петък, 11 декември 2015 г.

Кратки IP новини


1.Проекторешение относно електронната търговия. За повече информация тук. 

2. Какво да направи патентопритежателят, когато иска да монетизира патента си. За повече информация тук. 

3. IP Outreach in Practice > IP Use and Awareness. За повече информация тук.