сряда, 16 декември 2015 г.

"Meetme" не може да бъде европейска марка

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-190/15. Делото касая опит за регистрация на следната европейска марка:

Клас 9: "Компютърен софтуер и компютърни програми; приложен софтуер за мобилни телефони и интернет; Software използва като интерфейс за приложно програмиране (API) софтуер улеснява онлайн услуги за социални мрежи, разработването на приложения за социални мрежи; изтегляне на софтуер под формата на мобилни приложения за гледане и споделяне на географско положение на даден потребител и да търсите и да намерите други потребители и сайтове и да си взаимодействат с тях "; 
Клас 38:" Предоставяне на достъп до глобална компютърна мрежа; предоставяне на достъп до бази данни; Интернет комуникациите в мрежата; предоставяне на достъп до електронни бази данни, както и онлайн на компютъра, телекомуникационни услуги, а именно електронно предаване на данни, съобщения и информация; предоставяне на онлайн комуникационни форуми по теми от общ интерес; улесняване на достъпа до уебсайтове на трети страни чрез универсално влизане; предоставяне на дискусионни форуми и електронни информационни табла онлайн; предоставяне на услуга за онлайн мрежа, която позволява на потребителите да прехвърлят данни за самоличност и да споделят лична информация за самоличност със или върху няколко интернет страници; Осигуряване на достъп до компютърни бази данни в областта на социалната мрежа "; 
Клас 45:" Лични и социални услуги, помощ на физическите лица, предназначени да образуват, управление и разширяване на тяхната собствена социална мрежа. "

OHIM отказва регистрацията на марката поради абсолютни основания за отказ, 7 (1) b) CTMR.
Според ведомството марката е неотличителна, представлява обикновено рекламно послание свързано с технически средства улесняващи срещи между хора. Наличието на шрифт и цветове не е достатъчно за да създаде отличителност на марката и да накара потребителите да я възприемат, като отличителен знак.