понеделник, 22 февруари 2016 г.

Промяна в работата на турското патентно ведомство

Marques Class 46 съобщава за промяна в практиката на турското патентно ведомство.
До момента заявки за нови марки на територията на Турция бяха публикувани в бюлетин един път месечно. От сега нататък марките ще се публикуват два пъти месечно, което трябва да се съобрази с оглед подаване на евентуални опозиции.
Повече информация тук.