понеделник, 29 февруари 2016 г.

Решение на Европейския съд относно заявена марка - бутилка на Coca-Cola

Европейският съд се произнесе по дело Case T-411/14, The Coca-Cola Company срещу OHIM.
Делото касае опит на компанията да регистрира следната фигуративна европейска марка за метални, стъклени и платмасови бутилки:

OHIM отказват регистрация на марката поради липса на отличителност на бутилката. Ведомството отхвърля доводите на Coca-Cola, че бутилката представлява естествено развитие на класическата бутилка на компанията, която е регистрирана марка.
Решението е обжалвано.
Според съда, така представената бутилка не съдържа елементи, които да я отличат от други сходни вече налични бутилки за напитки на пазара.
Класическата бутилка на Coca-Cola притежава елементи в дизайна, които я правят уникална. Заявената марка, според съда, не притежава подобни елементи.
Опитите на компанията да докаже придобита отличителност на марката са отхвърлени от съда.
Източник: WIPR.