понеделник, 15 февруари 2016 г.

HIDE PARK не може да бъде марка в Швейцария

Административният съд в Швейцария потвърди решението на местното Патентно ведомство да откаже регистрация на марка HYDE PARK за клас 12 - автомобили. 
Това решение е част от множество подобни решения основани на изключително стриктно съблюдаване на изискванията за абсолютни основания и по-точно посочване на географски произход и заблуда свързана с него.
Според съда HYDE PARK не е описателно, тъй като не е типично автомобили да бъдат произвеждани в паркове. Но въпреки това HYDE PARK се възприема, като един от символите на Англия наред с Big Ben, Trafalgar Square и др. Англия като цяло е популярна, като производител на автомобили, поради което използването на HYDE PARK за такъв тип стоки би въвело потребителите в заблуда относно географския произход.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Marques Class 46.