понеделник, 1 февруари 2016 г.

Глобален IP индекс - издание 5

Marques Class 46 съобщава за интересно проучване за Taylor Wessing Global Intellectual Property Index. Изследването е активно до 05.02.2016, като в него може да се включи всеки, включително анонимно. Проучването изследва нагласите на практикуващите в областта на интелектуалната собственост за положителни и отрицателни страни в законодателствата в различни държави по света. Проучването е достъпно тук.