сряда, 17 февруари 2016 г.

Кратки IP новини

1. Пет урока по отношение на търговските марки от тазгодишните реклами на Super Bowl. За повече информация тук.

2. Кражба на търговски тайни или нарушаване на авторски права – внимавайте за различията в iстатута на ограниченията. За повече информация тук. 

3. Под 10% от патентите в България са собственост на местни компании. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.