петък, 19 февруари 2016 г.

Доказване на налични права в процедури пред OHIM - важно уточнение

Европейският съд излезе с решение по дело T‑135/14, Kicktipp GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и Società Italiana Calzature Srl.
Немска компания подава заявка за европейска марка Kicktipp за дрехи и други принадлежности.
Срещу тази марка е подадена опозиция от италианска компания на основание марка
Kickers също за дрехи.
OHIM потвърждава опозицията. Решението е обжалвано, като едно от основанията е липса на доказване на по-ранните права, поради факта, че италианската компания е продоставила единствено удостоверения за подновяване срокът на защита на марката си но не и сертификат за регистрация.
Според решението на съда е необходимо да се предоставят, както сертификатите за регистрация на марки, така и удостоверенията за подновената закрила. Освен това съдът счита марките за несходни в цялост, поради което отменя решението на OHIM.
Източник: WIPR.