петък, 26 февруари 2016 г.

Уточняване на списъците със стоките и услугите - информация от WIPO

WIPO публикува уведомление и разяснения относно изискванията на член 28(8) European Union Trade Mark Regulation (EUTMR) при посочване на ЕС в международни марки.
Както е известно притежателите на регистрирани марки преди 22.06.2012 имат възможност до 24.09.2016г. да нанесът уточнения в списъкът от стоки и услуги за които марките им са регистрирани. Тази процедура е следствие от решението на Европейския съд по делото IP Translator, за по голяма конкретизация на стоките и услугите, за които важат европейските марки.
WIPO разяснява процедурата за нанасяне на въпросните уточнения в списъците от стоки и услуги.
Повече информация тук.