сряда, 2 март 2016 г.

Adidas спечели дело за дизайн на маратонки пред Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по съдебно дело между Adidas и белгийската компания за маратонки Shoe Branding.
През 2009 година белгийската компания заявява следната европейска марка за клас 25:
Срещу тази марка е подадена опозиция от Adidas на основата на следната по-ранна марка също за клас 25:

OHIM отхвърля опозицията. Според ведомството разликата в броя на линиите, както и тяхната позиция върху маратонките е достатъчна за да преодолее възможността за сходство между марките. Според OHIM факта, че по-ранната марка е общоизвестна не подкрепя достатъчно претенцията за наличие на сходство поради съществените разлики в марките.
Решението е обжалвано.
Общия съд отменя решението на OHIM, като приема, че макар елементите в марките да са различни, като брой и разположение, цялостното впечатление, което създава по-късната марка асоциира с това създавано от по-ранната такава. Поради това приема че марките са сходни.
Доводът на белгийската компания, че двете марки са съществували реално на пазара от десетилетия не се приема, тъй като той не е бил повдигнат в първоначалното производство.
Европейският съд потвърждава това решение.
Източник: WIPR.