петък, 11 март 2016 г.

Puma спечели дело пред Европейския съд касаещо логото й

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-692/14  Puma срещу OHIM. Делото касае опит за регистрация на следната европейски марка за клас 25 - обувки.

Срещу тази марка е подадена опозиция от немската компания Puma на основата на по-ранни марки със сходно изображение, също за клас 25 - обувки.


Първоначално OHIM отхвърля опозицията, като приема че марките не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите. Визуално марките са различни, тъй като заявената марка изобразява животно или животни ( два силуета в един), които не могат да се идентифицират. За разлика от това марката на Puma е напълно различима, като животно от семейство котки.
Според OHIM цялостно марките създават различно впечатление, като доводът за общоизвестност на по-ранната марка не е достътъчен за да преодолее разликите между знаците.
Съдът отменя решението на OHIM поради редица недостатъци противоречащи на съдебната практика.
Според съда, визеално марките могат да се считат за сходни, взимайки предвид позицията на изобразените животни и техните контури. Това заедно с наличната репутация на по-ранните марки и идентичността на стоките може може да доведе до объркване сред потребителите.
Източник: Marques Class 46.