понеделник, 11 април 2016 г.

Суринам се присъедини към Хагската спогодба за международна регистрация на дизайни

WIPO съобщава за присъединяването на Суринам към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин заявители на международен дизайн ще могат да посочват в заявките си и тази страна. Допълнително ще бъде предоставена нотификация за датата на влизане в сила на спогодбата за страната.