сряда, 6 април 2016 г.

Кратки IP новини

1.    Изискване за използване на търговската марка в някои страни-членки на Мадридската система. За повече информация тук. 

2. Как да изчислим годишната амортизация на авторските права. За повече информация тук. 

3. USPTO отказа регистрация на марката Booking.com. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.