петък, 13 май 2016 г.

Сходни европейски марки и сходни и несходни услуги

Общият съд излезе с решение по дело T-683/13, което касае опит за регистрация на европейска марка EUROMARKER за класове 38 и 42.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка EURIMARK за класове 35, 41, 42 и 45.
EUIPO потвърждава опозицията. Релевантната публика се състой от професионалисти в съответната област, като посочените в класовете услуги са сходни. Визуално и фонетично марките също са сходни, което не може да се преодолее от по-слабата отличителност на по-ранната марка.
Съдът потвърждава това решение. Между услугите "Създаване и администриране на бази данни ..." и "Проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер ... " в по-ранната марка има наличие на сходство. От друга страна обаче съдът отхвърля наличието на сходство между "Осигуряване на достъп до сървърите на бази данни ..." и "дизайн и разработване на компютърен хардуер и софтуер ... ", поради факта че тези услуги са от различен вид, имат различно предназначение и са насочени към различни потребители.
Източник: Alicante news.