понеделник, 13 юни 2016 г.

Доклад на Европейската комисия относно защитата на дизайни в ЕС

Европейската комисия публикува интересен доклад относно законодателството касаещо защитата на промишлените дизайни в отделните страни членки на ЕС, както и потенциалните възможности за бъдещо допълнително хармонизиране на тази защита. Докладът е изготвен от Timelex, Spark, Queen Mary University of London и Indi.Gov., и ще представлява основа за бъдещи промени относно регистрацията и закрилата на европейските дизайни. 
Повече информация може да откриете тук.