сряда, 6 юли 2016 г.

Кратки IP новини

1. САЩ: Решението на съда по делото Cuozzo Speed Technologies v Lee може да даде „по-голяма тежест“ на патентопритежателите. За повече информация тук.

2.  Какво е „разумно обезщетение" при нарушение на права върху марка? За повече информация тук.

3. Влиянието на Brexit относно правата върху интелектуална собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.