петък, 5 август 2016 г.

Кратки IP новини

1.   Големият дебат по ИС: повече полза или вреда нанасят патентите? За повече информация тук.  

2. Япония: Седем неща, които трябва да знаете за подаването на патентна заявка. За повече информация тук. 

3. Интелектуалната собственост на Uber. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.