понеделник, 8 август 2016 г.

Грузия и Албания се присъединиха към TM View и Design View

Грузия и Албания се присъединиха към общите бази данни за търговски марки и промишлени дизайни TM View и Design View, считано от 04 и 07.07.2016.
По този начин тези бази данни вече предоставят достъп до близо 40 милионна марки и около 10 милиона дизайни от близо 60 патентни ведомства по света.
Повече информация може да откриете тук и тук.