сряда, 28 септември 2016 г.

Обозначаване на интелектуална собственост върху продукти

Въпросът с използването на интелектуална собственост, включително нейното лицензиране и нужните обозначения свързани с това, е изключително важен и от стратегическо естество. Не малко компании подценяват това но има и такива, които са изключително прецизни. 
Пример за последните са тези носни кърпички, върху които са изобразени рисуваните персонажи "Миньони", притежание на Universal. Макар да говорим за съвсем обикновен продукт, както може да се види, обектите на интелектуална собственост са обозначени по надлежния начин върху продукта. 

Защо това е важно?
Подобен подход е стратегически в редица случаи, например при казуси свързани с нелоялна конкуренция, конфликт между търговски марки или авторски права. Понякога притежателят на интелектуална собственост трябва да доказва, че използва съответните обекти, например търговските марки, като такива, а не като декоративни елементи.
За да направи това притежателят на интелектуалната собственост трябва да постави необходимите означения и информация върху продуктите. По този начин потребителите и потенциалните нелоялни конкуренти ще бъдат информирани за това, че съответните обекти са марки, дизайни или обект на авторски права и ще ги възприемат именно като такива, което от своя страна е важно при водене на съдебни дела.