понеделник, 17 октомври 2016 г.

Изобрежение на бодибилдър не може да бъде търговска марка в ЕС

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело T‑335/15,  Universal Protein Supplements Corp. v  European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Делото касае опит на Universal Protein да регистрира следната европейска марка:

Класовете към марката са:
- Клас 5: "хранителни добавки";
- Клас 25: "облекло; Обувки ";
- Клас 35: "Онлайн магазин за търговия на дребно услуги с участието на хранителни добавки; здравето и свързаните с диетата продукти; облекло и обувки ".

EUIPO постановява отказ на регистрацията на марката на основание член  7(1)(c) от Регламент 2007/2009.
Според ведомството марката е неотличителна и описателна относно посочените стоки, тъй като представлява изображение на бодибилдър, свързано с фитнес и поддръжка на добра физическа форма.
С оглед на това потребителите няма да възприемат знакът, като индикатор на търговския произход на стоките и услугите. Освен това знакът трябва да бъде оставен за свободно използване от всички пазарни участници.
Решението е обжалвано. Според заявителя марката може да бъде регистрирана, тъй като изображение на бодибилдър може да бъде представено по различни начини, каквато е и практиката.
Общият съд потвърждава решението на OHIM, като приема марката за неотличителна и описателна. Според съда знакът не изисква каквото и да е било умствено усилия от страна на потребителите за да направят връзка с въпросните стоки и услуги, което прави знакът несъответстващ на изискванията за търговска марка.
Източник: IP Kat.