петък, 28 октомври 2016 г.

Ново издание на Ницката класификация

WIPO съобщава за въвеждането на 11 издание на Ницката класификация за регистрация на търговски марки. Класификацията влиза в сила считано от 01.01.2017.
Повече информация тук.