петък, 14 октомври 2016 г.

Кратки IP новини

1. Няма авторскоправна защита за спортни предавания. За повече информация тук. 

2. Interbrand: Най-добрите глобални брандове за 2016 г. За повече информация тук. 

3.  Използване на права върху дизайн за защита на лога. За повече информация тук.