петък, 25 ноември 2016 г.

Нови такси за регистрация на международни марки в Япония

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси за регистрация на международни марки за Япония. Таксите са както следва:  


Таксите влизат в сила считано он 14.12.2016г. Повече информация тук.