петък, 18 ноември 2016 г.

Кратки IP новини

1. Противоконституционни ли са американските патентни закони? За повече информация тук.

2.Закрила на общоизвестни  марки в Европейския съюз. За повече информация тук. 

3. Иновации и оцеляване: поуки от войните със смартфоните. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.