сряда, 11 януари 2017 г.

Нов закон за марките и географските означения в Турция

Парламентът в Турция прие ново законодателство относно регистрацията на търговски марки и географски означения в страната. Част от промените са:
 
- цветовите и звукови марки вече са налични за регистрация в страната, като изискването за графично представяне отпада.
- марки които са идентични на географски означения няма да бъдат допускани за регистрация.
- наличие на възможност за предоставяне на писмо за съгласие от притежател на по-ранна марка.
- срокът за опозиция е намален от 3 на 2 месеца.
- възможност за медиация по време на опозиции по марки.
- националното изчерпване на права върху марката се заменя с международно такова.
- въвеждане на възможност за служебно заличаване и отмяна на марки от Патентното ведомство при определени условия.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Mondaq.