понеделник, 23 януари 2017 г.

Вълшебни марки - решение на Европейския съд

Общият съд на Европейският съюз излезе с решения по дела T-565/15 и T-566/15. Те касаят опит да се регистрират словна европейска марка  MERLIN'S KINDERWELT  и комбинирана марка
за клас 41 "Образование и осигуряване на обучение, забавления и развлечения, игри, спортни и културни дейности, осигуряване на детски площадки и паркове за забавления, театрални постановки, предоставяне на информация за забавление и образование, развлечения или образование клубни услуги, издаване на книги и текстове, различни от рекламни текстове , курсове за кореспонденция, организиране и провеждане на конференции и семинари, организиране на изложби с културни или образователни цели, организиране на шоу програми, организиране на игри и състезания (образование или развлечение) ".

Срещу тези марки са подадени опозиции на основата на по-ранни италиански марки KINDER на фирма Ferrero, за класове 30 и 41.
За разлика от Апелативния борд на EUIPO, съдът приема че думите MERLIN'S и KINDERWELT не са описателни и притежават нормална степен на отличителност относно релевантната публика в Италия.
Според съда нито един от елементите в по-късните марки не може да се приеме за доминиращ, марките се различават визуално и фонетично. Няма концептуална прилика между знаците, тъй като по-късните марки не се разбират от потребителите в Италия.
С оглед на това съдът приема, че марките не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите.