петък, 27 януари 2017 г.

Кратки IP новини

1. Логото на Българското председателство обединява три символа. За повече информация тук. 

2.  Sony завежда дело срещу  Fujifilm за нарушаване на патент за магнитен носител.
За повече информация тук. 

3. ЕК ще разреши на производителите на вино от Хърватска да използват наименованието Terrano. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.