петък, 17 февруари 2017 г.

Компаниите са загрижени за ролята на интелектуалната собственост

The Telegraph публикува интересна статия касаеща притисненията на някои от най-големите иновативни компании в света, като BAE Systems, Siemens, Philips и Bayer, за ролята и мястото на интелектуалната собственост в съвременият бизнес.
Управлението на интелектуалната собственост, като част от цялостното управление на компаниите не винаги е на необходимото ниво. Цитират се редица проблеми, като например неясното остойностяване на обектите на интелектуална собственост, което в повечето случаи не е отразено коректно в пазарната стойност на отделните компании. Друг сериозен проблем е информацията за обектите на интелектуална собственост и нейната акуратност. Проблемите в тази област причиняват редица затруднения пред иновационният процес и въвеждането на нови продукти и услуги на пазара.
Повече информация може да откриете тук.