сряда, 17 май 2017 г.

Кратки IP новини

1.  Патентите като права на собственост. За повече информация тук.  

2. Управление на портфолио от търговски марки: създаване, оценка и подновяване. За повече информация тук. 

3. Интелектуалната собственост: следващото голямо нещо в бизнеса. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.