сряда, 10 май 2017 г.

Like it или не съвсем - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело  T-21/16; Karl Conzelmann GmbH + Co. KG  срещу
EUIPO, което касае опит за регистрация на европейска марка LIKE IT за класове 18, 24, 25.
EUIPO отказва регистрацията на марката на основание липса на отличителност.
Съдът потвърждава това решение. Според съда словосъчетанието LIKE IT може да се възприеме от потребителите, като приканване към покупка. Другите значения на този израз, като "Подобно на" или "Сходно на" също не помагат да изграждане на отличителен характер на марката.
Източвик: Alicante News.