вторник, 2 май 2017 г.

Nintendo атакува Poke Go в САЩ

Nintendo подаде опозиция срещу заявка за марка Poke Go за клас 25 - дрехи, заявена от американска компания в САЩ.
Компанията притежава серия от по-ранни марки POKE и POCKEMON с приоритет от 2000 година, включително и за клас 25.
Според Nintendo заявената марка е объркващо сходна на притежаваната от нея фамилия от по-ранни марки, както и че може да доведе до замъгляване на отличителния характер и репутация на притежаваните от компанията марки.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: WIPR.