четвъртък, 12 юни 2008 г.

Университета Cornell осъди HP за 184 милиона долара

Съдът на Северен Ню Йорк отсъди HP да заплати обезщетение в размер на 184 милиона долара на университета Cornell за непозволено използване на патент за изобретение използвано от HP в техните компютри.
Патента засяга средство за увеличаване скоростта на процесора, което HP започва да използва от 1996 година до 2006 година, когато срока на регистрирания през 1989 година патент е вече изтекъл.
Университета твърди, че HP са нямали разрешение да използват този патент и иска обезщетение в размер на 25% от приходите на компанията от използването на спорния патент, което прави около 900 милиона долара.
От HP оборват обвиненията облягайки се на доктрината за изчерпване на патент. В случая HP твърдят, че не нарушават ничий права тъй като Cornell за дали преди това лиценцзия на IBM, който са произвеждали за HP спорните процесори използващи патента.
Решението на съдът е че в лицензионния договор няма клауза, която да разрешава на HP да използва патента за свой продукти или да включва такива продукти в свой, лицензията е само за продукти на IBM.
В резултат на това отсъжда обезщетение в размер на 184 милиона долара, което е доста по-малко от исканото, но което е значителна сума за подобен случай.
Според университета Cornell това решение е повратно за борбата на университетите относно защитата на техните права на интелектуална собственост.
информация на Managing Intellectual Property