четвъртък, 23 септември 2021 г.

Кратки IP новини


1. Бизнес технологичен форум  – Лицензиране. За повече информация тук. 

2. Създаване на висококачествено патентно портфолио в САЩ и Европа - Част 3. За повече информация тук.      

3.  Чия собственост е интелектуалната собственост? На изкуствения интелект или на създателя на изкуствения интелект? За повече информация тук.   

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 20 септември 2021 г.

Отмяна на марка поради неизползване - практиката в Италия


Съдът в Милано се произнесе по дело относно искане за отмяна регистрация на марка поради липса на реално използване.

Казусът касае регистрирана през 2011 година италианска марка “AQUA NUNTIA”, както и аналогична европейска марка през 2012, за клас 03 - парфюми.

Марките са притежание на физическо лице.

Две италиански компании започват да използват името “AQVA NVNTIA” за свои парфюми.

Притежателят на по-ранните марки инициира дела за нарушаване на правата му. В резултат двете компании изискват отмяна на по-ранните марки поради липса на реално използване.

EUIPO отменя европейската марка. 

Съдът в Милано отменя и италианската марка. Доводите на притежателя на марката за направена подготовка за използване на марката, като контактване партьори, подготовка на опаковки, печатане на брошури и регистрация на домейн име, са отхвърлени от съда. 

Според съда потребителите трябва да имат информация за предлаганите с марката продукти, за да се счете че тя е използвана. Наличието на информиланост само на търговци и дистрибутори не е достатъчно.

Доводът на притежателя за здравословни проблеми, които са възпрепятствали използването на марката също са отхвърлени, като съдът посочва, че една марка може да се използва и от трети лица с разрешението на притежателя на база лицензия.

Източник: Bird & Bird LLP - Federico Manstretta за Lexology.

сряда, 15 септември 2021 г.

Puma спечели спор за търговска марка в Китай

Puma спечели интересен казус в Китай относно своята марка. Местната компания Ningbo Spark Motor Co., Ltd. регистрира през 2005 година следната марка в клас 7: механични двигатели, бензинови и дизелови генераторни агрегати, водни помпи, перални машини, строителни машини, селскостопанска техника:

Китайските йероглифи от марката “彪马” (BIAO MA) означават Пума на китайски.

Puma подава искане за заличаване на въпросната марка на база по-ранни марки Puma и  “彪马” регистрирани за стоки, като дрехи и обувки. 

Патентното ведомство на страната приема, че марките на са объркващо сходни и касаят напълно различни стоки, поради което потребителите не могат да бъдат заблудени относно търговския източник.

Решението е обжалвано и потвърдено от съда, макар Puma да предоставят допълнителни доказателства за придобитата общоизвестност на марката си.

При обжалването пред Beijing Hight Court обаче, къдът приема че поради наличната общоизвестност на по-ранните марки, притежаваната от Ningbo Spark Motor Co., Ltd.  е в противоречие на чл.13.3 от Закона за марките, който касае така нареченото "разводняване" на общоизвестни марки, тоест използването им за несвързани стоки на база репутацията им.

Източник: CCPIT Patent & Trademark Law Office - Ling Zhao and Lan Zhou за Lexology.

понеделник, 13 септември 2021 г.

HYDRO и HYLO могат да бъдат объркващо сходни елементи според Общия съд на Европейския съюз

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T‑817/19, Olimp Laboratories sp. z o.o срещу EUIPO.

Olimp Laboratories заявяват следната европейска марка в клас 05 (Фармацевтични препарати, Фармацевтични препарати за лечение на очни заболявания и състояния; Медицински препарати; Капки за очи, Препарати за очно смазване, Лекарства за измиване на очи, Лосиони за очи за медицинска употреба; Локални противоинфекциозни вещества за лечение на инфекции на окото; Капсули за фармацевтични цели, Капсули за лекарства, Пастили за фармацевтични цели, Пастили за фармацевтични цели; Лекарства за хуманни цели, Тоници [лекарства], Лекарства за медицински цели, Адюванти за медицински цели, Лекарства в течна форма; Мехлеми за фармацевтични цели, Мехлем за очи за медицинска употреба; Подложки за очи за медицинска употреба, Очни компреси; обезболяващи и противовъзпалителни препарати; Лечебни билки):

Срещу тази марка е подадена опозиция от  OmniVision GmbH на основание по-ранна европейска марка HYLO-VISION в клас 05 (Хранителни добавки и диетични препарати; Медицински и ветеринарни препарати и изделия).

Опозиционният състав на EUIPO, както и Апелативния борд при обжалването потвърждават опозицията считайки марките за объркващо сходни. Решението е обжалвано пред Общия съд.

Според Olimp Laboratories по-ранната марка е лишена от отличителност. От една страна VISION е широко използвана дума за подобни пордукти от всички пазарни участници. От друга страна HYLO реферира към sodium hyaluronate.

Общият съд отхвърля жалбата и потвърждава опозицията. Съдът приема стоките за идентични. По отношение на знаците, съдът приема, че стилистичните елементи в заявената марка имат единствено декоративен характер, а изображението на око и думата HYDRO са слабоотличителни. От друга страна думата VISION е описателна са посочените стоки.

Съдът приема, че не е доказана връзка между HYLO и sodium hyaluronate, като приема по-ранната марка за достатъчно отличителна.

При сравнение на марките, съдът определя, че те са сходни във визуално и фонетично отношение, като концептуалното сходство е единствено по отношение думата VISION.

Наличието на разлика м буквите L и DR не е достатъчно за да преодолее сходството на марките.

сряда, 8 септември 2021 г.

Pirelli спечели дело за фигуративна марка пред Европейския съд

Европейският съд излезе наскоро с решение по свързани дела C‑818/18 P и C‑6/19 P The Yokohama Rubber Co. Ltd срещу Pirelli Tyre SpA.

Казусите касаят следната регистрирана от Pirelli през 2001 година европейска фигуративна марка в клас 12 - Гуми, твърди, полупневматични и пневматични гуми, джанти и капаци за всякакви колела на превозни средства, всякакви колела на превозни средства, вътрешни тръби, джанти, части, аксесоари и резервни части за колела на превозни средства от всякакъв вид:

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от Yokohama през 2012 година на абсолютно основание - марката представлява форма изпълняваща техническа функция.

EUIPO заличава марката, а решението е обжалвано пред Общия съд на ЕС.

Съдът отменя решението на EUIPO, като приема, че марката не изпълнява технически финкции. Причината за това е че знакът изобразява единична бразда, която е част от цялостния грайфер на гумата. Сама по себе си тя не може да изпълнява техническа функция без участието на останалите компоненти от грайфера. В допълнение тази бразда дори не представлява значителна част от цялата гума за да може да й бъдат преписвани подобни технически свойства.

Европейският съд потвърждава това решение. В същото време обаче подчертава и ограничения обхват на защитата на марката, като други производители на гуми ще могат да използват сходни форми стига цялостният грайфер на гумите да е различен.

вторник, 7 септември 2021 г.

Sonos спечели съдебно дело срещу Google за нарушаване на патентовани технологии


Американският производител на озвучителна техника и гласови асистенти Sonos спечели патентно дело срещу Google.

Казусът касае обвинение от страна на Sonos, че Google използва защитени технологии за W-Lan свързаност и аудио възпроизвеждане по притежавани от компанията патенти в САЩ за:

- Патент № 9,195,258 „Система и метод за синхронизиране на операции между множество независимо синхронизирани устройства за обработка на цифрови данни“) 

- Патент № 10,209, 953 („Устройство за възпроизвеждане със синхронизация на множество устройства“)

- Патент № 9,219,959 („Многоканално сдвояване в медийна система ”)

- Патент № 8 588 949 („ Метод и апарат за регулиране на нивата на силата на звука в многозонова система ”)

- Патент № 10 439 896 („ Свързване към устройство за възпроизвеждане ”)

Технологиите в посочените патенти са използвани в различни устройства на Google, като смарт телефоните Pixel, гласовите асистенти на компанията и др.

Както е известно двете компании се партнираха при създаването на озвучителните гласови асистенти на Sonos и интегрирарнето на услугите на Google в тях. Според обвинението след това Google е използвала получената информация за развитие на собствените си продукти.

На база това решение US International Trade Commission може да забрани вносът на устройства на Google в САЩ, което може да е сериозен проблем за компанията, имайки предвид факта, че повечето от тях се произвеждат в Азия.

Източник: Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB


сряда, 25 август 2021 г.

SONY спечели спор за търговска марка в Япония


SONY спечели казус относно търговски марки в Япония. Спорът касае заявена от Field System Inc. марка за SONICODE в класове 9, 38 и 41.

Срещу тази марка е подадена опозиция от SONY CORPORATION на основание по-ранни марки SONY за сходни стоки и услуги.

Патентното ведомство на страна отхвърля опозицията намирайки марките за несходни и регистрира марката.

На база възможността предоставена от японското законодателство, три години след това SONY подава искане за заличаване на марката. Според компанията потребителите биха разпознали притежаваната от нея марка SONY, която се съдържа изцяло в по-късната марка. Това се подкрепя и от нейната дългогодишна репутация сред потребителите в страната. В допълнение елемента CODE е слабоотличителен за част от стоките и услугите в класове 9, 38 и 41.

За да подкрепи доводите си, SONY дават за пример, че когато потребител каже името SONICODE на гласовите асистенти на Google. Microsoft, Apple и Amazon, първата информация която се получава е свързана с компанията SONY.

Този път патентното ведомство приема марките за достатъчно сходни. Причината е че елемента SONI в по-късната марка е ясно разпознаваем, както визуално, така и фонетично. Потребителите могат да възприемат по-късната марка, като състояща се от два елемента SONI и CODE. При това положение имайки предвид идентичността и сходството на стоките и услугите и сериозната репутация на SONY, като марка и компания, ведомството приема, че марките са сходни и заличава по-късно регистрираната такава.

Източник:  Masaki MIKAMI (Marks IP Law Firm)

понеделник, 23 август 2021 г.

OATLY загуби спор за марка във Великобритания


Станалият популярен напоследък шведски производител на напитки заместители на млякото OATLY загуби съдебен спор за торговска марка във Великобритания.

Казусът касае заявена марка PUREOATY за овесени напитки от страна на фамилната ферма Glebe Farm.

Срещу тази марка шведската компания противопоставя серия от по-ранни марки OATLY също за овесени напитки.

Около този казус се разрази и негативна кампания, която засегна OATLY с обвинения, че като по-голяма компания опитва да злоупотребява с положението си спирайки по-марлка фамилна фирма.

Съдът отхвърля опозицията на основание ниска степен на сходство във визуално, фонетично и концептуално отношение. В допълнение елемента PURE в заявената марка е достатъчен за да създаде нужната степен на разграничение.

Според съда общият елемент в марките OAT (овес) е описателен за посочените стоки и не е в състояние да създаде отличителна характеристика.

Претенцията на шведската компания че облагодетелстване от репутацията на нейната марка също е отхвърлена поради описателността на елемента OAT и липсата на друго взаимстване на визии или елементи между двете марки.

Съдът отхвърля и претенцията за нелоялна конкуренция, тъй като Glebe Farm по никакъв начин на заблуждават потребителите или правят връзка с продуктите на Oatly.

Казусът е показателен за няколко неща. Осланянето на напълно или частично описателни термини при регистрацията им, като марки може да създаде бъдещи проблеми при тяхната защита.

Наскоро шведската компания спечели важно дело пред Европейския съд относно слогана  “It’s like milk but made for humans”, който се прие за сугестивен. Но това е рискова стратегия, като цяло която не може да се прилага във всеки случай. В допълнение, разчитайки на описателни елементи, притежателят на марката рискува и негативен образ в обществото поради опита за монополизация на такива термини и спирането на конкуренти на тази основа.

Източник: Kilburn & Strode LLP - Ruby Vinsome за Lexology.


петък, 20 август 2021 г.

Нова база данни за търговски марки за страните от Андите


Ведомството по интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) представи нова база данни наречена CAN TMView, която ще обхване наличните търговски марки в страните от района на Андите - Перу, Боливия, Еквадор и Колумбия.

Новата база данни предоставя достъп до над 1,3 милиона търговски марки в посочените държави чието население надхвърля 111 милиона души.

Това е добра новина за всички практикуващи защита на търговски марки с интерес от Латинска Америка, тъй като базата данни дава лесен и удобен начин за извършването на търсения за търговски марки.

За повече информация тук.

сряда, 18 август 2021 г.

Aldi загуби дело за търговска марка пред Общия съд на Европейския съюз

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T-527/20 Aldi срещу EUIPO.

Регистрацията на търговски марки в Европа може да бъде предизвикателство. Това е така не само защото защитата може да бъде на национално и на общностно ниво но и поради разликите в езиково и културно отношение между отделните страни в ЕС.

Интересен пример за това е опитът на международната верига хранителни магазини Aldi да защитят следната европейска комбинирана марка за класове 29 и 30:

EUIPO отказва регистрация на марката на абсолютни основания - описателност, член 7(1)(c) от Регламент (EU) 2017/1001.

Според практиката за регистрация на европейски марки, те могат да бъдат отказани ако са описателни дори и само за част от потребителите в Съюза. 

В конкретния случай думата CUCINA има значение на кухня за италианците и е описателна за стоките от класове 29 и 30. 

Същата марка е регистрирана и общоизвестна в Германия но в случая е проблемна на европейско ниво.

Aldi твърдят, че думата не е описателна за характеристиките на стоките, а представлява само място на тяхното приготвяне. Освен това тя е комбинирана с графични елементи, които я правят отличителна.

Тези доводи са отхвърлени. Според EUIPO графичният елемент представлява капак на тенджера, което отново го свърза с хранителни продукти. Комбинацията от два неотличителни елемента не прави марката отличителна, като цяло.

Това решение е потвърдено от Общия съд на Европейския съюз.

Източник: Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB

понеделник, 16 август 2021 г.

Фотограф, видео и авторскоправни проблеми с вграждане на съдържание от Инстаграм


Известният фотограф Paul Nicklen спечели съдебнно дело за нарушаване на авторски права в САЩ.

Казусът касае потресаващо видео на изнемощели от глад полярни мечки, което фотографът е направил и качил във фейсбук и инстаграм. 

Без да поиска разрешение от Paul Nicklen или от National Geographic Sinclair Broadcasting Group решават да използват видео клипът, като го качат на своя сайт чрез линк за вграждане от Instagram, в допълнение използват кадър от видеото за негова корица.

Paul Nicklen завежда съдебно дело за нарушени авторски права върху видеото. Sinclair Broadcasting Group контрират, че нарушение няма тъй като видеото не е качено на техния сайт, а е вградено но реално се намира на сърварите на Instagram. 

Според законодателството в САЩ, така нареченото „сървърно правило“ гласи, че онлайн показването или изпълнението на защитено с авторски права съдържание, осъществено чрез „вградени“ или „рамкиращи“ хипервръзки, не задейства изключителните права за публично показване или изпълнение, освен ако използващият линка не притежава и копие на основната работа. 

Съдът в Ню Йорк обаче отхвърля доводът на Sinclair Broadcasting Group. Според съда законът е технологично неутрален. Не е важно как е показано едно произведение, а дали е показано. В случая основният проблем е че Sinclair Broadcasting Group са използвали кадър от видеото, който е изрязан и използван, като корица при неговото представяне на техния сайт. По този начин потребителите на сайта са видели част от съдържанието на видеото още преди да го пуснат и направят връзка със сървъра на Instagram.

За да се предпазят от подобни проблеми, Youtube и Vimeo вече предоставят опция на създателите на съдържание сами да решат дали качваните от тях произведения могат да бъдат използвани за вграждане в други сайтове. Към момента обаче, Facebook и Instagram не са направили това, което може да е повод и за съдебни дела срещу тях в бъдеще.

Източник: PetaPixel.

сряда, 11 август 2021 г.

Mary Poppins може да бъде марка, която не е свързана с Disney?


Интересен казус от Япония за използване на имена на персонажи и филми, като търговски марки.

Японската компания  Mary Poppins Inc., която предлага услуги свързани с грижа за деца, регистрира успешно през 2014 година словна марка MARY POPPINS в страната за клас 45.

През 2019 Disney подават искате за заличаване на въпросната марка на основание облагодетелстване от известността и репутацията на популярния филм на компанията  “Mary Poppins”. По този начин според Disney съществува възможност потребителите да асоциират заявената марка с Disney, като компания, би увредило обществения интерес и морал и би се възползвало по недобросъвестен начин от репутацията на по-ранната известна марка.

Патентното ведомство на страната отхвърля опозицията. Макар да се признава наличие на репутация свързана с филма и персонажа “Mary Poppins”, според ведомството Disney не използват, това име като източник на търговски произходл

Фактът че името е използвано върху мърчандайзинг продукти продавани в магазините на Disney не е досаттъчен за да се приеме, че то представлява търговска марка за определени стоки и услуги. Поради това ведомството приема, че е малко вероятно потребителите да приемат, че “Mary Poppins” е марка на Disney за посочените услуги в клас 45.

Източник: Masaki MIKAMI, Mark IP Law.

понеделник, 9 август 2021 г.

KFC Япония спечели лютив казус за търговски марки

Интересен лютив казус за търговски марки намери своето решение в Япония наскоро. Kentucky Fried Chicken Japan подава заявка за следната словна марка RED HOT изписана на японски (на катакана):

Марката е заявена за различни стоки в класове 29 и 30, включително и за месни но с изключение на подправки, сосове.

Срещу тази заявка е подадена опозиция от американската компания French’s Food Company LLC на основание следните две по-ранни марки в клас 30 - подправки, сосове:

Според компанията, нейната марка е номер едно в категорията си в САЩ, има репутация и в Япония, поради което съществува риск от объркване на потребителите във връзка със заявената марка.

Патентното ведомство на страната отхвърля опозицията изцяло. Според ведомството стоката подправка, сосове не е сходна на останалите стоки от класове 29 и 30.

По отношение на предоставените доказателства за налична репутация, ведомството приема, че те не са достатъчни. Фактът че лютивите сосове на американската компания са популярни в някои ресторанти в страната не е достатъчен за да се приеме, че марката е широко известна на потребителите.

В допълнение елементът FRANK’S създава нужната степен на разграничение между марките.

Източник: Masaki MIKAMI, Marks IP Law Firm.


петък, 6 август 2021 г.

Повече европейски марки за първото полугодие на 2021 отчете EUIPO

EUIPO публикува статистика относно заявителската активност през първата половина на 2021 година. Според данните за този период са подадени 101 021 заявки за европейски марки, което представлява 24% увеличение в сравнение със същия период на миналата година. При заявките за дизайни увеличението е от 2%.

Голяма част от увеличението при заявените марки таргетира стоки и услуги свързани с оборудване и компютри за обработка на данни, управление на бизнеса и научно-технологични услуги и изследвания, отразяващи променящите се нужди на потребителите и здравните органи по време на пандемията COVID-19.