петък, 15 февруари 2019 г.

MARRY ME - не и в ЕС

Общият съд на Европейският съюз излезе с решение по казус касаещ опит на швейцарската технологична компания  Marry Me Group да регистрира две европейски марки - словна марка MARRY ME и следната комбинирана марка:
Класовете стоки и услуги за които се търси защита са:

9 Софтуер за общуване; Мобилен софтуер; Приложен софтуер за услуги за социални мрежи чрез интернет.
38 Предоставяне на достъп до форуми (услуги на чат стаи) за социални мрежи; Електронно предаване на съобщения; Предоставяне на онлайн стаи за чат за предаване на съобщения, коментари и мултимедийно съдържание между потребители; Онлайн предаване на поздравителни картички; Осигуряване на достъп до форуми [чат стаи] за обществени мрежи.
45 Услуги за уговаряне на срещи предоставени чрез социална работа в мрежа; Услуги за срещи, запознанства и персонално представяне чрез интернет; Услуги, свързани с персонални компютърни запознанства.

EUIPO отказва регистрация на марката на абсолютни основания, липса на отличителност и описателност. Според ведомството фразата MARRY ME отнесена към посочените стоки и услуги се разбира директно от потребителите, като описателна, услуги за свързване на партньори в живота.
Ведомството отхвърля и комбинираната марка, тъй като наличието на сърца в цветова комбинация не води до отличимост на знака. Напротив наличните графични елементи подчертават още повече описателното значение на марката.
Швейцарската компания контрира, че нейната марка е вече регистрирана в Германия.
Според ведомството обаче това не е обвързващо, тъй като европейските марки се преценяват на база значението, което могат да имат за потребителите на територията на целия ЕС. В конкретния случай английско говорящите потребители биха разбрали марката директно, като описателен термин, а не като знак за търговски произход на стоките и услугите. Съдът потвърждава това решение.
Казусът е добър пример по отношение регистрацията на слабо отличителни думи, като търговски марки. На теория това е възможно ако те са комбинирани с други отличителни думи или графични елементи. В случая на последните обаче те самите трябва да не подсказват и да не се свързват с основното значение на неотличителния знак.
Източник: WIPR.

сряда, 13 февруари 2019 г.

Свободно използване на произведения на приложното изкуство за реклами в Дания?

Emil Jurcenoks и Peter Nørgaard съобщават новината за важно решение на Върховният съд на Дания относно обхвата на изключенията от авторскоправна защита в страната.
Казусът по делото разглеждано от съда касае рекламни фотографски произведения направени от веригата за хранителни продукти Coop съдържащи, като елемент, сервиз за хранене създаден от дизайнера Kasper Heie Würtz, за което обаче компанията не е искала разрешение и не е заплатила възнаграждение.
Според Coop не е налице нарушаване на авторското право, тъй като правната рамка в Дания позволява минимално използване на произведения, като вид изключение от защитата установена със закона, когато дизайните не са известни и са използвани не като основен елемент, а само като спомагателен обект в рекламното произведение.
Дизайнерът завежда съдебно дело, което е спечелено на първа инстанция.
Върховният съд потвърждава това решение. Според съда е възможно изключение от авторскоправната защита в случаите на използване на произведения на приложното изкуство за рекламни цели но само ако това използване е минимално.
В конкретния случай обаче, съдът приема, че това не е така поради фактът, че всички рекламни материали съдържат части от сервиза за хранене създаден от Würtz.
Пълният текст на статията може да откриете тук.
Източник: IPKat.

понеделник, 11 февруари 2019 г.

Монако се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Монако към общата база датти за търговски марки TMView, което добавя нови 16 000 марки към базата. По този начин общият брой марки до който TMView ще дава достъп стават 52 милионна.
Повече информация може да откриете тук.

петък, 8 февруари 2019 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Тунис

WIPO информира за промяна в индивидуалните такси дължими при посочване на Тунис в заявки за регистрация на международни марки. Новите такси влизащи в сила от 28.02.2019 са, както следва:

четвъртък, 7 февруари 2019 г.

Ново - Електронно заявяване на марки в Австрия

EUIPO съобщава новината за въвеждането от страна на Австрийското патентно ведомство на електронно заявяване на търговски марки в страната. Това ще улесни значително процесът по регистрация на нови марки в Австрия.

сряда, 6 февруари 2019 г.

Apple загуби спор с Круша в ЕС

Apple Inc. загуби съдебно дело пред Европейският съд по спор за сходство на търговски марки.
Казусът касае опит на китайската компания Pear Technologies Ltd да регистрира следната европейска марка:

Класовете стоки и услиги за марката са:

Клас 9: Персонални компютри; Преносими компютри; Мобилни цифрови електронни устройства за слушалки и таблети за изпращане и получаване на телефонни разговори и / или цифрови данни и за употреба като преносим компютър; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или изображения; видеофони, видео-таблети, предварително записани компютърни програми за управление на лична информация, софтуер за управление на база данни, софтуер за електронна поща и съобщения, софтуер за пейджинг, компютърен хардуер, софтуер и фърмуер, а именно програми за операционни системи, софтуерни програми за разработка на приложения за персонални и ръчни компютри или преносими мобилни цифрови електронни устройства; периферни устройства за компютри, преносими и мобилни устройства; части, принадлежности и аксесоари за всички горепосочени стоки “;

Клас 35: ‘Осигуряване на консултации по дигитален маркетинг; предоставяне на CRM решения и услуги за проектиране на бизнес решения “;

Клас 42: and Поддръжка и актуализиране на компютърен софтуер; Предоставяне на информация относно компютърен софтуер чрез интернет и други компютърни и електронни комуникационни мрежи; Услуги за компютърни мрежи; предоставяне на консултантски услуги в областта на мрежите, дизайн на уеб страници; Предоставяне на сървърни хостинг услуги; Предоставяне на услуги за управление на домейни; Предоставяне на софтуерни приложения за преносими компютри, таблети, компютърни устройства за персонален компютър и лаптоп и управление на центрове за данни; Технически консултации; Всички горепосочени услуги също като бизнес към бизнес и всички горепосочени услуги, също като бизнес за потребители или потребители.

Срещу тази марка е подадена опозиция от Apple на основата на следната нейна по-ранна фигуративна марка:

Марката е регистрирана за класове:

Клас 9: Computers ... Компютри, таблетни компютри, компютърни терминали, компютърни периферни устройства; компютърен хардуер; ... цифрови музикални и / или видео плейъри; MP3 и други аудио плейъри в цифров формат; ... ръчни и мобилни цифрови електронни устройства за изпращане и получаване на телефонни разговори; ... компютърен софтуер за използване във връзка с онлайн музикална абонаментна услуга, софтуер, който позволява на потребителите да възпроизвеждат и програмират музика и свързано с развлечения аудио, видео, текстово и мултимедийно съдържание, софтуер с музикални звукови записи, свързани с развлечения аудио, Видео, текстово и мултимедийно съдържание, компютърен софтуер и фърмуер за програми за операционни системи, програми за синхронизиране на данни и програми за инструменти за разработка на приложения за персонални и преносими компютри; ... компютърен хардуер и софтуер за предоставяне на интегрирана телефонна комуникация с компютърни глобални информационни мрежи; електронни преносими устройства за безжично получаване, съхранение и / или предаване на данни и съобщения и електронни устройства, които позволяват на потребителя да следи или управлява лична информация; Софтуер за пренасочване на съобщения, електронна поща по интернет и / или други данни към едно или повече електронни преносими устройства от хранилище за данни на или свързано с персонален компютър или сървър ... “;

Клас 35: „... услуги на дребно и онлайн магазин в областта на развлеченията с музика, видео, музикални произведения, предварително записани аудио- и аудио-визуални произведения и свързани с тях стоки и електронни продукти, свързани с музика, чрез интернет и други компютърни, електронни и комуникационни мрежи ... ';

Клас 42: „... услуги на доставчик на приложни услуги (ASP), включващи софтуер за използване във връзка с онлайн услуга за абонамент за музика, софтуер, който позволява на потребителите да възпроизвеждат и програмират аудио, видео, текстово и мултимедийно съдържание, свързано с музика и развлечения, и Софтуер с музикални звукозаписи, свързани с развлечения аудио, видео, текстово и мултимедийно съдържание; Осигуряване на временен достъп до интернет за използване на онлайн софтуер без възможност за сваляне, за да се даде възможност на потребителите да програмират, аудио, видео, текст и друго мултимедийно съдържание, включително музика, концерти, видео, радио, телевизия, новини, спорт, игри, културни събития и програми, свързани с развлечения ... "

Първоначално EUIPO потвърждава опозицията, като основава своето решение най-вече на базата на претендираната и доказана репутация на по-ранната марка на територията на ЕС.

При обжалването обаче Европейският съд анулира това решение. Доводите за това са, че макар Apple да притежава изключително известна марка сред потребителите, това само по себе си не е достатъчно за да се спре регистрацията на по-късно заявената марка. Причината е във факта, че претенцията за марка с репутация може да бъде разглеждана единствено ако двете марки са сходни във визуално, фонетечно и концептуално отношение. В конкретният случай обаче това не е така. Изображението на ябълка се различава значително от това на круша, както визуално, така и база естеството на продукта. Това изключвна възможността за възникване на объркване в съзнанието на потребителите относно производственият източник на продуктите.

Дело T‑215/17, Pear Technologies Ltd срещу European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

понеделник, 4 февруари 2019 г.

The Polo/Lauren Company спечели казус в ЕС относно своя емблематична марка

Апелативният борд на EUIPO публикува интересно решение по дело R 1272/2018-5 STYLE & TASTE, S.L. срещу The Polo/Lauren Company L.P. относно доказване на по-ранни права в производства пред ведомството.
Казусът касае следната регистрирана през 2005 година европейска марка за класове 9, 20, 24 и 25:

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване на база следните по-ранни регистрирани промишлени дизайни в Испания:

EUIPO отхвърля искането поради факта, че заявителят му не е доказал надлежно наличието на по-ранните дизайни. Не са били предоставини преводи на свидетелствата, нито аргументация относно приложимостта на националното законодателство във връзка с казуса.
Решението е обжалвано.
Апелативният борд го потвърждава. В подобни процедури искателят е задължен да докаже наличието на своите права на база на които иска заличаване на търговската марка. В допълнение се оказва, че срокът на закрила на въпросните промишлени дизайни е бил изтекъл поради липса на навременното им подновяване.
Този случай е нагледен пример за необходимостта от добра подготовка и изпълнение в случай на активиране на процедури пред патентните ведомства по света.
Източник: IPKat.

петък, 1 февруари 2019 г.

Нов съд за интелектуална собственост в Китай

Считано от 01.01.2019 в Китай започна да функционира нов специализиран съд касаещ спорове относно обекти на интелектуална собственост. Новият съд е ситуиран в Пекин и е част от Върховният съд на страната (правната система и структура в Китай се различава от тази в западните държави).
Съдът ще разглежда:
- граждански дела след първа инстанция касаещи обекти на интелектуална собственост;
- административни дела на първа инстанция;
- обжалвания на първойнстанционни дела;
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP.

понеделник, 28 януари 2019 г.

Кратки насоки при създаването на търговски марки

Trecina Surti (Novagraaf) публикува в Lexology кратки насоки относно създаването и избора на търговска марка. Заключенията които могат да бъдат направени в тази насока са:

- Избягване на описателни думи и термини - в повечето случаи тяхната защита е невъзможна, тъй като те описват характеристики на стокити и услугите. В част от случайте те могат да бъдат защитени в комбинация с отличителни елементи, като графика, допълнителни думи и тн. Въпреки това тези марки са с по-слаба защита, тъй като описателните им елементи могат да бъдат използвани свободно от всеки.

- Описателността на марката трябва да се преценява на база различните езици. Например при регистрация на европейски марки, ако думата не е описателна на един от езиците в ЕС, но е описателна на друг, тя може да получи отказ.

- Преди използването на една марка е задължително да се прави предварително проучване относно това дали има налични по-ранни сходни или идентични марки за посочените стоки и услуги.

Пълният текст на статията може да откриете тук.

петък, 25 януари 2019 г.

McDonald’s загуби спор относно марката си Big Mac в Европа

McDonald’s загуби спор с ирландската верига за бързо хранене  Supermac’s, която атакува нейна европейска марка ‘Big Mac’ с искане за отмяна поради липса на реално използване в продължение на 5 последователни години.
Според европейското законодателство, ако притежател на марка не я използва в рамките на този период, тя може да бъде отменена.
В случая McDonald привеждат доказателства под формата на декларации за реализирани продажби под марката, брошури и извадки от сайта на компанията и wikipedia.
EUIPO обаче счита това за недостатъчно за да се покаже реално използване на марката на пазара. Приложените декларации са подписани от служители на компанията и имат по-малка тежест при оценката на използването. По отношение на брошурите не е предоставена информация как са били разпространявани и дали са достигнали до потребителите.
Извадката от сайта не показва реални продажби или посещения от потребители, а тази от wikipedia не може да се счете за обективна поради възможността за свободна редакция на съдържанието.
Много е вероятно McDonald да обжалват решението пред Апелативния борд на ведомството.
Този казус е показателен за необходимостта от внимателно планиране на доказателствения материал в подобни случаи, така че той по обиктивен начин да покаже реалното използване на съответната марка.
Източник: WIPR.

сряда, 23 януари 2019 г.

Важни промени в законодателството за търговски марки в Литва

Считано от 01.01.2019 законодателството за защита на търговски марки в Литка претърпя някои съществени изменения. По важните от тях са:

- съобразно европейското законодателство вече няма да се изисква графично представяне на марката;
- въвежда се опозиционна система, при което Патентното ведомство ще прави експертиза на нови заявки за марки на абсолютни основания, а всяко трето лице, може да подаде опозиция срещу съответната заявка на база по-ранни права.
- въвежда се възможността за регистрация на сертификативни марки;
- отмяната и заличаването на търговски марки ще се осъществява от Патентното ведомство, а не както до сега само от съда;
- притежатели на търговски марки ще могат да спират стоки обознечени с тези марки, транзитно преминаващи през страната, освен ако лицето което ги транспортира не докаже, че няма пречки за тяхното получаване в страната на доставка;
- въвежда се възможността за претендиране на неимуществени вреди в следствие на нарушаване права върху търговска марка. 
- таксите за заявяване на марки се увеличават от 138 на 180 евро, с посочване на един слас. За всеки следващ се заплаща по 40 евро допълнително.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Marques Class 46.

петък, 18 януари 2019 г.

Важни промени в законодателството за защита на търговски марки в Чехия

Считано от 01.01.2019 законодателството за защита на търговски марки в Република Чехия се променя. В бъдеще местното патентно ведомство няма да осъществява проверка за наличие на сходство и идентичност с по-ранни марки. Притежателите на по-ранни права ще имат възможност да подават опозиции срещу такива марки. Това налага регулярното проверяване на бюлетина за търговски марки издаван от патентното ведомство на страната.
Друга промяна е възможността за регистрация на нови видоме марки, като звукови, холограмни, марки за движение и др.
В допълнение законодателството ще разпознава използването на търговска марка в състава на фирмени наименования, като нарешуване на права върху марка.

сряда, 16 януари 2019 г.

Самоа се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на марки

WIPO съобщава за присъединяването на Самоа към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки. С това страните членки на протокола стават 103.
Според информацията, Самоа ще изисква индивидуални такси при регистрация на международни марки на нейна територия. Освен това вписването на лицензии за марки трябва да се осъществява в нейното патентно ведомство.
Протоколът влиза в сила за страна считано от 04.03.2019.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 14 януари 2019 г.

Обновено ръководство за заявяване на патентни в САЩ

Американското патентно ведомстно публикува обновленото си ръководство относно тълкуването, кои обекти са патентно защитими. Един от най-важните аспекти на това ръководство е тълкуването на теста прилаган от Върховният съд на страната по делото Alice/Mayo.
Патентното ведомство посочва три категории абстрактни идеи, които не могат да бъдат защитени. Това са: математически идеи, методи на функциониране на човешкия организъм, както и мисловни процеси. Според ведомството някои абстрактни идеи могат да бъдат защитени, ако водят до конкретни практически резултати. В тази връзка обаче, патентни претенции, които само имплементират абстрактни идеи в компютърни технологии, не могат да са обект на защита.
Повече информация може да откриете тук.