петък, 30 юни 2017 г.

WIPO представи нова база данни касаеща международната регистрация на марки

WIPO пусна в експлоатация новата си база данни  Member Profiles Database, която предоставя полезна информация при регистрацията на международни марки във всички страни членки на Мадридската ситема.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 28 юни 2017 г.

Капитан Морган победи Адмирал Нелсън в канадско съдебно дело


Световният производител на алкохолни напитки Diageo спечели съдебно дело в Канада относно конфликт с конкуретната компания Heaven Hill.
Казусът касае използване от страна на Heaven Hill на марка Admiral Nelson, за ром, чието изображение показва рисуван персонаж на пират.
Същевременно Diageo притежава фамилия от по-ранни марки Captain Morgan със сходно изображение на пират.
Съдът в Канада счита, че по-късната марка може да бъде объркващо сходна на марките на Diageo, които са общоизвестни сред потребителите на въпросните напитки.
Според съда марката на Heaven Hill опитва да наподоби и имитира известната марка Captain Morgan, поради което заключава, че е налице нарушаване на нейните права.
Издадена е заповед за преустановяване използването на по-късната марка и унищожаване на всички налични количества с въпросното изображение.
Източник: WIPR.

понеделник, 26 юни 2017 г.

Нови такси за услуги свързани с Патентно ведомство на Р.България

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

"Председателят на Патентно ведомство утвърди нов Ценоразпис на услугите, предоставяни от Патентно ведомство на Република България. С актуализираният ценоразпис Ведомството ще предоставя на заявителите 19 услуги абсолютно безплатно. Те представляват 30% от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите по горепосочения ценоразпис. Таксите за всички останали 44 административни услуги ще бъдат съществено редуцирани. Съкращават се и сроковете, в които ще се извършват тези административни услуги.
Патентното ведомство запазва преференциалните такси с намаление от 50 % за проучвания за изобретения, ако заявителите са микро и малки предприятия по Закона за малките и средни предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища, академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в държавния регистър на патентите или на полезните модели. 
Въвежда се и нов критерий, според който всички такси за административни услуги, събирани съгласно ценоразписа, ще бъдат намалени с още 10% при подаване на заявлението онлайн."

петък, 23 юни 2017 г.

BitTorrent платформите под атака - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑610/15 Stichting Brein  срещу  Ziggo BV,  XS4ALL Internet BV. Делото касае следното:

Stichting Brein е нидерландска фондация, която защитава интересите на носителите на авторски права.

Ziggo и XS4ALL са доставчици на достъп до интернет. Значителна част от техните абонати ползват платформата за онлайн споделяне TPB, индексатор на BitTorrent файлове. BitTorrent е протокол, чрез който потребителите (наричани „равноправни устройства“ или „peers“) могат да споделят файлове. Съществената характеристика на BitTorrent се състои в това, че файловете, които се споделят, са разделени на малки сегменти, като по този начин отпада необходимостта от централен сървър за съхраняване на тези файлове, което облекчава тежестта на индивидуалните сървъри в процеса на споделянето. За да могат да споделят файлове, потребителите трябва най-напред да свалят специален софтуер, наречен „BitTorrent клиент“, който не се предлага от платформата за онлайн споделяне TPB. Този BitTorrent клиент представлява софтуер, който позволява създаването на торент файлове.

Потребителите (наричани „seeders“ [сийдъри]), които желаят да предоставят файл от своя компютър на разположение на други потребители (наричани „leechers“ [лийчъри]), трябва да създадат торент файл чрез своя BitTorrent клиент. Торент файловете препращат към централен сървър (наричан „tracker“ [тракер]), който идентифицира потребители, които могат да споделят конкретен торент файл, както и прилежащия към него медиен файл. Тези торент файлове се качват (upload) от сийдърите (на платформа за онлайн споделяне, каквато е TPB, която след това ги индексира, за да могат те да бъдат намирани от потребителите на платформата за онлайн споделяне и произведенията, към които тези торент файлове препращат, да могат да бъдат сваляни (download) на компютрите на последните на отделни сегменти чрез техния BitTorrent клиент.

Често пъти вместо торенти се използват магнитни линкове. Тези линкове идентифицират съдържанието на торента и препращат към него чрез цифров отпечатък.

Голямото мнозинство от предлаганите на платформата за онлайн споделяне TPB торент файлове препращат към произведения, които са обект на закрила от авторски права, без да е дадено разрешение от носителите на авторското право на администраторите и на потребителите на тази платформа за извършване на действията по споделянето.

Главното искане на Stichting Brein в производството пред националната юрисдикция е да разпореди на Ziggo и на XS4ALL да блокират имената на домейни и интернет адресите на платформата за онлайн споделяне TPB с цел да се предотврати възможността за ползване на услугите на тези доставчици на достъп до интернет за нарушаване на авторското и сродните му права на носителите на правата, чиито интереси защитава Stichting Brein.

Първоинстанционният съд уважава исканията на Stichting Brein. Във въззивното производство те обаче са отхвърлени.

Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) посочва, че по настоящото дело е установено, че посредством платформата за онлайн споделяне TPB закриляните произведения се предоставят на публично разположение без разрешението на носителите на правата. Установено е също така, че абонатите на Ziggo и на XS4ALL чрез тази платформа предоставят достъп до закриляните произведения без разрешението на носителите на правата и по този начин нарушават авторското и сродните му права на тези носители.

Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) изтъква обаче, че практиката на Съда не дава възможност да се отговори категорично на въпроса дали платформата за онлайн споделяне TPB извършва публично разгласяване на произведенията по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, по-специално:

– чрез създаването и поддържането на система, в която потребителите на интернет се свързват помежду си, за да споделят на фрагменти произведения, намиращи се на собствените им компютри,

–  чрез администрирането на интернет сайт, от който потребителите могат да качват онлайн торент файлове, препращащи към фрагменти от тези произведения, и

–  чрез индексирането на торент файлове, качени онлайн на този интернет сайт и чрез класирането им по начин, по който фрагментите от тези произведения могат да бъдат намирани и потребителите могат да свалят тези произведения (в тяхната цялост) на своите компютри.

При тези обстоятелства Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Налице ли е публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 от страна на администратора на уебсайт, ако на този уебсайт не са налице защитени произведения, но съществува система […], с която намиращи се в компютрите на потребителите метаданни за защитени произведения се индексират и категоризират за потребителите по начин, по който последните могат да проследяват, да качват онлайн, както и да свалят закриляните произведения?

2) При отрицателен отговор на първия въпрос:

Дават ли член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 и член 11 от Директива 2004/48 основание за издаването на забрана по отношение на посредник по смисъла на тези разпоредби, който по описания във въпрос 1 начин улеснява извършването на нарушения от трети лица?“.

Решението на съда:

Понятието „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство в неговия обхват попада предоставянето на разположение и администрирането в интернет на платформа за споделяне, която чрез индексиране на метаданните относно закриляните произведения и с предлагането на търсачка позволява на потребителите на платформата да намират тези произведения и да ги споделят в рамките на мрежа с равноправен достъп (peer-to-peer).

сряда, 21 юни 2017 г.

Съдебно дело срещу Бевърли Хилс хотел

Ирландската компания Iconic Images, която управлява авторски права свързани с фотографски произведения, заведе съдебно дело срещу петзвездният The Beverly Hills Hotel в Лос Анджелис. Делото касае обвинение за нарушаване на авторски права върху снимка на актрисата Фей Дънауей, по известна, като "Сутринта след", направена през 1977 година в същия хотел след нейното награждаване с Оскар. Iconic притежава авторските права върху снимката, като според компанията опитите да бъде договорено използването на произведението с хотела не са довели до резултат. В същото време хотелът е разширил използването на снимката върху различни рекламни произведения.
Това е пример за факта, че авторски права трябва да бъдат уреждани включително и за произведения, които са по-стари. В случая фотографът направил снимката притежава авторското право върху нея за целия си живот и 70 години след това.
Източник: WIPR.

понеделник, 19 юни 2017 г.

Данъчните атакуват Кристиано Роналдо във връзка с приходи от мърчандайзинг права

Данъчните власти на Испания атакуваха Кристияно Роналдо за неплатени данъци върху 14,7 милиона евро приходи реализирани от футболиста за периода 2011-2014 години.
Според обвинението футболистът е използвал офшорна фирма за да избегне плащане на данъци върху тези свои постъпления.
В случая приходите са получени във връзка с предоставяне на различни мърчандайзинг права свързани с името и образа на Кристияно Роналдо. Тези мърчандайзинг и рекламни кампании са основани на репутацията и известността на футболистта и са доста атрактивни за различните рекламодатели.
Практиката сочи, че в немалко от случайте спортистите реализират по-големи приходи от лицензиране на такива права отколкото от спортната си дейност.
Източник: WIPR.

петък, 16 юни 2017 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Финландия

WIPO информира за промяна на индивидуални такси за регистрация на международни марки за Финландия. Новите такси влизат в сила, считано от 01.08.2017 и са както следва:


сряда, 14 юни 2017 г.

Мишел Лий няма да бъде повече директор на Американското патентно ведомство

USPTO съобщи новината, че директорът на ведомството Мишел Лий ще освободи поста си. Това идва като лека изненада имайки предвид факта, че слухове през последните месеци упорито твърдяха, че те ще запази позицията си. В подкрепа на това беше и позицията на редица технологични компании, които застанаха зад нея, с оглед на нейния опит в сектора.
Източник WIPR.

понеделник, 12 юни 2017 г.

ALCOLOCK, дрегери и решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T 638/15 Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. v EUIPO, което касае заличаване на европейска марка ALCOLOCK на основата на по-ранна марка във Великобритания ALCOLOCK за идентични стоки.
Апелативният борд на EUIPO потвърждава отмяната на марката с оглед предоставените доказателства от притежателя на по-ранната марка за нейното реално използване на територията на Обединеното Кралство. В случая доказателствата представляват лицензия според което притежателят на марката може да използва сходна на нея марка за идентични стоки, което той е направил. Макар да имаме използване на друга марка, на база на лицензията, EUIPO приема това използване за използване на регистрираната марка, тъй като марките не се различават съществено, каквото е изискването на закона.  В допълнение са предоставени фактури и рекрамни материали.
Фактът че за разглеждания период са били продадени само 350 дрегера е достатъчен да установи реално използване на марката имайки предвид специфичния характер на продукта.

петък, 9 юни 2017 г.

Кратки IP новини

1. Добра новина, дизайнери: роботите няма да отнемат вашите работни места. За повече информация тук. 

2. Европа реформира своето авторско правол За повече информация тук. 

3. Храна и напитки, интелектуална собственост и Brexit. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

сряда, 7 юни 2017 г.

Ново средство за търсене на международни марки

WIPO пусна в действие новият си софтуер за търсене на търговски марки WIPO Mardrid Monitor. Новата база данни най-вероятно ще замени след време настоящата ROMARIN.
Какво е различното?
Madrid Monitor представлява опростено средство за търсене на международни марки, като в същото време предоставя подробна информация за статуса на марките. Новият софтуер е по-интуитивен и предлага по-големи възможности, както за търсене, така и за използване на получената информация, включително архивиране и задаване на аларма за промяна на статуса на марката.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 5 юни 2017 г.

Нова форма за заявяване на международни марки

EUIPO съобщава за нова електронна форма за подаване на заявки за международни марки по Мадридския протокол на основата на заявени или регистрирани европейски марки.
Новата форма е по-лесна за работа и по-малко времеотнемаща, като с нея ведомството продължава усилията си за дигитализиране на услугите си.
Повече информация може да откриете тук.

петък, 2 юни 2017 г.

Кратки IP новини

1. Създаване на уважение към интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

2. Визуализирано търсене на търговски марки в TMview: EUIPO, INPI and UKIPO. За повече информация тук.      

3.  Върховният съд на САЩ затяга правилата за патентни дела за справяне с патентните троловел За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.