понеделник, 31 май 2010 г.

Austria with the opposition system for trade marks - Австрия с опозиционна система при марките


Австрийското патентно ведомство анонсира промяна в националната система за регистрация на марки в страната.
От 1 юли 2010 година се въвежда опозиционна система в процеса на регистрация на търговски марки в Австрия.
Опозиция ще може да бъде пускана 3 месеца след публикацията на заявката за марка. От нея може да се възползват само притежатели на регистрирани или заявени по-ранни марки но не и притежатели на търговски имена, лични имена, дизайни и тн.
Таксата за опозиция е 150 евро.
информация Marquess Class 46.

English version

The Austrian Patent Office announced a change in the national system for registration of marks in the country.
From 1 July 2010 introducing an opposition system in the process of registration of trademarks in Austria.
Opposition will be placed three months after the publication of the trade mark application. It can only benefit owners of registered or applied for earlier marks, but not holders of trade names, personal names, designs and so on.
Opposition fee is 150 euros.
information Marquess Class 46.

петък, 28 май 2010 г.

The Day of open doors in WIPO - Ден на отворените врати в WIPO


Световната организация за интелектуална собственост ( WIPO) организира ден на отворените врати на 5 юни 2010 година. Това ще бъде първият път в който WIPO отваря вратите си за широката общественост. Денят съвпада и със Световният ден на околната среда.
По този повод WIPO ще организира множество изложби и презентации за връзката на интелектуалната собственост и опазването на околната среда.
Повече информация за събитието може да откриете тук.
информация WIPO.

English version

World Intellectual Property Organization (WIPO) organized a day of open doors on June 5, 2010. This will be the first time that WIPO opens its doors to the public. The day coincides with World Environment Day.
On this occasion, WIPO will organize numerous exhibitions and presentations on the relationship of intellectual property and the environment.
More information about the event can be found here.
info WIPO.

четвъртък, 27 май 2010 г.

А statistics from OHIM - April 2010 - Статистика от OHIM - Април 2010


OHIM публикува статистика относно заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността през месец април 2010 година. Данните са следните:
Community trade mark applications received 8 694
Community trade mark applications published 6 534
Community trade marks registered (certificates issued) 6 391
Community trade mark renewal applications 1 819
Registered Community designs received 6 526
Registered Community designs published 7 088

English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and Community designs in April 2010. Data are as follows.

сряда, 26 май 2010 г.

G can not be a trademark in Switzerland - G не може да бъде марка в Швейцария


Швейцарското патентно ведомство отказа да регистрира марка G заявена от Gillette поради липса на достатъчна отличимост.
Регистрацията на самостоятелни букви по принцип е доста гореща тема, както може да се забележи и от този случай.
Според Ведомството една отделна буква може да бъде регистрирана ако е представена в отличителен графичeн шрифт, така че да създаде цялостно графично впечатление за нещо напълно отличително.
В случая заявената буква G не се различава в достатъчна степен от обикновенното й изписване.
Въпросът който е най-важен тук е колко отличим трябва да е шрифтът на буквата за да получи тя регистрация.
Предстой обжалването на решението. Най-вероятно Gillette ще предоставят доказателства за общоизвестността на своята буква G. До този момент те не се направили това.
информация Marquess Class 46.

English version

Swiss Patent Office refused to register a trade mark G filed by Gillette due to lack of sufficient distinction.
A registration of individual letters in general is quite a hot topic, as can be seen from this case.
According to the department a single
letter can be registered if it is presented in a distinctive graphic font so as to create a comprehensive graphical impression of something quite distinctive.
In the case stated the letter G does not differ sufficiently from her usual script.
The issue is most important here is how to distinguish a character font to get it registered.
The decision will most likely be appealed. Most likely, Gillette will provide evidence of its reputation for its
letter G. Until now they not done so.
information Marquess Class 46.


петък, 21 май 2010 г.

How to protect logos, slogans and business names - Как да защитим лога, слогани и бизнес наименования


Създаването на отличителни лога, слогани, марки или бизнес наименования представлява само първата стъпка в процеса на тяхното позициониране и успешно използване.
Следващата стъпка е избор на подходяща закрила чрез която да се предотврати използването им от друг пазарен участник, което е важно за един бизнес успех в силно наситена конкурентна среда.
Какви са способите на закрила?
Patent 101 публикува кратка статия по въпроса имайки предвид и американската практика, която с малки различия е приложима навсякъде по света.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Creating distinctive logos, slogans, trademarks or business names is only the first step in their positioning and successful use.
The next step is selecting an appropriate protection, whereby to prevent their use by another market participant, which is important for business success in a very intense competitive environment.
What are the tools of protection?
Patent 101 published a brief article on the issue given the American practice which with small differences is applicable worldwide.
The full text of this article can be found here.

четвъртък, 20 май 2010 г.

ICANN refusal area. бг for domain names in cyrillic - Отказаха на България домейни в областта .бг


Международната организация за интернет имената и адресите ICANN е отказала на България областта .бг за интернет домейн имена на кирилица.
Процедурата за регистриране на интернет адреси на азбуки, различни от латиница, стартира официално на 16 ноември 2009 г. Държавната подкрепа е условие за участие в този процес.
Причината за отказа, е че експертите на ICANN са преценили, че има визуална прилика на предложението .бг със съществуващи адреси на латиница. Домейнът.bg на кирилица - .бг е близък с домейна на Бразилия на латиница -.br.
Предстой да се направи нова анкета от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел да се предложи друга подходяща за България област.

English version

International Organization for Internet names and addresses of ICANN is refused Bulgaria area. бг for Internet domain names in cyrillic.
The procedure for registering Internet addresses on alphabets other than Latin, was officially launched on November 16, 2009.The State support is provided for participation in this process.
The reason for refusal is that the ICANN experts have determined that there is a visual similarity to the proposal .бг with existing addresses in latin
br. for Brazil.
The Ministry of Transport, Communications and Information Technology will make a new poll to be offered another suitable area for Bulgaria.

Седмица на Патентно ведомство и закрилата на ИС в ЛТУ

На 13 май 2010 г., в Лесотехническия университет – София, ще бъде открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, ще се състоят и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”. Те се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.
Целта на мероприятията е популяризиране сред студентите и представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.
По време на „Седмицата на Патентното ведомство” ще бъдат организирани и щандове. Всеки желаещ може да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.
информация на Патентно ведомство.

сряда, 19 май 2010 г.

European Journal of Law and Technology


European Journal of Law and Technology е новото име на Journal of Information, Law & Technology.
В последният брой може да откриете следното:

Contents
* Special Issue Editorial
* Editorial

Refereed Articles

* Making Law Teaching Accessible and Inclusive Simon Ball and Helen James
* Using E-portfolios to Support PDP and Reflective Learning within the Law Curriculum: A Case Study Sefton Bloxham, Fiona Boyle and Ann Thanaraj
* Virtual Seminars: Problem-based Learning in Healthcare Law and Ethics Michael Bromby* From Financial Exclusion to Online Financial Inclusion Clare Chambers The Role of New Technology in Improving Engagement among Law Students in Higher Education Caroline Coles
* An Examination of Clicker Technology Use in Legal Education Catherine Easton

Book Review

* Transforming Legal Education: Learning and Teaching the Law in the Early Twenty-first Century
- Author's Introduction by Paul Maharg
- Review Commentary by John Mayer
- Review Commentary by Julian webb
- Review Commentary by Abdul Paliwala
* Law and the Internet Philip Leith

вторник, 18 май 2010 г.

Hops from Bavaria is already a geographical indication in Europe - Хмел от Бавария вече е географско означение в Европа


Европейската комисия публикува решението си за обявяване на Баварският хмел Hopfen aus der Hallertau за защитено географско означение в Европа. Този хмел е използван в производството на бира в Германия.
Решението на EK може да откриете тук.

English version

The European Commission published its decision declaring the Bavarian hops Hopfen aus der Hallertau for geographical indications in Europe. This hops is used in beer production in Germany.
The decision of the EK can be found here.

понеделник, 17 май 2010 г.

Награди за Европейски изобретател 2010


На 28.04.2010г. на официална церемония в Мадрид бяха връчени наградите за Европейски изобретател 2010. Церемонията се проведе под патронажа на техни кралски височества принца ипринцесата на Астуриас.

Номинирани бяха изобретатели в 4 категории: промишленост, научни изследвания в малки и средни предприятия, изобретатели от страни извън Европа, цялостен принос.

Номинираните изобретатели са избрани от специално жури измежду 175 кандидати.

За първи път бяха връчени пет награди за четирите категории, като в категория „Изобретатели от страни извън Европа” бяха избрани двама победители. В своето слово принц Фелипе благодари на изобретателите и техните екипи, като подчерта че връчването на наградите е израз на дълбока признателност пред техния талант и принос за развитието на науката.

Наградени бяха:

Категория „Промишленост” - Алберт Маркендорф /Швейцария/ и Реймунд Лозер /Германия/ за изобретяването на 3D сканираща и измерваща система, която постига революционно ново ниво на точност при системите за промишлено замерване.

Категория „Научни изследвания в малки и средни предприятия” - Юрген Пфицер /Германия/ и Хелмут Негеле /Германия/ за изобретения от тях пластичен материал, направен от „течно дърво” /органичен полимер/, който се разгражда под формата на екологично чисти и безвредни компоненти.

В категория „Изобретатели от страни извън Европа” бяха връчени две награди както следва:

Санджей Коли и Стивън Чен /САЩ/ за изобретената от тях GPS система с търговско приложение, която позволява глобално позициониране дори и когато сателитните сигнали са недостъпни. Системата може да работи само с един сателит в обхвата си.

Бен Уайнс и Дани Епс /Канада/ за изобретяването на електрохимически горивни клетки, които успешно се използват като алтернатива на изкопаемите горива

Наградата в категория „Цялостен принос” беше връчена на Волфганг Кречмер /Германия/, за научните му разработкив областта на ядрената физика и изобретяването на метод за получаване на т.нар.„фулерени” /въглеродни молекули – C60/.

информация Патентно ведомство.


петък, 14 май 2010 г.

Honduras adopted protection for TEQUILA - Хондурас прие защитата на ТЕКИЛА


Мексиканската напитка Текила вече е защитено наименование за произход в Хондурас. Като член на споразумението TRIPS, Хондурас предоставя закрила на подобни наименования за произход.
Тази година напитката Текила беше наградена със златен и сребърен медал в категорията алкохолни напитки на изложението the Concours Mondial de Bruxelles.
информация IP Tango.

English version

Tequila Mexican drink has a protected designation of origin Hunduras. As a member of the Agreement TRIPS, Hunduras provide similar protection to appellations of origin.
Tequila drink this year was awarded a gold and silver medal in the category of alcoholic beverages to the statement the Concours Mondial de Bruxelles.
Information IP Tango.

четвъртък, 13 май 2010 г.

An Industrial Designs registration in India - Регистрация на промишлен дизайн в Индия

Class 99 публикува интересна схема, която представя етапите през които трябва да се премине в процеса на получаване на регистрация за промишлен дизайн в Индия.
Тази схема ще бъде полезна за всеки, който има намерение да регистрира дизайн в тази страна.


English version

Class 99 published an interesting scheme that represents the stages through which must pass in the process of obtaining registration for industrial designs in India.
This scheme will be useful for anyone who intends to register the design in this country.


сряда, 12 май 2010 г.

OHIM refused trademark include Soviet symbols - OHIM отказва марка включваща съветски символи


The Second Board of Appeal на OHIM се произнесе по обжалване на отказ за регистрация на съветски символи, като европейска марка.
Компанията Couture Tech Ltd заявява въпросната марка за класове 3, 14, 18, 23, 26 и 43. OHIM отказва марката поради наличие на противоречие на марката с общоприетите норми и морал особено в страни, като Унгария, Латвия, Чехия. Там тези символи са забранени за използване тъй като те символизират деспотизъм и тоталитарно управление, от които тези страни са били засегнати в миналото.
The Second Board of Appeal потвърждава това решение и отхвърля жалбата на Couture Tech Ltd.
информация Marques Class 46.

English version

The Second Board of Appeal of the OHIM ruling on appeals against refusal of registration of Soviet symbols such as an European mark.
Couture Tech Ltd filed an application for that mark for Classes 3, 14, 18, 23, 26 and 43. OHIM refused the mark because of the mark contrary to generally accepted norms and ethics especially in countries like Hungary, Latvia, Czech Republic. There, these symbols are banned from use because they symbolize tyranny and totalitarian government, of which these countries have been affected in the past.
The Second Board of Appeal confirmed that decision and dismissed the appeal of Couture Tech Ltd.

information Marques Class 46.

вторник, 11 май 2010 г.

Ръководства за защита на интелектуална собственост в 4 сектора на промишлеността - Intellectual Property, A business tool for SMEs


Консорциумът по проект IPeuropAware, съфинансиран от Европейската комисия по програма
Конкурентоспособност и иновации рамкова програма CIP и управляван от Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации, е подготвил наръчници по интелектуална собственост,предназначени за малки и средни предприятия в областта на: а) текстилна и шивашка промишленост; б) обувна промишленост; в) кожарска промишленост; г) мебелна промишленост, в следните държави: България, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Италия, Полша, Португалия, Румъния,
Испания, Обединено Кралство.

Ръководствата могат да бъдат открити на сайта на Innnovaccess тук.

Те са изключително интересни и полезни тъй като са предназначени за индустрии в които защитата на интелектуалната собственост е въпрос не само на планиране но и на бърза реакция с оглед на съкратеният жизнен цикъл на голяма част от продукцията поради влиянието на елемента мода и нейната актуалност.
информация Тина Х.

English version

The consortium of the IPeuropAware project, co-funded by the European Commission under the Competitiveness
and Innovation Framework Programme CIP and managed by the Executive Agency for Competitiveness and Innovation,
has prepared Guides on Intellectual Property Rights aimed at SMEs in the sectors of: a) textiles and clothing;
b) footwear; c) leather; d) furniture in the following countries: Bulgaria, Czech Republic, France, Germany,
Greece, Hungary, Lithuania, Italy, Poland, Portugal, Romania, Spain, United Kingdom.

These guides can be found on the website of Innnovaccess here.

They are extremely interesting and useful as they are designed for industries where intellectual property protection is not only planning but also a rapid response in view of the abbreviated life cycle of many products due to the influence of fashion elements and its timeliness.

information- Tina H.

Чуждестранни адвокати ще могат самостоятелно да участват по дела


Промени в Закона за адвокатурата предлага правителството на Народното събрание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Новите текстове се отнасят основно до улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия у нас в случаите, когато адвокатът е придобил квалификация в друга държава-членка на ЕС. Те са предизвикани от мотивирано становище на Европейската комисия, в което се изразява мнението, че някои от разпоредбите на Закона за адвокатурата представляват ограничение на свободата на установяване, както и на свободата на предоставяне на услуги.
С проекта се предлага адвокат или младши адвокат да може да бъде и всеки дееспособен гражданин на държава-членка на ЕС, завършил висшето си образование в България.
В самостоятелен раздел "Съвместна практика на чуждестранните адвокати" се урежда възможността за упражняване на адвокатска професия от чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
Предлага се двама или повече чуждестранни адвокати да могат да упражняват адвокатска професия на територията на България под формата на клон на тяхната група в държава-членка на ЕС.
В проекта изрично се записва, че при осъществяване на професионалната си дейност у нас чуждестранният адвокат от държава-членка на ЕС има правата и задълженията на български адвокат. Той може да упражнява адвокатската професия както с български, така и съвместно с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати. Предвижда се и да може да защитава интересите на доверителите и подзащитните си пред административните служби самостоятелно, а не както е сега – само съвместно с български адвокат.
Предлага се и отпадането на друго ограничение за чуждестранния адвокат – той вече ще може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите в България. В момента чуждестранният адвокат има право само да бъде представляван в тях от избран от него български адвокат.
информация legalworld.bg

понеделник, 10 май 2010 г.

Google may stop using gmail in the UK - Google може да спре използването на gmail във Великобритания


Marques Class 46 съобщава за възможността Google да преустанови използването на името gmail за обозначаване на електронната си поща във Великобритания.
Това може да стане поради факта, че Independent International Investment Research (IIR) претендира по-ранно използване на gmail в страната поради, което Google нямат право да използват това име.
Опитите за разрешаване на спора завършиха с неуспех, като от Google не са се съгласили с прекомерно завишените искания на IIR.
С оглед на това Google най-вероятно ще започнат да обозначават пощата си googlemail.com. във Великобритания.

English version

Marques Class 46 reported the possibility that Google may stop using the name gmail to designate it's email in the UK.
This can happen because the Independent International Investment Research (IIR) claimed earlier using gmail in the country and because of that Google may not use this name.
The attempt to resolve the dispute ended in failure, since Google has not agreed to an excessively high demands of IIR.
In view of that Google will probably start to identify it's mail googlemail.com. in the UK.


сряда, 5 май 2010 г.

Slogans as trademarks - Слоганите като търговски марки


В априлският брой на WIPO Magazine е публикуван интересен материал разработен от Franck Soutoul и Jean-Philippe Bresson, който касае европейската и френска практика относно защитата на рекламните слогани.
Статията разглежда тематиката в няколко направления подкрепени и с примери от практиката:

1. Защита на слоганите, като търговски марки;
2. Защита на слоганите чрез мадридската система за регистрация на марки;
3. Защита чрез авторско право;
4. Защита чрез законодателство касаещо нелоялната конкуренция;
5. Определяне на риска;
6. L’Oréal, parce que je le vaux bien;
информация WIPO Magazine.

вторник, 4 май 2010 г.

A new Technology Portal - Нов технологичен портал


Afro IP съобщава новината за основаването на нов технологичен портал Tektique в Южна Африка.
Tektique е създаден в сътрудничество между образователни институти и научноизследователски центрове в Южна Африка.
Порталът има за цел да информира и осъществява връзка между компании по отношение на нови технологии и тяхното внедряване на пазара.
Естествено това е свързано и с подходящо управление на интелектуалната собственост касаеща тези технологии.

English version

Afro IP reported the news of the launching of new technology portal Tektique in South Africa.
Tektique was created in cooperation between educational institutes and research centers in South Africa.
Portal aims to inform and liaise between companies in terms of new technologies and their implementation on the market.
Naturally this is related to proper management of intellectual property rights for those technologies.

понеделник, 3 май 2010 г.

A Bulgarian design for clothing wins that one used by Beyoncé - Български дизайн на облекло победи този използван от Beyoncé


Спорът между немската модна компания Triumph и известната певица Beyoncé започна през есента на 2009 година.
Тогава беше излъчено видео клип с участието на певицата, в който тя е облечена в бельо с отличителен дизайн.
Този дизайн обаче е сходен на по-ранен такъв разработен от българският студент Искрен Лазаров в конкурс организиран от модната компания Triumph. Дизайнът на облеклото разработено от българинът е отличен, като един от най-добрите и в последствие е показван в различни модни списания.
Наскоро съдът в Мюнхен излезе с решение което забранява на Sony, чийто артист е Beyoncé да използва това облекло, тъй като нарушават права на интелектуална собственост.
Според съдът дизайнът разработен от българина притежава значителна степен на отличителност, поради което може да се ползва с по-висока степен на защита. Решението е основана на база авторско право но в случая може да бъде ползвана и защита чрез така нареченият нерегистриран европейски дизайн.
Въпреки решението на съда немската компания Triumph е предложила на Sony извън съдебно споразумение според което те ще оттеглят обвиненията си ако Beyoncé се съгласи да участва, като жури в следващият конкурс организиран от тях. Певицата е отказала подобна договорка.
информация Class 46.

English version

The dispute between the German fashion company Triumph and the famous singer Beyoncé began in autumn 2009.
It was broadcast video featuring the singer in which she is dressed in lingerie with distinctive designs.
However, this design is similar to the earlier one, developed by a Bulgarian student Iskren Lazarov, in a competition organized by the fashion company Triumph. The design of the clothing developed by the Bulgarian was awarded as one of the best and has subsequently been shown in various fashion magazines.
Recently, the court in Munich issued a decision which prohibits Sony, whose artist Beyoncé is, to use this garment as they violate intellectual property rights.
According to court the design developed by the Bulgarian has a significant degree of distinctiveness, and therefore can be used with a higher degree of protection. The decision is based on a copyright, but in this case can be used and protection by the so-called European unregistered design.
Despite the court's decision German company
Triumph has proposed the Sony agreement outside of court under which they will withdraw the allegations if Beyoncé agreed to participate as a jury in the next contest organized by them. The singer has denied such negotiations.
Information Class 46.