вторник, 19 август 2008 г.

Великобритания увеличава глобите за нарушаване на авторски права в интернет


Правителството в Обединеното кралство оповести плановете си да увеличи стойноста на глобите налагани при нарушаване на авторски права в глобалната мрежа. До момента тези глоби бяха в размер на 5000 лири стерлинги. Предложението е тази сума да достигне до 50 000 лири.
Така налаганите глоби ще се отнасят до престъпления с комерсиална цел. Тоест ако някой реши да нарушава авторски права с цел да спечели някакъв дивидент от това, то той ще бъде глобяван от съдилищата с 50 000 лири.
Подобно увеличиние е подкрепяно и от Intellectual Property Office (UK-IPO). Повечето от запознатите с материята във Великобритания смятат, че тази промяна е необходима с оглед на големият дисбаланс между глобите налагани за престъпления извън интернет и тези в мрежата.
информация на OUT-LAW.COM

четвъртък, 14 август 2008 г.

Coca Cola може да регистрира формата на бутилката си като марка в Япония

Върховният съд в Токио се произнесе в полза на Coca Cola по отношение на желанието на компанията да регистрира популярната форма на бутилката си, като търговска марка.
Coca Cola е подала заявка за такава марка още през 2003 година но Патентното ведомство на Япония излиза с отказ поради факта, че в Япония не могат да се регистрират формите на бутилки, когато върху тях няма никакъв надпис в отличителен шрифт.
Компании като Suntory Ltd. и Yakult Honsha Co. също са се провалили в заявките си за подобни марки.
Решението на Върховният съд е аргументирано с това, че бутилката на Coca Cola, за чиято форма се иска регистрация, се използва от 1916 година, като за това време тя не е променяна. Поради това е придобила изключителна известност, както в Япония така и по света.
За сега не е ясно дали Патентното ведомство ще обжалва това решение. Ако го приеме бутилката на Coca Cola ще бъде първата, за която е издадена регистрация в Япония.
информация на IP Lite.

сряда, 13 август 2008 г.

eBay спечели важна победа в белгииският съд


Наскоро съдът в Белгия излезе с важно за eBay решение на дело заведено срещу компанията за нарушаване на права върху търговски марки.
L'Oreal завежда дело за нарушаване на права върху нейни марки от страна на eBay, където се предлагали фалшиви продукти.
Съдът решил че eBay не носят отговорност за предлаганите в аукциона им фалшиви стоки.
Това е втора победа за интернет сайта. Преди време компанията спечели дело заведено в САЩ от Tiffany за нарушение на нейната марка. Съдът се аргументирал, че eBay не нарушават права на интелектуална собственост, тъй като те са само просредник. Реално притежателят на правата трябва да има инициативата да осъществява защитата си, като сигнализира за нарушения, прави превенция и др.
В противовес на горното съдът в Париж в подобно дело излезе с решение против eBay, потвърждавайки обвиненията че компанията е виновна заради посредническата си роля, която улеснява нарушаването на правата на интелектуална собственост.
За съжаление няма еднозначност относно ролята на интернет посредниците при подобни случаи.
Може би отправната точка за решаването на тези казуси е съсредоточаването не само върху нарушаване правата на марки, дизайни и др., но и преценка на това дали се уврежда имиджът, репотацията на една компания и какви дивиденти се постигат от това.
Дори да се приеме, че интернет посредникът не е отговорен за предлаганите продукти с помоща неговите услуги, то той печели от факта, че привлича потребители чрез известни марки стоящи върху фалшивите стоки. По този начин генерира финансови постъпления за себи си.
информация на Los Angeles Times

вторник, 12 август 2008 г.

Google пусна услуга за свободен достъп до музика в Китай

Google пусна нова услуга за потребитилите си в Китай, като предоставя възможността за свободно сваляне на музика. Този свободен достъп до музика няма да засегне или наруши по никакъв начин авторските или сродни права на техните носитили поради факта, че заплащането за това свободно сваляне ще се осъществи чрез рекламните излъчване по време на достъпа. Събираните постъпления от тези реклами ще бъдат поделяни между Google и организациите за колективно управление на права или директно с носителите на авторски и сродни права.
Навлизането на Google в Китай чрез тази услуга не е случайно. Страната представлява най-големият пазар в областта на интернет телекомуникациите по брой на useres.
В Китай има още една фирма Baidu.com, която предоставя подобно услуга. Тя притежава 63% от пазарният дял, докато Google засега има 26%.
информация на Reuters

петък, 8 август 2008 г.

Могат ли готварските рецепти да бъдат защитени от авторското право или чрез патенти?


Gene Quinn публикува в IPWatchdog интересна статия относно авторското право, патентите и отнасянето им до рецепти.
Въпроса за това дали една рецепта за приготвяне на ястие може да се защити от авторското право на пръв поглед е излишен. Отговорът е ясен, не.
Но ако рецептата е изложена в художествена форма, тоест имаме освен техническо излагане стъпка по стъпка на процеса на приготвяне на храната, и художествено описание на този процес, то тогава е налице възможност за намеса на авторското право.
Преценката на това дали може или не една рецепта да се защити, като авторско произведение се осъществява от съдилищата в САЩ чрез така нареченият тест "Съществено литературно изразяване".
Един обикновен пример за това е когато вземем една публикувана рецепта. Ако нейното изложение е чисто схематичто ( прибавете пипер, сол, печете на....) то авторско право нямаме. Това е така защото и други хора трябва да имат възможността да излагат по този начин рецептите си, тъй като начините за изразяването им не са много, а нямаме и художествено усилие от страна на автора.
Но ако се добави художествен елемен който да отличи тази обекновена схематичност на излагането на рецептите, авторското право се намесва.
Относно това дали рецептата може да се защити, като патент за метод то първоналачният отговор е да.
Разбира се трябва да бъдат изпълнени условията за регистрация. Тук именно е повратният момент. Дали една обикновена рецепта може да изпълни изискването за новост. В повечето случай това е невъзможно.
Освен това защитата на рецепта чрез патент би имала ограничен обхват. Разбира се има и плюсове от подобен патент. Това най-вече се отнася при използавнето на рецептата за целите на рекламата. Тогава съответният патентопритежател може да каже, че съответният продукт е по патентована рецепта. Този момент сам по себе си влияе на обикновените хора, които смятат, че наличието на патент е един вид гаранция за качество.

България ратифицира Женевският акт към Хагската спогодба

По информация на WIPO България e ратифицирала женевският акт към Хагската спогодба за международна регистрация на промошлени дизайни. Женевският акт ще влезе в сила за България от 7 октомври 2008 година.

By
The Hague Notification No. 88 the World Intellectual Property Organization has informed of the ratification by the Republic of Bulgaria of the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs. The Geneva Act will enter into force for Bulgaria, on 7 October 2008.

четвъртък, 7 август 2008 г.

Интелектуалната собственост и климатичните промени


Председателят на Бритинският Институт за Интелектуална собственост Ian Harvey написа наскоро интересен доклад относно Intellectual Property Rights: The Catalyst to Deliver Low Carbon Technologies.
Основните моменти от него са:
- Интелектуалната собственост в частност патентите са катализатор, а не ограничител на създаването и развитието на нови технологии спомагащи намаляване на вредните емисии.
- Интелектуалната собственост може да играе важна роля за опазване на околната среда, като насърчава инвестициите за нови технологии, защитавайки ги с монопол и даваща на създателите им възвожтност за възвръщаемост.
- Правителствата на отделните държави трябва да подтикват създаването на нови технологии чрез финансиране на по-рискови и новаторски проекти и тн.
Ian Harvey препоръчва:
-Политиците трябва да подкрепят инициативите за развитие на правата на интелектуална собственост, които от своя страна да подтикват създаването на нови технологии.
- Създаване на антитръстови изключения за компании, които развиват екологични технологии и искащи да създадът патентни пулове с цел да защитят възвръщаемостта на инвестициите си.
-Създаване на работна група към Световната търговска органицазия, която да дебатира въпросите за създаване на еко технологии и съответното съобразяване на правата на интелектуална собственост с тях, така че те да станат катализатор за ускореното им внедряване.
информация на IPKat

Нови възможности при терсене в US trademark datebase

Американското ведомстно за патенти и търговски марки въведе някои улеснения при осъществяване на търсене в базата данни на търговските марки.
Новостите касаят възможността при излизане на резултатите от търсенето да излизат накуп и изображенията на марките, които имат такива. Това става чрез бутона "Image list". До сега това не беше така и за да се види съответното изображение беше необходимо да се влезе в досието на марката, което отнемаше време.
Друга новост е възможността за множествено търсене, като отделните думи се отделят със запетая.
информация на IP Newsflash


Законодателство относно търговските марки в Непал


Г-н Ram Chandra Subedi адвокат по интелектуална собственост в Непал излага накратко общите принципи на закрила на търговските марки в Непал. Интерес представлява факта, че макар да не се знае много за законодателствато в тази азиатска страна то в крайна сметка се оказва, че законодателството е много близко дори идентично в немалката си част до това в Европа.
Накратко основните моменти в него са:
Закрилят се само регистрирани марки, като важи установеното и в Европа правило "първи по време, първи по право.
Марките се проверяват от гледна точка на формалните изисквания на патентното ведомство на Непал, след което започва да тече опозиция в срок от 90 дни. Ако никой не възрази на пададената заявка за марка, тя се регистрира.
Общоизвестните марки извън Непал трябва да имат регистрация на територията на страната за да могат да претендират своята общоизвестност. Марки които са широко известни на обществеността в Непал и не са регистрирани могат да бъдат закриляни само ако задоволят изискванията на Ведомството.
информация на intelproplaw.com

вторник, 5 август 2008 г.

Mediaset съди YouTube

Италианската медиина групировка Mediaset собственост на Силвио Берлоскони обяви, че ще съди притежаваната от Googlе YouTube за нарушаване на техни авторски и сродни права.
След проучване направено от страна на италианската компания се оказало, че в YouTube се разпространяват 4 643 видео матариала собственост на Mediaset.
Исканата от италианците сума, като обезщетение е в размер на 779 милиона евро.
Това не е първият случай в който YouTube е заплашвана от съдебни дела. Наскоро испанската Telecinco и френската TF1 също предявиха правата си пред съдебните власти. Най-сериозното дело заведено срещу YouTube до момента е от страна на американската компания Viacom, искаща обезщетение в размер на 1 милиард долара за нарушение на авторски прва.
информация на digitalmediawire

понеделник, 4 август 2008 г.

Intellectual Ventures придобива нови патенти

Intellectual Ventures американска компания смятана от мнозина за патентен трол ще придобие нови патенти, за което ще похарчи между 400 милиона и 1 милиард долара. Компанията смята да увеличи капитала си на 2,5 милиарда долара. Основната дейност на Intellectual Ventures е да придобива патенти в различни технологични области и след това да дава лицензии за тях, като не развива собствена дейност и производство.
Тази практика сама по себе си не е нарушение на патентните закони но част от компаниите занимаващи се с това изкупуват патенти, като след това търсят или просто изчакват някой друг да засегне тяхните патенти. След това идват заплахите за мултимилионни съдебни дела, практика смятана най-малкото за неморална.
информация на IP Finance.