вторник, 30 декември 2008 г.

Класация на луксозните марки за 2008 годинаInterbrand публикува класация на луксозните марки за 2008 година в световен мащаб.
На първо място се намира Louis Vuitton, втори е Gucci, на трето място е Chanel.
Прави впечатление присъствието предимно на марки от модната и парфюмерийна индустрия в топ 10 на класацията.

понеделник, 29 декември 2008 г.

Бъдещето на Интелектуалната собственост в условията на финансова криза


Интересна статия в IPEG излага някои основни моменти относно евентуалното бъдеще на интелектуалната собственост, в частност патентните портфейли, в условията на световна финансова криза. Стъпвайки на нея можем да достигнем до следните обобщения.
Инвестициите в интелектуална собственост, като нематериален актив растяха значително през последните години, но въпреки това те се намират все още в начално ниво от своето развитие.
За съжаление няма достатъчно данни в ретроспекция, на основата на които да се предскаже бъдещото развитие в областта. Поради това е трудно да се посочи какви ще бъдат последствията от настоящата финансова криза върху индустрията свързана с интелектуалната собственост.
Най-общо има два варианта на развитие в условията на криза:
Първият е свързан с тотално ограничаване на IP пазара с пълна липса на стратегически купувачи на интелектуална собственост.
При втория вариант шефовете на различните компании ще започнат да обръщат по-сериозно внимание върху IP порфейлите си. Този вариант е по-вероятен.
Тези които придобиват обекти на интелектуална собственост ще започнат да се оглеждат към придобиване на корпорации, които са затруднени или са пред банкрут.
Ако ликвидността остане ниска, компаниите ще реагират с намаляване на разходите си относно дейностите си по Проучване и Развитие. Това ще доведе до създаване на патентни портфолиа с по-малка стойност, което от своя страна ще рефлектира върху пазара на купувачите на IP активи. Колкото повече притежатели на IP обекти се опитват да ги предостъпят на основата на лицензия или продажба, толкова по вероятнн става те да се задоволяват с парични потоци независимо от тяхната стойност. Тоест те ще трябва да приемат парите които им се дават, без да имат големи претенции към тях, поради вихрещата се финансова криза.
Има и друг вариант на развитие. Той е свързан с ролята на така наречените патентни тролове.
През последните години дейността на троловете се засили много. Реално към настоящият момент индустриите свързани с технологиите не са защитени на 100% от предевяване на права относно нарушаване на патенти, нещо повече те не могат да бъдат защитени на 100%. Това се получава поради факта, че технологичното развитие достигна до такива предели, при които взаймообвързването стана значително. При тази ситуация никой не може да бъде сигурен, че не засяга нечий чужди права върху патенти.
С оглед на това все повече компании ще се стремят да придобиват патенти с цел създаване на "чисто поле" около техните продукти. От друга страна в условията на финансова криза и защита на инвестициите, правоприлагането в областа на интелектуалната собственост ще се засили.
Това е причина да се смята, че паричните потоци свързани с интелектуалната собственост ще продължат да се развиват макар фокуса да се пренасочи в някаква степен от създаването и придобиването на нови патенти към приходи получавани от правоприлагане и защита на обекти на интелектуалната собственост.
информация на IPEG.


Нова база данни на The Stanford Law School


The Stanford Law School въведе нова база данни със съдебни решения от американски съдилища относно патенти, търговски марки, поверителна информация и авторско право.
Достъпа до базата данни изисква предварителна регистрация, не се изисква плащане на някаква такса. Тази база данни би била полезна на всеки интересуващ се в дълбочина от правната система на САЩ в областта на интелектуалната собственост.
информация на Chicago IP Litigation Blog

Топ марките в Италия през 2008 година


Interbrand публикува класация на 10-те топ марки в Италия. Прави впечатление че по-голямата част от тях са брандове свързани с модната и порфюмерийната индустрия. Класацията се води убедително от GUCCI, след нея се нареждат Prada и Ferrari.
Информация на Class46.

четвъртък, 25 декември 2008 г.

събота, 20 декември 2008 г.

FSF заведе дело срещу CISCO за the General Public License (GPL)

Новина на ARS Technica.
The Free Software Foundation (FSF) е завела дело срещу IT гиганта CISCO за нарушаване на авторски права. Обвинението е че компанията е разпространявала софтуер, които е обвързан с the General Public License (GPL) без да спазва основни положения и изисквания на лицензията.
The GPL е лицензия разработена от FSF за така нареченият свободен софтеур. Тази лицензия дава право на потребителите да изучават, модифицират и променят софтуера, който използват но при условие че новите версии се разпространяват под условията на същата лицензия и кодовете за тях са предоставени на всеки желаещ да използва съответният софтуер.
Софтуерният продукт Linksys доразработен от CISCO е под закрилата на the General Public License (GPL) но кампанията не изпълнява условията на лицензията, като не предоставя свободен достъп до кодовете на софтеура.
Въпреки многократните забележки от страна на FSF към CISCO и обещанията за вземане на мерки, това не става.
Поради горното от FSF завеждат съдебно дело с искане за преустановяване на порочната практика на CISCO и заплащане на справедливо обезщетение.
Това дело представлява черен PR за софтуерната компания, която в последно време се опитва да ухажва създателите на продукти основани на Linux платформата.

петък, 19 декември 2008 г.

Нова машина за on-line търсене на патенти


FreePatentsOnline search engine е нов интернет портал предоставящ възможността за търсене на патенти. Според самият сайт това е една от най-мощните машини за търсене на патенти в глобалното пространство.
Действително сайта предлага доста добри възможности за търсене. Има възможност както за директно, така и за търсене по категирии, като- компютри, софтуер, телекомуникации, химия, медицина, мода и тн.
Създателите на сайта предлагат и различни услуги, като например анализ на патентен портфейл, при което се прави оценка и др. "Understand patent data and related statistics in revolutionary ways. For example, did you know that there is a correlation between the average value of a patent and the number of claims? Or that the number of times a patent has been cited may help assess the value of a patent? Our sophisticated analysis tools can help you understand your own IP portfolio, or help with due diligence for IP acquisitions.
If you regularly search patents, you know that it is impossible to be sure you have found 100% of the relevant art. The problem with typical patent search engines is that they are "dumb". To find what you are looking for requires searching on the exact words found in the document. Say you have searched for "aluminum widget" and a highly relevant document said "widget made of aluminum" (or even worse, "metal widget"), you won't find it using conventional search tools. Latent semantic analysis uses sophisticated statistical analysis of language to search on concepts, not just words, to help you find those documents - even if they don't contain any of the words you used in your search!"
информация на IPWatchdog.com

четвъртък, 18 декември 2008 г.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks влиза в сила следващата годинаСпоред новина на WIPO the Singapore Treaty on the Law of Trademarks ще влезе в сила от следващата година.
Това става възможно благодарение на ратификацията на споразумението и от Австралия, която е 10 страна, която официално се присъединява към него, благодарение на което то може да влезе в сила от 16 март 2009 година.
Според директорът на WIPO Francis Gurry Singapore Treaty ще позволи да се повиши ефективността при регистрация на марки и ще намали разходите за тази цел.
Сингапурското споразумение стандартизира процедурите по регистрация на търговски марки и тяхното лицензиране и позволява на собствениците на марки да получават по-големи предимства при използването и управлението на правата върху тях.
По този начин Споразумението цели да повиши защитата на инвестициите свързани с брандига както в развитите, така и в развиващите се пазари.
новина на IPKat.

Държавите с национално търсене относно CTM намаляха с четири


OHIM съобщава новината, че държавите които осъществяват национално търсене при процедурата за регистрация на марка на Общността намаляват с четири от януари 2009 година. Това става след като от Март 2008 година националното търсене стана пожелателно за държавите членки.
Националните ведомства които се оттеглят са тези на Ирландия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство.
Държавите които продължават да правят такова търсене са: България, Чехия, Дания, Гърция, Литва, Унгария, Австрия, Испания, Полша, Румъния, Словакия и Финландия.
Новата такса за национално търсене след януари 2009 година ще бъде 144 евро.

сряда, 17 декември 2008 г.

Победа за чехите

Наскоро излезе решението на The Court of First Instance of the European Communities по проточилото се дело Budějovický Budvar, národní podnik v Office for Harmonisation in the Internal Market, Anheuser-Busch, Inc.
Историята на случая е следната.
Американският пивоварен гигант Anheuser-Busch, Inc. подава заявка за марка на общността за
Класовете за които е подадена заявката са 16, 21, 25 и 32. Освен тази заявка компанията подава и още три заявки за словна марка BUD за класове 32, 33, 35, 38, 41 и 42.
Чешката компания за производство на бира Budvar подава опозиция срещу тези марки на основата на притежавана от нея марка

която е действаща в Австрия, Бенелюкс и Италия, както и на основата на найменование за произход BUD издадено по Лисабонското споразумение още през 1975 година, действащо в Италия, Франция, Португалия и Австрия. Освен това наименованието за произход BUD се счита за защитено и на базата на двустранно споразумение между Австрия и Чехословакия.
The Opposition Division към OHIM излиза с решение, което поддържа опозицията срещу марките на Anheuser-Busch, Inc. Счите се че Budvar имат права върху найменованието за произход в изброените страни въпреки, че в Италия и Португалия, аргументите на чехите не са достатъчни за посочване на обхвата на защита по националните закони.
Според The Opposition Division посочените в заявките на Anheuser-Busch ресторанти, барове и кръчми са идентични с тези в марката на Budvar, което може да доведе до объркване на потребителите. По отношение на останалите стоки и услуги Борда приема че няма причини за объркване с оглед на факта, че Budvar са се провалили в това да докажат как използването на Bud от Anheuser-Busch ще навреди на репотацията на найменованието за произход BUD за различни стоки и услуги от тези горе.
При обжалването пред The Board of Appeal, опозицията е отхвърлена и решението на Борда е отменено. Причините са в това че доказателствата на Budvar са счетени за недостатъчни за отмяна заявките на Anheuser-Busch.
В началото на тази седмица The Court of First Instance излезе с решение по делото. То отменя решението на The Board of Appeal и присъжда правото на страната на Budvar. Освен това Anheuser-Busch са осъдени да платят 1/3 от разходите на Budvar по делото, останалите две трети трябва да се поемат от OHIM. Най-общо решението на съда е следното:

"87 In the present case, the appellation of origin ‘bud’ ... was registered on 10 March 1975. France did not declare, within the period of one year from the date of receipt of notification of the registration, that it could not ensure the protection of that appellation of origin. ... when the contested decisions were adopted, the effects of the appellation of origin at issue had not been declared invalid, in France, by a decision against which there is no appeal.

88 ... Community law relating to trade marks does not replace the laws of the Member States on trade marks ... Accordingly, the Court of First Instance has held that the validity of a national trade mark may not be called in question in proceedings for registration of a Community trade mark ...

89 It follows that the system ... presupposes that OHIM takes into account the existence of earlier rights which are protected at national level. Accordingly, ... the proprietor of another sign used in the course of trade of more than mere local significance and which is effective in a Member State may, subject to the specified conditions, oppose the registration of a Community trade mark ...

90 Since the effects of the appellation of origin ‘bud’ have not been declared definitively to be invalid in France, the Board of Appeal ought ... to have taken account of the relevant national law and the registration made under the Lisbon Agreement, and did not have the power to call in question the fact that the claimed earlier right was an ‘appellation of origin’.

91 ... if the Board of Appeal had serious doubts as to whether the earlier right could be classified as an ‘appellation of origin’ and therefore as to the protection to be afforded to it under the national law relied on, when that issue was in fact the subject of court proceedings in France, the Board was entitled ... to suspend the opposition proceedings until a final judgment on the matter was delivered".

The bilateral treaty between Austria and Czechoslovakia also provided protection for the appellation 'bud':
"98 ... the bilateral convention is still effective in Austria for the purposes of protecting the appellation ‘bud’. In particular, the documents lodged in the proceedings do not show that the Austrian courts have held that Austria or the Czech Republic did not intend to apply the principle of the continuity of treaties to the bilateral convention, following the break-up of the Czechoslovak Socialist Republic. Moreover, there is no indication that Austria or the Czech Republic have denounced that convention. In addition, the ongoing proceedings in Austria have not led to the adoption of a final judicial decision. ... the Board of Appeal ought to have taken into account ... Budvar’s claimed earlier right without calling in question the actual classification of that right".

The Court added that, while an earlier trade mark right upon which an opposition is based may be discounted if that trade mark has not been the subject of genuine use, the same does not apply to oppositions founded on a non-registered trade mark or another sign used in the course of trade of more than mere local significance. Accordingly,
"... under Article 8(4) of Regulation No 40/94, it is possible for certain signs not to lose the rights attached to them, notwithstanding the fact that no ‘genuine’ use is made of them. ... an appellation of origin registered under the Lisbon Agreement cannot be deemed to have become generic, as long as it is protected as an appellation of origin in the country of origin. Moreover, the protection conferred on the appellation of origin is ensured without renewal of registration ... That does not mean that it is possible not to use the sign relied on ... However, the opposing party need do no more than show that the sign concerned was used in the context of a commercial activity with a view to economic advantage, and need not prove that the sign has been put to genuine use ...".
Пълният текст може да бъде намерен тук.
Съдържанието на делото е следното:

Legal context

A – International law

B – Community law

Background to dispute

C – Community trade mark applications lodged by Anheuser-Busch

D – Notices of opposition filed against the Community trade mark applications

E – Decisions of the Opposition Division

F – Decisions of the Second Board of Appeal of OHIM

Procedure and forms of order sought by the parties

Law

G – Admissibility and relevance of certain heads of claim by Budvar

H – Substance

1. The first part: the validity of the appellation of origin ‘bud’

(a) Arguments of the parties

(b) Findings of the Court

The appellation of origin ‘bud’ registered under the Lisbon Agreement

The appellation ‘bud’ protected under the bilateral convention

2. The second part: whether the conditions of Article 8(4) of Regulation No 40/94 are met

(a) Arguments of the parties

Arguments of Budvar

– The condition that the opposing party must be proprietor of the claimed earlier right

– The condition that the claimed earlier right must be used in the course of trade

– The condition relating to the right arising from the appellation concerned

Arguments of OHIM

Arguments of Anheuser-Busch

(b) Findings of the Court

The first complaint: use in the course of trade of a sign of more than mere local significance

– The requirement that the sign concerned be used in the course of trade

– The requirement relating to the significance of the sign concerned

The second complaint: the right arising from the sign relied on in support of the opposition

Costs

Това е важна победа за чешките производители на бира, както и за системата за защита на наименованията за произход във връзка със системата за защита на марки.
информация на IPKat.

вторник, 16 декември 2008 г.

Може ли да се регистрира, като марка емоцията


Интересна новина от Русия. Руснакът Oleg Teterin притежаващ компания за реклама, е подал заявка за регистрация, като марка на символа за изразямане на усмивка :)
Освен този символ Teterin е подал и други подобни символи изразяващи същото емоционално състояние.
Очакването на руснака било да получи регистрация и да даде множество лицензии за марките си.
Реакцията на бизнеса и обществеността в Русия не закъснява. Никои не иска да плаща лицензии за усмивки.
От Патентното ведомство на Руската Федерация излязоха със становище че символа :) може да бъде марка но само, като част от бранда на компанията, самостоятелно той не може да бъде търговска марка.
новина на Spiegel online

понеделник, 15 декември 2008 г.

Спасяване на "Големите три" в САЩ- спасяване на технологичното развитие

През последните седмици се развихри сериозен дебат относно това дали големите производителки на автомобили в САЩ, като Ford, GM и Crysler трябва да бъдат спасени или не.
J.E.Malackovski ( президент на Ocean Tomo) дава своето мнение по въпроса пред Vindy.com.
Според него проблема не е свързан само с факта, че така наречените "Големи три" могат да фалират.
Ford, GM и Crysler представляват и основните създатели на нови технологии в областта на така наречената "green technology" не само в Америка но и по света. При фалит на тези компании развитието на технологията бе се забавило в значителна степен, което от своя страна би оказало негативно влияние върху политиката по опазване на световният климат.
Ролята на "Големите три" в създаването на нови технологии може да се види от техните патентни портфолиа свързани с контрола върху вредните емисии, развитието на горивните клетки, хибридните и електиречески двигатели и тн.
Анализа показва че "Големите три" превъзхождат сумарно по притежавани патенти останалите си 14 конкурента на пазара в областта на новите технологии.
За сравнение Ford и GM притежават 1/3 от патентите за така наречената "green technology". Ford притежава 30% от патентите отнасящи се до иновациите в контрола на вредните емисии.
Ако "Големите три" фалират това ще доведе до загуби на позиции за САЩ в областта на иновациите. Това от своя страна ще позволи на основните чуждестрани конкуренти да навлязат и завладеят пазара в Америка.
Поради всичко това е изключително важно "Големите три" да бъдат спасени, с което ще се спаси и развитието на новите технологии в страната.
информация на Vindy.com

Излезе брой 6 на WIPO MAGAZINE


Списание WIPO magazine брой 6 вече е налично в сайта на WIPO. Съдържанието на броя е:
информация на WIPO.

петък, 12 декември 2008 г.

Имате проблем с домейна си в Китай?

Искайки да регистрират домейни в Китай много често компаниите срещат един и същи проблем. Някой преди тях вече е регистрирал домейна им.
Какво е необходимо да се направи в такава ситуация?
Има три подхода за разрешаване на този проблем- преговори и закупуване на домейна; завеждане на гражданско дело в Китай; завеждане на спор за домейна пред “CNNIC”.
China Internet Network Information Center (“CNNIC”) е организацията, която се грижи за регистрацията и разрешаването на спорове относно домейни в Китай.
Чрез завеждане на спор за домейн компанията може да поиска премахване на домейна или неговото прехвърляне. За да направи това е необходимо да са налични следните три елемента:
- спорният домейн трябва да е идентичeн на търговска марка или търговско име;
- регистранта няма законови основания върху домейна;
- регистранта е регистрирал домейна с цел нелоялна конкуренция;
Елементи 1 и 3 трябва да се докажат от компанията ищец завела спора за домейна.
Ако компанията няма регистрирана марка в Китай идентична на домейна, е необходимо да докаже използване на марката в други страни.
Доказателствата които компанията трябва да даде при доказване на нелоялна конкуренция се основават на това:
- че целта на регистранта за регистрация на домейна е бъдеща продажба и получаване на изгоди от нея;
- че регистранта е ригистрирал домейна с цел да предотврати неговото използване от страна на компанията, като това е негова постоянна практика;
- че регистранта е регистрирал домейна с цел да влоши репутацията на компанията и да доведе до объркване в потребителите;
Процедурата пред “CNNIC” трае между 1 и 2 месеца.
информация на Intellectual property law blog

Европейската комисия с план срещу финансовата криза


Сайта на Европейската комисия съобщава новината за оздравитилният план на ЕК относно преодоляването на световната финансова криза.
Наред с другите мерки, които ЕК смята да предприеме с оглед справянето с настоящата неблагоприятна ситуация, на стр. 14 под заглавие "Reduce administrative burdens and promote entrepreneurship"ЕК предвижда намаляване с 75% на таксите за подаване на заявка за патенти и наполовина намаляване на разходите за търговска марка на общността.
Това предложение цели улесняване на започването на нов бизнес в която и да е страна членка на ЕС, намаляване на разходите за правене на бизнес и засилване на международните икономически отношения.
Тази новина е доста интересна особено с оглед на полемиката разразила се през последно време относно това дали и как да се намаляват таксите за марка на общността. Реално икономическата криза в момента може да се окаже факторът, който да наложи едно такова намаляване на разходите за такси, както и да преодолее разнобоя по въпроса в различните страни членки на ЕС.

четвъртък, 4 декември 2008 г.

Че Гевара като търговска марка - вече не


Възможно ли е фотографията на един от най-известните революционери в историята да бъде търговска марка. Според френският съд - вече не.
За какво става дума по конкретно.
Към средата на 20 век Alberto Diaz Gutierrez ( известен като Korda) прави фотогравия на Че Гевара. През 60-те години италианският издетел Giangiacomo Feltrinelli започва да издава материали с тази фотография, благодарение на което Че Гевара се превръща в символ на революцията по целия свят. От своя страна Korda не реагира на изникналите възможности за комерсиално използване на неговото произведение до момента в който водка Smirnoff използва фотографията му в своя реклама. Започнато е съдебно дело с искане за обещетение в размер на 50 000 долара.
Чак през 1995 година Korda дава лицензия на Patrik M. за използване на неговото произведение за срок от 10 години. В чл.7 от лицензията е записано, че лицензополучателят има право да регистрира фотографията, като търговска марка. След смърта на Korda неговата дъщеря продължава срока на лицензията за още 3 години до 2008. През това време Patrik M. получава регистрация на фотографията, като марка на общността и дава лицензия от своя страна на Legendde LLC за използване на марката в срок от 1 година.
Впоследствие се разбира че испанката фирма Cartal и франската Sodisud са започнали използавето на фотографията върху различни свои продукти.
Дъщерята на Korda, Patrik M. и Legendde LLC завеждат дела във Франция за нарушаване на авторски права и права върху търговска марка. На първа инстанция те печелят но след това Апелативният съд в Париж променя решението. Доводите са следните:
"Considering that the parties have abundantly underlined the worldwide diffusion which this work from Korda has enjoyed ; that the echo it received has almost turned it into a sort of icon, an emblematic picture of an historical character, and trough his tragic fate, of a period of contemporary history; That the power of evocation carried by this picture to everyone's eyes is not contested; Considering that it follows that the consumer of the products and services for which the mark is registered, notably clothing, editorial products, cultural activities, will perceive the litigious community trade mark not as a sign which designates the origin of the products and services of his interest but as a political or artistic reference to the work of Korda which magnifies Che Guevara; That in other terms, the perception of this picture by the consumer excludes use [of said picture] to designate the origin of the products and services for which it was registered"
Поради факта че личността на Че Гевара е станала символ на революцията, превърнала се е в културен фактор и поражда определение настроения в хората, съдът смята, че тя не може да изпълнява основната роля на всяка една марка, а именно да посочва конкретен произход на определени стоки и услуги.
С оглед на това съдът отменя регистрацията на марката. За ищците остава възможността да се основат на авторското право, което би им помогнало повече в съдебните дела целящи да защитят правата върху портрета на Че Гевара направен от Korda.
информация на Class 46.

понеделник, 1 декември 2008 г.

Кой ще бъде новият "цар" на авторското право в САЩ


Един от основните въпроси, витаещи в сферата на интелектуалната собственост на САЩ е кой ще бъде посочен за "цар" на авторското право в страната.
Редица изпълнители от Bruce Springsteen до Stevie Wonder си задават този въпрос, с оглед на факта, че те оказаха значителна подкрепа на новият американски президент Барак Обама, който трябва да определи личноста, която да заеме този пост.
Какво представлява позицията "цар" на авторското право в САЩ?
Това е длъжност в администрацията на президента, която е създадена от Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act приет през октомври тази година.
Целта й е да осъществи координациони функции между различните администрации, като The Department of Justice, the Patent and Trademark Office and the U.S. Trade Representative, които се занимават със защита на права на интелектуална собственост в САЩ.
Лобирането по въпроса е значително. Представителите на музикалната индустрия настояват на поста "цар" да бъде назначен човек с управленски опит в администрацията, авторското право и може би най-важното да цени подобаващо стойността на интелектуалната собственост сама по себи си.
Едно от често споменаваните имена е на Hal Ponder- Директор по връзките с правителството в The American Federation of Musicians.
Очаква се скоро Барак Обама да посочи избраният от него за този пост човек. Според редица запознати това решение е едно от най-важните, които новия президент ще направи във връзка с програмата си за интелектуална собственост.
информация на Yahoonews.

Споразумение между Бразилия и Канада


The Meridian Institute съобщава новината за подписването на двустранно споразумение между Бразилското Министерство на науката и технологиите и Канадското Министерство на международната търговия.
Споразумението цели засилването на двустранното сътрудничество между двете страни по отношение развитието в технологичната сфера, а именно: нанотехнологиите, биотехнологиите, фармацефтиката, комуникациите и тн.
Канада ще участва с 1,5 милиона долара в това Споразумение през следващите две години.
Логичният въпрос който възниква обаче във връзка с това споразумение е как ще се уреждат правата на интелектуална собственост на създаваните научноизследователски резултати.

петък, 28 ноември 2008 г.

INTEL спечели

Intel постигна успех по отношение на искането си за заличаване на марка Intelmark собственост на CPM.
Историята на случаят е следната:
Intel притежава словна марка Intel във Великобритания за класове 9, 16, 32 и 42. Intel е марка с висока репутация в страната по отношение на микпопроцесури, бизнес сохтуер, мултимедия и тн.
CPM от своя страна има марка Intelmark, регистрирана и използвана за маркенинг и телемаркетинг в клас 35.
Intel подават искане в Патентното ведомство на Великобритания за заличаване на марка intelmark поради факта, че тя може да увреди и разводни имиджа на тяхната марка.
Искането на Intel е отхвърлено от Ведомството, което решение е потвърдено и от the High Court.
Intel обжалват пред the Court of Appeal основавайки се на решение на The Court of Justice of the European Communities по делото Adidas-Salomon and Adidas Benelux, според което за да се докаже разводняване и опетняване на определена марка е достатъчно да има връзка, която потребителите да установят между две сходни марки.
Освен това когато по-ранната марка е създала изкючителна отличителност и репутация, вредата за марката може да настъпи от всякакво използване на сходна марка независимо от класовете и стоките за които тя се използва.
The Court of Appeal се обръща за становище към The Court of Justice of the European Communities.
The Court of Justice of the European Communities излиза със следните коментари:

For the purposes of Article 4(4)(a) of Council Directive 89/104/EEC:

– the fact that the earlier mark would be brought to mind by the average consumer when he or she encounters the later mark used for the goods or services of the later mark is in principle tantamount to the establishment of a link in the mind of the relevant public within the meaning of paragraphs 29 and 30 of the Court’s judgment in Case C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux;

– the facts that the earlier mark has a huge reputation for certain specific types of goods or services, that those goods or services are dissimilar to the goods or services of the later mark and that the earlier mark is unique in respect of any goods or services are not sufficient in themselves to establish either such a link or unfair advantage or detriment within the meaning of that article;

– in order to decide whether a link or unfair advantage or detriment is established, the national court must take account of all factors relevant to the circumstances of the case;

– the nature of the goods or services may be relevant to determining whether there is a link, but an absence of similarity between the product areas concerned cannot be taken to imply the absence of such a link, and belief in an economic connection between the marks is not a necessary criterion;

– in order to satisfy the condition of detriment to distinctive character, (i) the earlier mark does not have to be unique, (ii) a first conflicting use is not in itself sufficient and (iii) an effect on the economic behaviour of the consumer is unnecessary.

По този начин се приема че самата репутация на Intel е достатъчна за да се иска заличаване на марка intelmark.
информация на Class 46.

сряда, 26 ноември 2008 г.

Китай намалява таксите за заявяване на марки on-line


The Chinese State Administration for Industry and Commerce (SAIC) обяви нова инициатива за насърчаване на on-line заявяването на търговски марки. За тази цел от 1 октомври 2008 година таксите за on-line заявки се намаляват с 20% сравнено със стандартните заявки подавани във Ведомството.
новина на TMSJ

вторник, 25 ноември 2008 г.

Увеличаване на съдебните дела относно защита на интелектуална собственост във Великобритания


Вестник Financial Times съобщава за нарастналият брой случаи на съдебни дела относно интелектуална собственост на територията на Обединеното кралство. Делата са се увеличили с 83% в сравнение с миналата година. Според някои наблюдатели причина за това е развихрилата се финансова криза, която кара компаниите да обръщат повече внимание на своята собственост, включително и на интелектуалната си собственост.
Статистиките сочат, че през 2007 година е имало 422 дела за права на интелектуална собственост, в сравнение с 230 през 2006 година.
Най-голямо увеличение има в случайте на "passing off". Делата относно патенти и регистрирани дизайни са се увеличили с 95%, а такива за авторски права с 43%.

сряда, 19 ноември 2008 г.

Kohler Co. v. Kohler Homes

Популарната компания за вътрешен дизайн и мебели Kohler Co. спечели опозицията си срещу подадени заявки за марки Kohler Homes и KOHLER ASSOCIATES ARCHITECTS пред Американското ведомство за марки и патенти.
Борда към ведомството излезе с решение, че марките са сходни и могат да причинят объркване сред потребителите.
Kohler Co. доказва пред Борда, че има продажби на продукти за над 18 милиарда долара с 150 милиона долара за рекламни кампании, притежава над 600 шоурума и има над 70 годишна традиция при предлагането и продажбата на мебели.
Основният фактор за успеха на опозицията e голямата известност с която се ползва марка Kohler.
Борда счита, че релевантните потребители на Kohler Co. и Kohler Homes са едни и същи- собственици на жилища, дизайнерски къщи, административни офиси и тн.
И двете компании предлагат стоки и услуги, които са сходни и/или едентични. Те са рекламирани в едни и същи медии, което е допълнителен фактор при предполагаемото потребителско объркване.
информация на The TTABlog

Търговски марки Обама


TMSJ съобщава новината за голямата активност при подаване на заявки за марки Obama в Китай преди и след президенските избори в САЩ. Освен името на новоизбраният американски президент много често в заявките фигурира и основната фраза от предизборната му кампания- Yes we can.
Заявките са за различни класове стоки от одеколони и химически препарати до дрехи, обувки и тн.
Шанса тези марки да получат регистрация обаче е минимален поради факта, че в Китай имената на политиците не могат да бъдат регистрирани, като търговски марки.
Въпреки това някой компании успяват да преодолеят това ограничение, като регистрират марки "AOBAMA" например, което на китайски звучи, като Обама.

вторник, 18 ноември 2008 г.

Lego загуби битката за пластмасовото си кубче

Датският и най-голям европейски производител на играчки Lego загуби официално битката, която водеше през последните години за желанието си да защити пластмасовото кубчето от своите играчки, като търговска марка.
През 1999 година Lego получава защита, като марка на общността за своето кубче, което е основен елемент от повечето играчки за деца, предлагани от компанията.
Впоследствие след няколко години най-големият конкурент на Lego, канадската компания Mega Brands Inc се противопоставя на така регистрираната марка с искане за отмяна поради факта, че кубчето само по себе си изпълнява технически функции, без помоща на които самите играчки не биха били възможни.
The European Union's Court of First Instance излезе с решение, че кубчето не може да бъде търговска марка именно заради това, че изпълнява технически функции и не е отличително.
От Lego коментираха решението, като изказаха своето разочарование и естествено намерението си да обжалват.
Тази развръзка на случая до момента дава възможност на Mega Brands Inc да продава безпрепятствено своята аналогична продукция на територията на 27 страни членки на ЕС.
информация на Startribune.com

понеделник, 17 ноември 2008 г.

Босна и Херцеговина се присъедини към Мадридският протокол
Световната Организация за Интелектуална Собственост информира за присъединяването на Босна и Херцеговина към Мадридският протокол за регистрация на международни марки.
Протоколът ще влезе в сила за страната от 27 януари 2009 година.
С влизането на Босна и Херцеговина, страните членки на Мадридския протокол стават 78, а тези членки на Мадридската система 84.
информация на WIPO

петък, 14 ноември 2008 г.

Намаляване на таксите за регистрация на марка на общността


Вестник Financial Times съобщи новината за бъдещо намаляване на разходите за получаване на европейска марка. Намерението е тези разходи да спаднат с до 40%, целта на което е да се подпомогнат малките и средни предприятия на контенинта при получаване на защита чрез марката на общността.
Charlie McCreevy, представител на Европейската комисия, коментира тази идея, като заяви че е необходимо да се постигне опростяване на структурата от такси заплащани при получаване на евро марка. По негово мнение разходите за такава марка би трябвало да спаднат от около 1600 евро в момента на около 1000 евро до края на годината.
За сега не е ясно дали това предложение ще мине при гласуването между страните членки на ЕС, тъй като някои от тях изказват и в момента опасенията си, че националните им ведомства могат да посдтрадат сериозно от подобно намаляване на таските.
Един от вариантите за разрешаване на проблемната ситуация според OHIM е част от получените приходи от такси да се разпредялат между националните ведомдства на страните членки.

Македония става членка на Европейската патентна конвенция


Европейското патентно ведомство анонсира новината за предстоящото присъединяване на Република Македония към Европейската патентна конвенция. Страната е депозирала инструмент за ратификация на конвенцията на 28 октомври 2008 година, като тя влиза в сила от 1 януари 2009 година.
По този начин Македония става 35 държава членка на ЕПК.
информация на IPKat.

четвъртък, 13 ноември 2008 г.

Съдят Microsoft за нарушение на патент в Китай

Малка китайска хай-тек фирма е завела дело срещу софтуерният гигант Microsoft за нарушаване на права на интелектуална собственост чрез използване от страна на Microsoft на софтуерни решения в новият Windows Vista.
Спорната технология е RSS (Really Simple Syndication) внедрена в Vista, като патента за нея се държи от китайската фирма, която не е давала лицензия на Microsoft.
Това не е първият случай в който софтуерният гигант е заплашван със съдебни дела. Миналата година беше повдигната сходно дело срещу Microsoft.
Всичко това е изненадващо с оглед на големите усилия полагани от Microsoft за борба с пиратството в Китай по отношение на нейния софтуер.
информация на People's Daily online.

Harvard спечели дело срещу Filipo Jeans Company


Американският университет Harvard спечели делото, което заведе срещу компанията за дрехи Filipo Jeans.
Случаят касае използване от страна на Filipo Jeans
(компания от Филипините) на името Harvard за дънкови облекла без необходимото разрешение от страна на университета.
От компанията твърдят, че университета няма регистрирана марка във Филипините, освен това основната му дейност не е производство на дрехи. Поради това няма пречки пред Filipo Jeans при използването на името.
Съдът във Филипините излезе с решение, което определя, че Filipo Jeans използва марката Harvard неправомерно, като целта й е била да се възползва от световната репутация на университета. Освен това университета дава често лицензии за мърчандайзинг, с които се разрешава използването на марката Harvard за различни продукти, включително и дрехи. Неразрешеното използване на марката от Filipo Jeans би довело и до икономически загуби за университета.
информация на The Jarvard Crimson.

петък, 7 ноември 2008 г.

Барак Обама и интелектуалната собственост


Според различни специалисти и заинтересувани лица в областта на интелектуалната собственост, бъдещата политика на новоизбраният президент на САЩ Барак Обама би могла да доведе до някой съществени промени в IP, както в Сащ, така и по света.
IP Spotlight представя кратка информация за IP намеренията на Обама в следните направления:

Privacy
Обама предлага промени в америконското законодателство относно поверителната информация. Те са насочени към защита на така наречената "чуствителна информация", която не е свързана с финансови данни или медицински такива, а обхваща например данни за местоположение на обекти и тн.
Освен това Обама предлага рестрикции относно използването на данни за гражданите на страната от страна на правителството.

Copyrights and Media
Становището на Барак Обама за авторското право е че “Intellectual property is to the digital age what physical goods were to the industrial age”.
Той предлага засилване на международното сътрудничество за създаване на по-добри общи стандарти за защита на интелектуалната собственост, в частност авторското право, както и изработването на политики за защита на интелектуалната собственост на САЩ по света.
Някои от другите му предложения в областта са:
- изискване от интернет провайдърите да предоставят на клиентите си софтуер-филтър, който да предпазва децата от обяна на опасна за тях информация;
- ограничаване на сливанията между участниците в медийният пазар в САЩ, които през последните години в САЩ станаха прекомерно големи, което от своя страна може да навреди на потребителите.

Patents
По отношение на патентната политика вижданията на Обама могат да доведът до бум на така наречената “clean technology”, съответно и на патентите свързани с нея.
Той предлага да се създаде Clean Technologies Deployment Venture Capital Fund, който да инвестира по 10 милиарда долара годишно за насърчаване разработването на ефективни екологични технологии и тн.


четвъртък, 6 ноември 2008 г.

Порше отиде при Порше

Арбитража на WIPO скоро излезе с решение по случая porshe.me, който касае спора между Dr. Ing. h.c. F. Porsche и Georg Kohler относно използването на домейна.
От компанията Porsche твърдят, че ответникът използва домейна porshe.me, като нарушава следните им регистрирани марки:

1. German Trademark No. 643 195, reg. August 26, 1953 (cars and parts thereof);

2. International Registration No. 179 928, based on the foregoing, reg. October 8, 1954, including Montenegro;

3. German Trademark No. 39532382.7, reg. February 29, 1996;

4. International Registration No. 459706, reg. February 24, 1981, including Montenegro;

5. International Registration No. 473 561, reg. September 29, 1982 including Montenegro;

6. US Federal trademark No. 71-668978, reg. October 1, 1956 (cars and parts thereof;

7. European Trademark Registration No. 000073098, priority date April 1, 1996, reg. December 12, 2000;

8. Brazilian Trademark Registration No. 0036269, priority date March 9, 1954.

Porsche е компания с над 60-годишна традиция в автомобилостроенето, изградила силна репутация сред потребителите.
Компанията притежава корпоративен сайт porshe.com в който сайт има препратки към национални сайтове, като- porshe.uk, porshe.fr и тн.
Поради всичко това от Porsche настояват, че използването на домейна от страна на Georg Kohler би довело до объркване на потребителите и би влошило имиджа на компанията.
Обвиняемият твърди, че използването на спорният домейн не води до объркване. В сайта за който се отнася няма изложени търговски марки на Porsche, включително и образните им марки които са най-отличителни. Georg Kohler гарантира, че използва домейна и сайта към него за некомерсиални цели и не желае да привлича потребители по нелоялен начин.

Решението на Арбитража е че използването на porshe.me би могло да доведе до объркване на потребителите с оглед на известноста на Porsche и множеството различни домейни, които компанията притежава за различните държави. Поради това присъжда домейна на Dr. Ing. h.c. F. Porsche.
информация на WIPO Arbitration and Mediation Center

вторник, 4 ноември 2008 г.

UK Music


Вестник Guardian съобщава новината, че във Великобритания се появява нова организация, която има за цел да създаде единен фронт за защита правата на създателите на музикални произведения.
Според прецедателят на UK Music Feargal Sharkey организацията ще създаде 5 годишен план за развитието и защитата на музикалната индустрия в страната, която през последните години пострада в значителна степен от пиратството в тази област.
Според г-н Sharkey до момента поради различните организации и структори занимаващи се с управлението и защитата на авторските и сродни права, не е постигнат необходимият напредък, който не само да защити но и да развие индустрията.
Членовете на UK Music са Association of Independent Music, the British Academy of Composers and Songwriters, performing rights body the MCPS-PRS Alliance, the Music Managers Forum, the Music Publishers Association, the Musicians Union and Phonographic Performance Limited (PPL).

понеделник, 3 ноември 2008 г.

Най-иновативните компании в света за 2008 година


Business week и Boston Consulting Group публикуваха класацията за най-иновативните компании през 2008 година. Определянето на състоянието на компании от гледна точка на тяхната иновативност през тази година се оказва изключително трудно с оглед на ширещата се финансова криза и краха на фондовите борси.
В основата на презенката и класирането на иновативността на компаниите стоят три критерия:
- 80% от оценката представлява гласовете на оценяващите;
- 10% от оценката заема възвърщаемостта на акциите на компаниите;
-5% ръста на печалба и финансовото състояние на компаниите;
С оглед на горното класацията на 10 най-иновативни компании в света е следната:

1. Apple;
2. Google;
3. Toyota Motor;
4. General Electric;
5. Microsoft;
6. Tata Group;
7. Nintendo;
8. Procter&Gamble;
9. Sony;
10. Nokia;

информация на Business week

четвъртък, 30 октомври 2008 г.

Адвокатски такси в САЩPatent Law Blog публикува наскоро данни за таксите получавани от патентни адвокати спрямо стажът им в различни съдебни процеси относно права на интелектуална собственост.
В делото Matlink v. Home Depot & Lowes съдът определя ответника да изплати на адвокатите на ищеца следните такси за времето отделено от тях за съдъбният процес, те са следните:

Partner with 15 years experience

$630 per hour

Associate with 6 years experience

$455 per hour

Associate with 1 year experience

$280 per hour


В делото Quantronix v. Data Trak съдът определил загубилата страна да заплати:

Partner with 15 years experience

$350 per hour

Associate with 3 years experience

$195 per hour

Associate with 2 year experience

$175 per hour


С оглед на факта, че някои от делата продължават с месеци, единственият коментар за тези възнаграждения може да бъде само един- честито на печелившите.

сряда, 29 октомври 2008 г.

Anheuser-Busch, Incorporated спечели опозицията си относно марка MAMBO MICHELADA

Anheuser-Busch, Incorporated притежава търговска марка MICHELOB използвана за бира.
Фирма MAMBO Seafood подава заявка за US марка MAMBO MICHELADА за бира и сиропи.
Anheuser-Busch повдига опозиция на основата на факта, че има вероятност от объркване на потребителите относно двете марки.
Решението на Борда към Американското ведомство за патенти и търговски марки се основава на следните заключения:
- Двете марки са заявени за идентични стоки. Поради факта, че и двете страни не са предоставили доказателства за това, че стоките им достигат до потребителите чрез специални дистрибуционни канали, Борда приема че такива канали не са налични и стоките достигат до потребителите по стандартните начини за доставка и разпространение, което само по себе си е в полза на Anheuser-Busch.
От 1993 година насам Anheuser-Busch са продали бира под марка MICHELOB на стойност 16 милиарда долара, като са инвестирали 800 милиона долара за промотиране на тази бира.
В резултат на това MICHELOB е класирана в топ 15 на най-известните бири в САЩ.
При сравнение на двете думи MICHELOB и MAMBO MICHELADА, Борда отбелязва различното значение на думите. MICHELOB е измислена дума и незначи нищо определено. От друга страна MAMBO MICHELADА значи на испански "замръзващ".
Това е елемент в полза на заявителя на по-късната марка.
Борда отбелязва обаче, че има вероятност от объркване на потребителите, когато нещата бъдат прехвърлени на територията на комерсиалното използване на двете марки, от гледна точка на тяхното излагане и рекламиране по медии и др.
Последният и основен елемент при преценката на Борда е социологическо проучване, което показва, че 43% от потребителите вярват, че марка MAMBO MICHELADА е одобрена или спонсорирана от Anheuser-Busch, а не от фирма MAMBO Seafood.
По този начин Борда подкрепя опозицията на Anheuser-Busch относно марка MAMBO MICHELADА заявена от MAMBO Seafood.
информация на the TTablog.

вторник, 28 октомври 2008 г.

Венецуела се отказа от регионално IP споразумение


Директорът на венецуелското Патентно ведомство обяви оттеглянето на страната от The Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime.
Това споразумение е подписано от няколко латиноамерикански държави, като Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Венецуела през 2000 година. Целта му е да регулира аспектите касаещи интелектуалната собственост, нелоялната конкуренция, контролните мерки и тн.
Споразумението действа в синхрон с Парижката конвенция и споразумението ТРИПС, като цели още по-голямата хормонизация на законодателството в страните членки.
Решението за оттегляне на Венецуела е изненадващо с оглед на факта, че страната е една от основателките на споразумението, като същевременно поддържа добри икономиччески и политически отношения с останалите страни членки.
информация на IP Tango

петък, 24 октомври 2008 г.

Поляците се усетиха

Полският вестник Gazeta Prawna съобшава, че министерство на спорта на Полша обмисля възможността да продаде имената на стадионите, които ще домакинстват Евро 2012. Идеята е различните спортни съоражения да носят имена, които са търговски марки на големи международни компании спонсориращи обектите.
Простите сметки показали, че по този начин Полша ще печели по 3 милиона евро годишно.
Тази практика не е нещо ново. За пример може да се даде Alianz и снонсорството му на стадиона на Баерн Мюнхен, за което клубът получава по 6 милиона евро годишно.

Швейцария подобрява защитата на швейцарскотоФедералният съвет на Швейцария упълномощи Федералния департамент по правосъдие да започне консултации за промяна на законодателството в страната по отношение комерсиалното използването на определенията "Made in Switzerland", швейцарският кръст и тн.
В момента използването на швейцарският кръст може да се прави ако стоките или услугите са швейцарски. В законодателствато обаче има редица изключение, като тази че той може да се използва и от компании осъществяващи поне 60% от производството си в страната.
Целта на бъдещите промени е да се оптимизира и подобри защитата на швейцарските традиции и качество гарантирани от съответните знаци.
Катализатор за бъдещите изменения са редицата фалшиви стоки произвеждани по света, върху които се поставят отличителните швейцарски знаци и които вредят на имиджа на страната.
информация на Federal Institute of Intellectual Property

вторник, 21 октомври 2008 г.

Southern and Eastern Africa Copyright Network (SEACONET)


По информация на IP Kenya 17 държави от Южна и Източна Африка са създали нова организация за защита на авторските и сродни права наречена съкратено SEACONET (Southern and Eastern Africa Copyright Network).
Целта на органицазията е да съдейства за по-добрата защита на авторските и сродни права в тази част на континента чрез хармонизирането на законодателството между отделните страни, като се подпомага и превенцията на ширещото се пиратството там.
Организацията предвижда и създаването на база данни с имена на артисти, продуценти и автори.
Страните членки на SEACONET са Аngola, Botswana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia и Zimbabwe.

петък, 17 октомври 2008 г.

Франция поиска защита за киви чрез географско означение

Франция подаде заявка за защита чрез географско означение на сорт киви KIWI DE L'ADOUR.
Според описанието в заявката: " отглеждано от субтропичен целогодишен сорт, кивито произвеждано в Pays de l'Adour притежава отлични характеристики. Когато узрее притежава мека и сочна консистенция.
Производството на киви е започнато от Henri Pedelucq, които основава завод в Adour. Той веднага разбира че климата в Pays de l'Adour е изключително подходящ за разтежа на киви в страна, като Франция.
информация на Class 46.

сряда, 15 октомври 2008 г.

Водка и радио - наздраве

Собственика на шведската водка Absolut V&S Vin&Sprit заведе съдебно дело срещу AbsolutRadio, което е наследник на известното Virgin Radio.
Миналият месец индийската компания The Times of India group закупи Virgin Radio от неговия собственик Ричард Брансън за 53 милиона паунда. Част от сделката беше индийците да не използват името Virgin, което остава собственост на Брансън. Поради това радиото беше преименувано на Absolut.
V&S Vin&Sprit смятат обаче, че използването на марката им за радио ще доведе до объркване на потребителите по отношение на това, че те са дали разрешение марката за водка Absolut да се използва за телекомуникации. Освен това собствениците на известната водка считат, че е налице възможност за увреждане имиджа на водка Absolut ако марката се използва за радио.
От The Times of India group отвръщат на това с мнението си че потребителите немогат да бъдат объркани относно двете марки, тъй като се прави ясно разграничение между продуктите водка и радио, поради което са сигурни в успеха на своите доводи пред съда.
информация на Guardian

вторник, 14 октомври 2008 г.

Намаляване на IP разходите- необходимост или предпазливост


През последните седмици развихрилата се финансова криза в САЩ започна да се пренася и в останалата част от света.
С оглед на това възниква въпроса относно това дали трябва да се намалят радходите за интелектуална собственост на компаниите, които поддържат по-големи портфейли от IP права или просто трябва да се подхожда по предпазливо при харченето на парите.
Общата тенденция към момента е за предпазливост при управление на интелектуалната собственост на подобни голями компании, харчещи значителни финансови средства за тази цел.
Със засилване на кризата от кантората за управление на интелектуална собственост Duncan Bucknell Company , съветват да се предприемат необходимите действия за намаляване на разходите за IP обектите с оглед запазване финансовото състояние на компаниите и безрисково продължаване на тяхната дейност относно индустриалната или художествената им собственост.
Какви могат да бъдат тези действие?

Най-общо те могат да бъдат:

- Ревизия на IP политиката на компанията;
- Преглед на протфолиото от IP права и отбелязване на тези от тях които имат най-малка стойност за компанията;
- Преглед на дейноста по заявяване или придобиване на нови права на интелектуална собственост с цел редуциране на разходите;
- Предварителна оценка на това дали исканата заявка за марка или патент би била успешна или е прекалено рискова, съответно разходите биха били неоправдани с оглед на резултата;
- Използване на методи за намаляване на разходите, като използване на PCT, мадридската система за регистрация на марки и тн;
- При наличие на адвокати по интелектуална собсвеност, преглед на заплащаното им възнаграждение с оглед състоянието на компанията;
- Редуциране на поддържаните IP права, които не са от голяма важност за компанията;
- Редуциране на страните в които се поддържат тези права;
- Завишаване на лицензионните отчисления, които да гарантират по-високи приходи, чрез които да се покриват разходите за защита на интелектуална собственост;
- и др;

сряда, 8 октомври 2008 г.

Датски сайт за продажба на интелектуална собственост

Датското Патентно ведомство създаде сайт за покупко-продажба на обекти на интелектуална собственост, където собственици на такива обекти могат да търгуват с тях.
За сега в сайта се предлагат само патенти за изобретения и полезни модели.
В интернет страницата са предоствени и формуляри на спозарумения за покупко-продажба и лицензиране на интелектуална собственост.
Повече информация може да откриете на адреса на сайта:
http://www.ip-marketplace.org/
информация на Class46

вторник, 7 октомври 2008 г.

САЩ въведе лицензионни такси за сваляне на музика в интернетThe Copyright Royalty Board определи за първи път лицензионни такси за сваляне на музика в интернет пространството.
Решението на борда се очакваше с нетърпение от музикалната индустрия, постоянно оплакваща се от намаляване на печалбите поради нелегалното сваляне на музика в интернет.
Бордът определи точен механизъм на отчисления заплащани при сваляне на музика от крайните потребители. Решението е да се заплаща по 9,1 цента за всяка свалена песен от организациите които са получили лицензия за разпространение на музика в интернет. Възнаграждението ще се изплаща на авторите на песните и на продуцентите но не и на изпълнителите.
По този начин се създава система на плащане подобна на тази при дисковете и касетите.
Бордът определи за първи път подобни таски и за сваляне на ринг тонове. Таската е 24 цента.
Тези роялтис ще бъдат събирани от 2012 година.
През последните години в САЩ имаше сериозен спор по отношение на това дали да се плаща и как за музика в дигиталното пространство.
Някой от компаниите в музикалната индустрия заявиха, че приходите им са намалели драстично поради незаконното използване на музика през последните 10 години.
Други компании, като APPLE смятат, че въвеждането на такси и техния по-висок размер би изправило фирмите разпространяващи музика в интернет пред фалит.
Освен въвеждането на тази система на отчисления в САЩ се обмисля и възможността за налагане на таски и за други форми на разпространение на съдържание в интернет, като streaming и subscription.
информация на The New York Times.

понеделник, 6 октомври 2008 г.

Pizza Hut става Pasta Hut

Financial Times съобщава за решението на популярната верига пицарии PizzaHut да преименува бизнеса си на PastaHut относно обектите си във Великобритания.
До края на годината ще бъдат инвестирани 17 милиона паунда за тази цел, а в следващите години нови 100 милиона.
Причината за новото име е в промяната на предлаганата храна във веригата. Освен пици PastaHut ще предлага и нови ястия на основата на паста. Според изпълнителният директор на PizzaHut Alasdair Murdoch веригата ще се ориентира в предлагането на по-здравословни храни, които да привлекат потребителите, чиито вкусови навици се променят с времето.
Целта е да се предложи по-голяма стойност на крайният клиент срещу парите които той дава, когато посещава обектите на веригата.
PizzaHut е основана в щата Wichita, Kansas, САЩ през 1958. Веригата стъпва в Великобритания през 1973 година.
Основият въпрос стоящ пред заинтересованите лица е дали бранд на половин век ще понесе такава промяна в имиджа макар и само на Острова.

Австралия въвежда по-добра защита на произведенията създадени от аборигените


The Age съобщава че правителството в Австралия въвежда промени при защита на произведенията на изобразителното изкуство. Авторите на произведения които се препродават на стойност над 1000 австралийски долара ще получават 5% от цената на сделката, когато тези произведения се препровадат в рамките на живота на автора плюс 70 години след това.
Това нововъведение в законодателството на Австралия цели да защити най-вече авторските права върху произведенията на аборигенската общност в страната.
Причината за това е че аборигените в Австралия обикновено не сключват добри сделки при продажба на техните произведения, които впоследствие се препродават не само в Австралия но и по света на цени многократно по-високи от първоначалните.
информация на The Age и IPKat

Намаляване на таксите за регистрация на дизайни за страни членки на OAPI


На 29 септември WIPO оповести новината, че страните членки на Африканската Организация за Интелектуална Собственост (OAPI) ще плащат такси намалени с 90% при искане за регистрация на дизайни по Хагската спогодба.
Целта на това намаление на таксите е да се подпомогнат дизайнерите и фирмите в развиващите се страни да регистрират по-лесно своите дизайни, като по този начин да защитят по-добре инвестиции си.
Това решение влиза в сила от 01.01.2009 година.
информация на WIPO.

петък, 26 септември 2008 г.

Създателят на iPod и APPLEВ електронното издание на вестник DailyMail излезе много интересна статия за истинският създател на хитовия през последните години iPod.
iPod е марка на APPLE за дигитални плеъри, която носи милиони долара печалба за компанията.
Но кой е създателят на iPod?
Наскоро APPLE призна че британският гражданин Kane Kramer ( 52 години) е баща на плеъра.
Каква е историята?
През 1979 година Kramer изобретява първообраза на iPod, чийто капацитет на запис на музика върху чип е една 3,5 минути. Нахвърля изобретението си на скици. През 1988 година Kramer решава да се възползва от откритието си, като основе фирма, която да произвежда новата машина.
Поради липса на финансови средства обаче Kramer не започва производство, въпреки че прави всичко възможно за да привлече интерес. Междувремено липсата на 60 хиляди паунда не позволяват на изобретателя да патентова своя iPod в 120 страни по света.
След това изобретението му става общоизвестно и APPLE проявява интерес, като го внедрява в производството си и съответно започва да продава своя iPod.
Всичко продължава да си тече без сътресения до момента в който компанията Burst.com не завежда дело срещу APPLE с обвинението, че iPod засяга патенти притежавани от тях.
Какво се случва с Kane Kramer?
През годините той започва да развива друг бизнес, който се оказва несполучлив и Kramer фалира, като е принуден да се премести със семейството си под наем.
Тогава получава обаждане от Калифорния от централният офис на APPLE с молба да отиде при тях и да предостави доказателства за това, че именно той е истинският създател на iPod технологията.
Молбата на APPLE е продиктувана от заплахите на Burst.com за гиганстско обезщетение.
Kane Kramer заминава за Америка и доказва своите претенции за родоначалник на iPod чрез скиците си от 1979 година.
Това оказва помощ на APPLE в борбата им срещу Burst.com но Kramer не получава пари за използване на неговата технология през годините. Това е така защото той няма патент. Единствените пари, които той взима са за консултацията и помоща му относно делото.
Въпреки всичко се обмисля възможността да му бъде изплатено възнаграждение за авторските права върху скиците му.
На всяка минута 100 нови iPod се продават по света.
информация на MAIL online.

СОИС с нов директор

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) от 22 септември 2008 година има официално нов директор. Това е австралиеца Франсис Гъри, който бе избран единодушно от членките на организацията. Мандата на новият директор е 6 години и започва да тече от 1 октомври.
В речта си пред Асамблеята на СОИС Франсис Гъри заяви намерението си да прокара нови инициатици, които да подпомогнат още повече ролята, която имат СОИС и световната система за интелектуална собственост относно насърчаването на креативността и иновациите необходими за преодоляване на бъдещи предизвикателства.
Г-н Гъри подчерта значимостта на въпроса за борбата с фалшивите стоки и интелектуалното пиратство, възлизащи на 200 млд. долара, като тенденция, придобиваща застрашителни мащаби през последните години. Новият генерален директор се ангажира да активизира работата на Комитета за развитие на Организацията, за да се гарантира възможността всички страни – членки да се възползват от създаването иновации и икономиката на знанието.
информация на Патентно ведомство и WIPO.

Патентното ведомство на Република България извърши проверки за нарушения на права върху марки


Патентно ведомство на Република България съобщи, че на 17 и 18.09.2008 г. негови служители, Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност” при МВР и Национална агенция за приходите са извършили съвместна проверка на търговски обект, находящ се на територията на Търговски базар „Илиянци” - Първа база, в град София. При проверката е установено, че лицето, стопанисващо обекта, използва в търговската дейност по смисъла на чл.13 от ЗМГО стоки /мобилни телефони и аксесоари за мобилни телефони/, означени със знаци, сходни на марките „NOKIA”, „VERTU”, „SAMSUNG”, „SIEMENS”, „MOTOROLA”, „SONY ERICSSON”, без съгласието на притежателите им. В резултат на проверката на лицето са били съставени 6 акта за установяване на административно нарушение, по смисъла на чл.81 от ЗМГО, а стоките – предмет на нарушението /повече от 4000 артикула/са били иззети с протоколи към актовете.
информация на Патентно ведомство