петък, 27 февруари 2009 г.

"MEET THE BLOGGERS" 2009


На 18 май 2009 година в Сиатъл ще се проведе 5-тата поред годишна среща на блогъри в областта на интелектуалната собственост. Срещата ще съпътства годишното събиране на INTA и ще се проведе в офиса на Graham & Dunn.
информация на TTABlog.

Излезе новият брой на списанието на WIPO


Излезе брой 1/2009 на списанието на WIPO. В броят са засегнати следните въпроси:

информация на WIPO.

сряда, 25 февруари 2009 г.

15 нови съдилища в Испания ( 15 new courts in Spain)


Class 46 съобщава новината за взетото от испанското правителство решение за създаване на 15 нови търговски съдилища ситуирани в Мадрид, Малага, Севилия, Сарагоса, Лас Палмас, Валенсия, Мурсия, Валядолид, Бургос, Елче и Виго. Създаването на тези съдилища ще струва 2,5 милиона евро.
По този начин търговските съдилища в Испания ще станат 55.
Според испанското законодателство именно търговските съдилища разглеждат дела в областта на интелектуалната собственост.

on English

Class 46 reports the news taken by the Spanish government decision to create 15 new commercial courts situated in Madrid, Malaga, Seviliya, Saragoza, Las Palmas, Valencia, Murcia, Valladolid, Burgos, Elche and Vigo. The establishment of these courts would cost 2.5 million euros.
Thus, the commercial courts in Spain will be 55.
Under Spanish law including commercial courts consider matters relating to intellectual property.

IP статистика от Финландия


Патентното ведомство на Финландия наскоро оповести статистически данни относно развитието на интелектуалната собственост в страната през 2008 година.
При търговските марки в страната за 2008 са подадени 4470 заявки и 2848 международни регистрации на марки. Сравнено с 2007 година, когато заявките са били 4146, а регистрациите 3294, има ръст при заявените марки и спад при регистрираните.
Повече информация може да откриете тук.

вторник, 24 февруари 2009 г.

IP Бизнес конгрес 2009 ( IP Business Congress 2009)


На 21 и 22 юни 2009 година в Чикаго ще се състой вторият поред IP Бизнес конгрес на който среща ще си дадат IP лидери и мениджъри от цял свят. Домакин на събитието, което ще се проведе в Four Seasons Hotel е IAM.
Целта на конгреса е организирането на обща среща на различни специалисти, теоретици и топ мениджъри в областта на интелектуалната собственост.
Тазгодишният конгрес насочва вниманието на участниците върху способите за максимално оползотворяване на предимствата, които интелектуалната собственост може да даде в условията на световна икономическа криза.
Лектори потвърдили участието си са:
 • John Amster, Co-CEO, RPX Corporation
 • Todd Dickinson, Executive Director, AIPLA
 • Francis Gurry, Director-General, WIPO
 • Horacio Gutierrez, VP for IP and Licensing, Microsoft
 • Caroline Kamerbeek, Director of Communications, Philips IP & Standards
 • Pat Kennedy, CEO and Chairman, Cellport Systems
 • Sherry Knowles, Senior Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, GlaxoSmithKline
 • David Koris, General Counsel - Head of IP, Shell International
 • Damon Matteo, Chief IP Officer and VP IP, Palo Alto Research Center
 • Daniel McCurdy, Chairman, PatentFreedom LLC
 • Ruud Peters, CEO, Philips IP & Standards
 • Marshall Phelps, Corporate VP for IP Policy and Strategy, Microsoft
 • Paul Ryan, Chairman and CEO, Acacia Technologies LLC
 • John Squires, Former vice-president and chief patent counsel, Goldman Sachs
 • Pat Toole, VP Licensing and Standards, IBM
Първият IP Бизнес конгрес се проведе в Амстердам през 2008 година с участието близо на 400 практици в областта на интелектуалната собстевност.
информация на International Law Office.

on English

On 21 June 22, 2009 in Chicago will be the second IP Business Congress which will attended by IP leaders and managers from around the world. Hosted the event which will be held at the Four Seasons Hotel is IAM.
The purpose of Congress is organizing a joint meeting of different professionals, academics and top managers in the field of intellectual property.
This year's Congress focuses participants on ways to maximize utilization of the advantages that intellectual property can give in terms of global economic crisis.

понеделник, 23 февруари 2009 г.

MARQUES Designs Team


MARQUES Designs Team издаде своето 3-то издание представляващо преглед на 400 решения по отношение невалидност на регистрирани дизайни на Общността. Материалът е изключително интересен за всеки специалист в областта на интелектуалната собственост проявяващ интерес към промишления дизайн. Обобщава се сериозната практика по въпроса, както на равнище OHIM Board of Appeal, така и на равнище национални съдилища.
Повече информация и самият доклад може да откриете тук.

петък, 20 февруари 2009 г.

Нова защита на търговските марки във Великобритания ( Additional protection of trademarks in the UK)Собствениците на търговски марки в Обединеното кралство вече имат допълнителна възможност да предпазят своите търговски марки от нарушители.
Company Name Tribunal, създаден неотдавна, има за задача да предотвратява регистрация на фирмени имена които са идентични на вече регистрирани търговски марки или са сходни на тях което може да доведе до заблуждение на пазара и увреждане доброто име на пазарните участници.
До момента Трибуналът е разгледал 5 случая на недобросъвестно искане за регистрация на фирмени имена. Например Coca Cola наскоро успешно се противопостави на регистрация на фирмено име Coca Cola Limited.
информация на Laurence Kaye on Digital Media Law.

Нов блог за интелектуална собстевност в областта на модната индустрия


Fashionista-at-law е новият блоh за интелектуална собственост с насоченост към модната индустрия. Съставен от добър екип професионалисти в областта на интелектуалната собственост, блогът ще се стреми да представя информация за търговските марки, дизайна и други IP теми свързани с модната индустрия.

Нови индивидуални такси по отношение на международни марки с посочване на Швеция(Change in the Amounts of the Individual Fee: Sweden)


От първи април 2009 година при регистрация на международна марка в която е посочена Швеция ще се плащат нови индивидуални такси за всеки клас стоки и услуги, за всеки допълнителен клас, както и при подновяване на регистрацията.
Таксите са следните:

- за един клас- 199 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас- 99 швейцарски франка;

при подновяване на регистрацията:

- за един клас- 199 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас- 99 швейцарски франка;

информация на WIPO.

New amounts, in Swiss francs, of the individual fee that is payable when Sweden is designated in an international application, in a designation subsequent to international registration or in respect of the renewal of an international registration:

Application or Subsequent Designation
-for one class of goods or services- 199;
- for each additional class- 99;

Renewal
-for one class of goods or services- 199;
- for each additional class- 99;

сряда, 18 февруари 2009 г.

Нарушаване на търговска марка още по времето на викингите


Германски и австрийски медии съобщават новината за открит случай на нарушаване на право върху търговска марка от времето на древните викинги. Касае се за произвежданите от викингите висококачествени мечове върху които се поставяла думата ULFBERHT (VLBERHT).
Британски учени анализиращи викингските мечове открили, че някои от тях може би са имитирани.
Най-добрите викингски мечове имали обозначението ULFBERHT, те се правели от висококачествена стомана за разлика от имитациите им, за които освен стомана се използвало и обикновени железни сплави, което намалявало качеството на меча. Мечовете менте също носели "марката" ULFBERHT. Повечето от оригиналните мечове ULFBERHT се срещали в Скандинавия. Но самото име ULFBERHT има немски корени от областта Franconia част от днешна Бавария. Поради това учените смятат, че думата ULFBERHT е неологизъм, като например Кодак.
новина на IPKat.

Промени в македонското законодателство относно индустриалната собествност ( Changes in the Macedonian legislation on industrial property)


На 12 февруари 2009 година Македонският парламент гласува промени в законодателството относно индустриалната собственост.
Промените са наложени с оглед присъединяването на Македония към Европейската патентна конвенция.
Някои от промените засягат процедурата по подаване на патентни заявки. Други промени касаят възможността трета страна да подава опозиция за публикувани търговски марки.
информация на Class 46.

България ще бъде домакин на PATLIB конференцията през 2009 г (Bulgaria will host a conference in PATLIB 2009)

Патентно ведомство на Република България ще бъде домакин на годишната конференция на патентните информационни центрове в Европа- PATLIB 2009.
Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство в сътрудничество със съответно национално ведомство от страна членка на ЕПО.
С годините тази конференция се превръща в едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информация за индустриалната собственост, възможност за срещи, дискусии, обмяна на идеи и опит, бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете.
По време на конференцията ще се организира и съпътстваща изложба на информационни продукти, в която със свои щандове ще участват както частни компании- доставчици на патентноинформационни продукти, така и национални ведомства по индустриална собственост.
Изборът на България за домакин на конференцията, която ще се проведе от 20 до 22 май 2009 година в хотел Kempinski Hotel Zagrafski, е израз на високата оценка на Европейското патентно ведомство за ролята на българското ведомство в процеса на изграждане на модерната европейска патентна система, отговаряща на съвременните очаквания и изисквания на обществото.
информация на Патентно ведомство по сигнал на Тина Х.( IP specialist)

Bulgarian Patent Office will host the annual conference of patent information centers in Europe - PATLIB 2009.
Each year the conference is organized by the European Patent Office (EPO) in cooperation with the national patent office of a country - members of the EPO. Over the years this conference has been recognized as one of the most important events in the field of patent information that provides all participants in the dissemination of information on industrial property opportunity for meetings, fruitful discussions, exchange of ideas and experience and assess the results and future trends in the development of their activities, and training and professional development, establishing contacts and expanding cooperation between PATLIB centers.
During the conference will be organized and accompanying exhibition of information products in which their stands will participate as private companies - patent information suppliers of products and services, and national industrial property offices.
The choice of Bulgaria for hosting the conference to be held from 20 to 22 May, 2009 in Sofia, Hotel Kempinski Hotel Zografski, reflects the high evaluation of the European Patent Office on the role of the Patent Office of Bulgaria in the process of building modern European patent system, corresponding to modern requirements and expectations of society.
BPO information.

вторник, 17 февруари 2009 г.

Патенти за "зелена технология" в САЩ с най-високото си ниво от 2002

Според данни от The Clean Energy Patent Growth Index (CEPGI) публикуван от the Cleantech Group at Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C и представляващ индекс за нивото на регистрация на патенти за така наречената "зелена технология", през 2008 година издадените патенти за тази технология са били най-много 928 от 2002 година насам.
Най-често патенти са издавани за иновации свързани с горивни клетки.
През 2008 година Хонда е компанията с най-много регистрирани патенти, като тя изпреварва GM само с два патента.
Повечето от компаниите получили закрила за "зелена технология" са от автомобилостроенето.
информация на FuelCellToday.com

понеделник, 16 февруари 2009 г.

Запитване от Софийски градски съд към ECJ относно базата данни


Софийски градски съд се е обърнал към The Court of Justice of the European Communities по делото Апис-Христович ЕООД / Лакорда АД.
Въпросите чиито тълкуване се иска от ECJ засягат следното:
Как да се тълкуват и разграничат понятията "постоянно пренасяне" и "временно пренасяне" с оглед:

- установяване на извършено извличане по смисъла на чл.7/2/ (а) от Директива 96/9/ЕО от база данни, достъпна чрез електронно средство,

- в кой момент следва да се приеме, че е налице извършено извличане по смисъла на чл.7/2/ (а) от Директива 96/9/ЕО от база данни, достъпна чрез електронно средство,

- какво е значението за преценката на осъществено извличане, ако така извлеченото съдържание на база данни е послужило за създаването на нова и модифицирана база данни?
Какъв критерий следва да се приложи при тълкуване на понятието "извличане в съществена в количествено отношение част", ако базите данни са групирани и се използват в отделни подгрупи, които са самостоятелни пазарни продукти?
Трябва ли като критерий да се използва обемът на базите данни в целия пазарен продукт или като критерий следва да се използва обемът на базите данни в съответната подгрупа?
При тълкуване на понятието "съществена в качествено отношение част" следва ли да се използва като критерий обстоятелството, че определен вид данни, които се твърди да са били извлечени, са били придобити от производителя от източник, който не е общодостъпен и поради това тяхното набавяне би могло да стане само чрез извличането им от базите данни на този именно производител?
Чрез прилагането на какви критерии следва да се установи наличието на извършено извличане на база данни, достъпни чрез електронно средство? Ако базата данни на производителя притежава специфична структура, бележки, препращания, служебни команди, полета, хипертекстови връзки и редакционни текстове и същите тези бъдат открити у базата данни на твърдения нарушител, може ли това да се тълкува като белег на извършено извличане?
Играят ли роля при тази преценка различните оригинални структури на организацията на двете противопоставени бази данни?
Има ли значение компютърната програма/системата за управление на база данни/ при установяване на извършено извличане, като същата не е част от базата данни?
Доколкото според Директива 96/9/ЕО и практиката на Съда на ЕО "съществена част от базата данни в количествено и качествено отношение" е обвързана със съществени инвестиции за придобиване, проверка или оформление на база данни, как следва да се тълкуват тези понятия по отношение на публично достъпни нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи и съдебна практика?
Очаква се скоро съдът за излезе със становище по това запитване на Софийският градски съд.
информация на IPKat.

Може ли рекламното сравнение да представлява нарушаване на права върху търговска марка?-Can a comparison in advertising to constitute a breach of mark


Advocate General of the European Court of Justice (ECJ) Paolo Mengozzi излезе със становище относно делото на L'Oréal срещу Bellure и Starion and Malaika.
Производителят на парфюми и козметика L'Oréal завежда дело срещу белгийският произведител на парфюми Bellure и британския дистрибутор Starion and Malaika за нарушаване на права върху търговски марки. Нарушението представлява лист с търговска оферта на продуктите на Bellureсе, където се посочва, че те имат миризма и качества като тeзи на продуктите на L'Oréal. Този търговски лист се предоставя единствено на дистрибутори и търговци но не и на крайните потребители.
The UK Court of Appeal отправя запитване към the European Court of Justice (ECJ) дали използването на търговска марка с цел сравнение в подобни оферти към търговците може да представлява нарушаване на права.
ECJ Advocate General Paolo Mengozzi излезе със становище, че подобно използване на марка не представлява нарушаване на права. Това разбира се не е решение на ECJ но в 80% от случаите мнението на ECJ Advocate General е и мнение на съдът. Самото съществяване на подобни търговски оферти не нарушава законодателството относно сравнителната реклама в Европа. Не е достатъчно да се смята, че сравнението с известна търговска марка в търговски лист може да доведе до незаслужени изгоди за страната, която осъществява подобно сравнение.
The Misleading Advertising Directive не забранява реклама, която представя продукта с характеристики сходни или идентични на тези на конкурентен продукт с известна търговска марка.
Естествено сравнителната реклама може да бъде нелоялна, когато сравнението се прави без така наречената "основателна причина".
Спаред Paolo Mengozzi тази "основателна причина" трябва да бъде нещо различно от простото предимство получено на основата на асоциации с определена търговска марка.
информация на Out-law.com

Изчерпване на права върху търговска марка срещу подбран дистрибуционен канал- Испания(Exhaustion of trademark rights against selected distribution )


Въпроса за изчерпване на права върху интелектуалната собственост винаги е бил интересен с оглед на неговото значение за обществено-икономическите отношения.
Наскоро The Community Trade Mark Tribunal of Spain излезе с решение по дело заведено от ищец претендиращ за нарушаване на негови права върху търговска марка.
Ищеца развива дейност свързана с луксозни парфюми, като има развита собствена дистрибуционна мрежа. Той обвинява няколко фирми продаващи неговата продукция по интернет след като са я закупили съвсем законно от неговата дистрибуционна мрежа.
Обвиняемите компании твърдят, че не са в нарушение тъй като правата върху търговските марки са изчерпани веднъж след, като продуктите са били пуснати на пазара със съгласието на собственикът им.
Съдът смята че правата върху търговските марки не са изчерпани, като потвърждава това че продажбата в интернет уврежда репутацията на търговските марки на ищеца. Според съда са представени убедителни доказателства за това, че продажбата по интернет е направена по начин които е в разрез с имиджа на търговските марки, който е налаган продължителен период от време от ищеца.
информация на Class 46.

петък, 13 февруари 2009 г.

Ilka срещу Milka

Интересен казус относно марки в Унгария. Случаят касае искане за регистрация на фигуративна марка ILKA FITT за минерална и газирана вода. Kraft се възпротивяват на подобна регистрация поради наличието на тяхна фигуративна марка Milka и вероятност за объркване на потребителите. Доводите на компанията са че освен фонетичното сходство има и сходство в цветовете на двете марки.
Унгарското патентно ведомство неподуска регистрацията на марка ILKA, чийто собственик обжалва пред the Metropolitan Court, като заявява че заради репутацията на MILKA потребителите няма да бъдат въвлечени в заблуждение. Съдът отхвърля доводите на ILKA и потвърждава решението на Патентното ведомство.

информация на Class 46.

Срока на закрила на музикалните произведения да бъде 95 години ( Music copyright to be extended to 95 years)


Вчера The Legal Affairs Committee of the European Parliament одобри увеличаването срока на закрила за музикалните произведения ( записи) от 50 на 95 години.
Според Committee увеличаването на този срок ще позволи на продуцентите и изпълнителите да получават допълнителни приходи за своите произведения. Промяната на законовият текст е съобразена и с това съществуващи преди договорни споразумения да не могат да намалят получаването на приходите от допълнителния срок на закрила.
The Legal Affairs Committee е отправила запитване до Комисията за преоценка и на срока за закрила на аудиовизуалните произведения.
По предложение законодателството трябва да се ревизира след три години с оглед на бъдещата ситуация, а след това на всеки 4 години.
За съжаление от това съобщение не става ясно какви са конкретните причини за увеличаване срока на закрила конкретно при музикалните произведения и на каква основа е преценено, че той трябва да бъде точно 95 години.
Може би тази промяна цели компенсиране на музикалната индустрия от постоянните загуби, които тя реализира с оглед на глобалното пиратство в областта на музикалните произведения.
информация на European Parliament.

четвъртък, 12 февруари 2009 г.

Закон за рекламата в Китай ( The Advertising Law of the People's Republic of China )


Регулирането на рекламата в Китай се осъществява чрез въведеният през 1994 година Закон за рекламата.
Законът касае рекламодателите, рекламните агенции, издателите и медийте занимаващи се с рекламни дейности.
Всеки занимаващ се с реклама на територията на страната трябва да съблюдава предписанията на закона независимо дали е местно или чуждестрано ФЛ или ЮЛ.
Целта на Закона за рекламата е да предпазва интересите на потребителите и да поддържа социалният и икономически ред на пазара в Китай.
Общите разпоредби на закона определят, че рекламата на територията на Китай не трябва да съдържа лъжлива и заблуждаваща потребителите информация.
Всяка реклама в страната трябва да бъде отличима, като такава, а медийте нямат право да включват рекламни послания в новините си. Законът изрично забранява реклама, която може да доведе до влошаване на физическото или психическо здраве на малолетни лица.
Всички изявления относно качество, произход, производител и тн., трябва да бъдат ясни и изрични.
Реклами обещаващи подаръци на основата на промоции, трябва да посочват вида и качеството на тези подаръци.
Забраняват се реклами използващи националният флаг, химн, имена на държавни институции и др.
Органите контролиращи спазването на закона могат да забранят излъчването на нарушаваща реклама, могат да поискат нейното коригиране, могат да спрат дейността на рекламодателя или издателя и тн.
информация на IBLS.

сряда, 11 февруари 2009 г.

Съвети при разширяване на международна марка за територията на САЩ (Tips for Holders of International Registrations Seeking Extension of Protection)

WIPO предоставя изложени съвети при искане за разширяване на територията на закрила за международни марки в случаите, когато това искане се отнася до САЩ.
Исканията за разширяване на закрилата и за Америка подадени по Мадридският протокол се разглеждат от Американското ведомство за патенти и марки (USPTO) по същият начин, както при националните марки, вземайки предвид вътрешното законодателство на САЩ.За това ако при датата на получаване на заявката в USPTO не е получена цялата изисквана от националното законодателство информация, заявката ще бъде отказана временно.
Поради това USPTO дава някои съвети, съобразяването с които предпазва от първоначален отказ.

- Посочване на гражданство за ФЛ и седалище за ЮЛ;
- Превод на думата или думите в марката;
- Претенции за цвят и описание на цветовете;
- Използване на широко разпространени езици за идентифициране на стоките и услугите;
Пълният текст на съветите на USPTO може да откриете тук.

информация на WIPO.

вторник, 10 февруари 2009 г.

1000 посещения - ЧЕСТИТО


Блогът Intellectual Property Planet премина границата от общо 1000 посещения за близо трите месеца от въвеждане на системата за преброяване.
Честито!

Икономическа криза - време за правене на пари ( Economic crisis - time to make money)


Агенция Ройтерс съобщава интересна новина за това как по време на криза може да се правят много пари благодарение на интелектуалната собстевност.
Американската компания Hilco Consumer Capital and Gordon Brothers Brands закупи през януари тази година пакет от права върху интелектуална собстевност принадлежащи на банкрутиралата компания Linens 'n Things. Само марката на фалиралата фирма е продадена за 1 милион долара.
Hilco Consumer Capital and Gordon Brothers Brands е компания, която може да бъде посачена за пример при осъществяване на бизнес в условия на рецесия. Тя изкупува права на интелектуална собственост на различни банкрутирали фирми, като след това дава лицензии или ги продава.
информация на Ройтерс.

понеделник, 9 февруари 2009 г.

Промени в японското законодателство относно патентите - Changes in Japanese law on patents


По информация на Patent Docs Японският закон за патентите ще претърпи някои промени от 1 април 2009 година.
До момента чуждестраните заявители имаха срок да подадат обжалване на отказ за патент до 30 дни ( плюс 60 дни отлагане на срока) от датата на отказа. Освен това законодателството позволяваше да се подават корекции и спецификации на обжалването в срок до 30 дни от неговото подаване.
Според промените в закона заявителите ще имат срок от 3 месеца ( плюс 1 месец отлагане) за да жалба срещу отказа. Освен това всички корекции и спецификации трябва да бъдат подадени с първоначалната жалба.

PCT системата за заявяване на патенти през 2008 година - PCT system for filing patents in 2008


СОИС предостави данни за подаването на патентни заявки чрез PCT системата през 2008 година.
Според данните през 2008 година имаме увеличение от 2,4% на подадените заявки за патенти чрез PCT. Това увеличение е по-малко в сравнение с предходни години, когато то е варирало около 9,3%. Подадените заявки за миналата година са около 164 000.
Във времена на световна финансова криза големите компании, чиито бизнес зависи предимно от иновациите, продължават за защитават своята интелектуална собстевност с цел защита на пазарните си позиции.
При намаляване на обема продажби през 2008 и в началото на 2009, адекватната защита на бизнес инвестициите се превръща в изключително важен и необходим елемент в стратегията за оцеляване на пазара. Всяка компания подходила несериозно към този елемент е реално застрашена от бъдещи проблеми в своето функциониране.
При проблеми в икономическата обстановка една от възможностите за отстояване на пазарните позиции и развитие е внедряването на нови технологии, съответно повишена иновативност, целяща запазване на пазарите и задминаване на пряката конкуренция.
СОИС предоставя информация относно патентните заявки чрез PCT през изминалата 2008 година.
По отношение на държавите от които са подадени най-много PCT заявки, класацията е следната:

1.US- 53 521 заявки: спад от 1% за 2008 година;
2.Japan- 28 744 заявки: увеличение от 3,6%;
3.Germany- 18 428 заявки: увеличение от 3,4%.

По отношениие на компании подали най-много заявки, класацията е:

1. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.- 1737 заявки- увеличение от 372 заявки през 2008 година;

2. PANASONIC CORPORATION- 1729 заявки- намаление от 371 заявки за 2008;

3. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.- 1551 заявки- намаление от 490 заявки през 2008 година;


информация на WIPO.

петък, 6 февруари 2009 г.

Гласуване за най-добро и лошо законодателство относно интелектуална собственост


Списание Managing Intellectual Property съобщава новината за организираното допитване относно избор на най-добро и най-лошо законодателство по интелектуална собстевност в света. Всеки запознат поне с три законодателства в различни страни може да гласува на следният адрес: http://www.global-ip-index.com/
В проучването има нов въпрос фокусиращ върху разходната ефективност при правоприлагането в различните страни.
Миналогодишното проучване постави Великобритания, САЩ и Германия на първите три места за най-добри законодателства в областта на интелектуалната собстевност.
Въпреки хармонизиране на законодателствата, Европейският съюз не е поставен сред челните места заради някои различия в позициите на част от страните в съюза.
За най-добро азиатско законодателство е посочено това на Сингапур.
Проучването се осъществява от правната кантора Taylor Wessing с подкрепата на сп. Managing Intellectual Property.
Резултатите от тазгодишното проучване ще се публикуват през месец май 2009.
новина на Managing Intellectual Property.

КЗК прие нов праг за стойността на наградите-The Commission for Protection of Competition adopted a new threshold value of prizes in promotional games


КЗК прие нови критерии при определяне на максималната стойност на предлагани награди в рекламни игри, по смисъла на чл. 36 от ЗЗК. Превишаването на установения праг е нарушение на ЗЗК и представлява незаконно привличане на клиенти.
До момента критериите при определяне на максималния праг бяха два. Първият определяше, че наградата не трябва да надвишава 100 пъти цената на продаваният продукт. Този критерий се използваше при стоки с по-ниска стойност.
Вторият се прелагаше при за стоки с по-висока цена и определяше, че стойността на предлаганите награди не трябва да надвишава 10 пъти минималната работна заплата.
Комисията счита, че променените пазарни условия налагат завишаване на фиксираната граница и определя промяна във втория критерий. Според приетото решение, при продажба на стоки или услуги със сравнително висока стойност, обещаваната награда не може да представлява повече от 15 минимални работни заплати за страната.
Променено е също и досегашното определение на „рекламен предмет с незначителна стойност”, който може да бъде предоставен като добавка към продавана стока или услуга по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК. Комисията уточнява, че под „рекламни предмети” следва да се разбират всякакви вещи, върху които може да бъде възпроизведено наименованието на търговеца, неговата марка или лого, а тяхната стойност не бива да надвишава повече от 10 на сто от цената на продавания продукт или услуга.

информация от КЗК.

четвъртък, 5 февруари 2009 г.

WIPO Meeting to Explore IP as a Financing Tool


На 10 март 2009 година WIPO организира среща относно ролята на интелектуалната собственост, като финансово средство.
Способноста за използване на нематериалните активи, като патенти, търговски марки, дизайни и тн., за подпомагане и увеличаване стойността на всяка компания става все
по-важна. Финансовият потенциал на интелектуалната собственост не се реализира напълно към момента поради факта, че финансово-счетоводната система е устроена да обръща внимание основно на материалните активи.
Целта на срещата е да повиши информираността в IP средите и бизнеса за възможностите и предизвикателствата пред IP финансирането.
Срещата цели още да очертае пътищата за подобряване на законодателството и финансовите практики на основата на които IP притежателите да максимизират стойността на нематериалните си активи.
Повече информация може да откриете тук.
информация на WIPO.

Придобиване на отличителност според The Court of Justice of the European Communities


Присъщата отличителност е eдин от ключовите фактори за регистрацията на една търговска марка.
Едно решение на The Court of Justice of the European Communities от 2005 година определя дали една марка може да придобие отличителност във връзка или като част от друга регистрирана марка.
Конкретният случай касае спор между Нестле и Марс.
През 1995 година Нестле подава заявка за марка "Have a break" във Великобритания.
Компанията притежава вече регистрирани марки "KIT KAT" и "Have a break-Kit Kat".
Марс, конкурент на Нестле, подава опозиция срещу заявката за "Have a break" поради липса на отличителност.
The Court of Appeal ( England and Wales) излиза с решение, че изразът "Have a break" не е отличителен и съответно не може да бъде търговска марка, освен ако не се докаже наличие на придобита отличителност вследствие на използване.
Поради факта че "Have a break" не е използвана, като самостоятелна марка, а единствено като част от "Have a break-Kit Kat", The Court of Appeal се допитва до The Court of Justice of the European Communities дали отличителността може да се придобие чрез използване във връзка или като част от друга марка.
Европейският съд отговаря положително на това запитване.
Според решението на The Court of Justice не е задължително придобитата отличителност да бъде следствие на самостоятелно използване на една марка. Необходимо е вследствие на използването, релевантият потребител да разпознае, възприеме, че продукта обозначен с марката произхожда от конкретен производител. Това разпознаване и възприемане може да се получи, като резултат от самостоятелното използване на марката или използването й във връзка или като част от друга марка.
Въпрос на националният съд вече е да определи дали марката "Have a break" идентифицира продуктите за които е използвана. Доказателства за използване съответно придобиване на отличителност, могат да бъдат: интензивност и географско разпространение на продуктите носещи марката, пазарен дял на марката, инвестиции в реклама и промоция за марката, разпознаваемост на марката от потребителите и др.
информация на IBLS.

вторник, 3 февруари 2009 г.

IP споразумение между Китай и Великобритания


Службата по Интелектуална собственост на Великобритания съобщава новината за подписаното споразумение между Обединеното кралство и Китай, целящо подобряване на работата между двете страни относно интелектуалната собственост.
Споразумението ще уреди въпросите касаещи търговските марки и патентите.
В момента китайските компании подават 5 пъти повече заявки за патенти от преди няколко години. Според прогнозите през 2012 година Китай може да се превърне в страната с най-активно подаване на патентни заявки.
Настоящата патента система страда от няколко основни проблема, като например огромният запас от нерешени патентни заявки, запас дължащ се и на дублирането на заявки в различните страни.
Споразумението има за цел да преодолее някои от проблемите на патентната система, затрудняващи отношенията между Китай и Великобритания. Друга основа цел е да се повиши разбирането относно системата на интелектуална собственост в двете страни.
информация на Intellectual Property Office

понеделник, 2 февруари 2009 г.

Новият закон за защита на конкуренцията


Различни медии в страната съобщиха новината за влизането в сила на новият Закон за защита на конкуренцията от 02.12.2008 година.
Закона е създаден от КЗК в сътрудничество с Италианския орган за конкуренция.
Основната цел е да се хармонизира българското законодателство с новите моменти на правото на Общността, както и да се гарантира по-ефективна защита на конкуренцията в страната.
Закона определя КЗК, като национален орган по конкуренция, който има правомощието паралелно да прилага както националните, така и европейските правила.
Наред с другите промени в закона има и такива в раздела за Нелоялна конкуренция.
Те се отнасят до забрана за пускане на заблуждаваща и сравнителна реклама, като отговорността за това ще се носи, както от рекламодателят, така и от рекламната агенция създала съответната реклама.
В закона се определя какво трябва да се разбира под заблуждаваща и сравнителна реклама.
Заблуждаваща реклама е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.
Сравнителна е всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки и услуги.
Посочват се и случаите при които сравнителната реклама е разрешена ( чл.34, ал.2)
информация по сигнал на Тина Х. ( IP специалист)