петък, 29 май 2020 г.

Проблеми за фестивала COACHELLA и негова европейска търговска марка

Един от най-големите и популярни фестивали в света Coachella Valley Music and Arts Festival (‘Coachella’) беше отложен за октомври месец тази година.
Въпреки това проблемите на организаторите му не приключват. 
Европейското ведомство за марки и дизайни (EUIPO) се произнесе с решение за отмяна на европейска марка “COACHELLA” за по-голямата част от стоките и услугите за които тя е регистрирана.
Причината за това е искане от страна на испанска компания, заявител на марка ‘COACHELLA’ за вино. 
Организаторът на фестивала “COACHELLA” подават опозиция срещу тази марка, а испанската фирма контрира с искане за отмяна поради неизползване.
Организаторът на фестивала предоставя доказателства за известността на марката на територията на ЕС, както и за продавани билети на потребители от Съюза.
EUIPO отменя марката за класове 9, 16, 25, 35 и за част от стоките в клас 41, като оставя марката валидна само за следните услуги:

41 - Организиране, производство и провеждане на забавления и фестивали на изпълнителски изкуства, такива услуги, предоставяни онлайн от компютърна база данни или от Интернет; изпълнение на музика, такива услуги, предоставяни онлайн от компютърна база данни или интернет; музикални и визуални развлечения, предоставяни онлайн от компютърна база данни или интернет; осигуряване на дигитална музика от Интернет.

Казусът показва практиката на EUIPO в подобни случаи на услиги предлагани на европейски потребители но ползвани извън територията на ЕС. В по-голямата част от случаите те не могат да представляват реално използване на марката на територията на съюза.

сряда, 27 май 2020 г.

Кога не може да се използва снимка от интернет за създаване на модна колекция?

Съдът в Милано се произнесе по дело sentenza 2539/2020, което касае неразрешено използване на снимка от интернет за комерсиални цели.
Италианската модна къща  Antonio Marras използва следното изображение на вълк за своята колекция есен/зима 2014-2015.
Фотографът направил снимката завежда съдебно дело за нарушаване на авторски права.
Според законодателството в Италия, фотографските произведения се закрилят по два начина. Единият е авторскоправна защита на оригинални произведения създадени на база творчески усилия от автора. Другият тип закрила касае защита на обикновенни снимки представящи действителността без творчески елемент, чиято защита е 20 години от първото им публично показване.
Според модната къща няма нарушаване на авторски права, тъй като снимката не е оригинална, а представя обикновенна ситуация на виещ вълк, за която авторът не е положил творчески усилия. По този начин защитата е 20 години, като снимката е разпространена за първи път през 1993 година.
Съдът обаче отхвърля тези доводи. Цитирайки решение на Европейския съд  Painer, C-145/10, съдът приема, че снимката е оригинална, с необходимият творчески подход. Доводи за това са факта, че авторът е избрал точният момент за да хване конкретния кадър, и е настройл техниката и осветлението за да може да го хване по предварително планиран начин, който да предизвика  определено емоционално състояние.
В допълнение съдът отбелязва и факта, че снимката е регистрирана във Ведомството за авторско право в САЩ, където могат да бъдат регистрирани само оригинални произведения.
Източник: IPKAT.

петък, 22 май 2020 г.

Нови електронни услуги предоставяни от патентното ведомство на Бенелюкс

EUIPO съобщава за някои подобрения в онлайн услугите предоставяни от Патентното ведомство на Бенелюкс.
Ведомството стартира предлагането на нови електронни услуги, като смяна на представител по индустриална собственост, трансфер на права върху търговски марка и дизайн. Тези услуги ще допълнят съществуващите такива относно онлайн заявяване на марки и дизайни, смяна на име и адрес, подновяване на регистрацията на търговски марки и дизайни и др.
Подобренията са в следствие на The European Cooperation Projects изпълняван от EUIPO във взаймодействие с националните патентни ведомства в ЕС.
За повече информация тук.

сряда, 20 май 2020 г.

Русия разреши регистрацията на географски означения

Считано от 27.07.2020 Русия въвежда възможността за регистрация на пълния спектър от географски означения. До момента това беше възможно само за наименованията за произход, чиято защита обаче има завишени изисквания относно качеството и връзката със съответното географско място.
С приемането на поправките в законодателството, ще бъде възможно и регистрацията на географски означение и указания, чиято закрила има по-малко изисквания към заявителите.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: CMS Russia for Lexology.

понеделник, 18 май 2020 г.

Кога храната е важна за защитата на един дизайн - решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело Case T‑352/19, Gamma-A SIA срещу Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA.
Делото касае следният регистриран европейски дизайн в клас Class 9-3: опаковки за хранителни продукти:
Дизайнът представлява контейнер за храна с прозрачен капак.

Срещу този дизайн е подадено искане за заличаване на основание липса на новост и оригиналност, като довод за това е наличието на следния по-раннен дизайн на контейнер с прозрачен капак:

Първоначално EUIPO отказва да заличи европейския дизайн с довода, че двата дизайна се различават, тъй като в регистрираният такъв е видна поставената в него храна, която става част от визията му.
Решението е обжалвано и Апелативният борд го отменя.
Общият съд на ЕС потвърждава отмяната на решението. Факта че хранителните продукти са видими в състава на дизайна не ги прави част от закрилата му. Те могат да бъдат използвани единствено за илюстрация на реалния начин на използване на дизайна и по конкретно на факта, че капакът е прозрачен. Хранителните продукти обаче не могат да бъдат част от обхвата на защита и да бъдат използвани за оценка на сходството на дизайните.
Поради това съдът приема че регистрираният дизайн е идентичен на по-ранният такъв и потвърждава решението за неговото заличаване поради липса на новост и оригиналност.
източник: Alicante News.

петък, 15 май 2020 г.

WIPO оповести своят нов генерален директор

WIPO оповести избирането на своя нов генерален директор г-н Daren Tang, който ще наследи на поста Francis Gurry.
Както е известно изборите на нов генерален директор бяха съпътствани с противопоставяне между САЩ и Китай относно кандидатурата издигната от китайската страна.
С избирането на г-н Tang, който е предцедател на Патентното ведомство на Сингапур, се постигна компромисно решение на спора.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 13 май 2020 г.

PUMA получи отказ на своя марка в САЩ асоциираща с олимпийските игри

Немската компания за спортна екипировка PUMA получи отказ от Патентното ведомство на САЩ за регистрация на марка "Puma Tokyo 2021".
Заявката за марката е направена в деня в който МОК обяви решението си да отложи олимпийските игри за 2021 година. 
Според USPTO изразът Tokyo 2021 може да се разбере от потребителите, като асоциация с олимпийските игри и потенциално да ги заблуди относно връзка на компанията с МОК или Олимпийския комитет на САЩ.
По-ранно през годината USPTO отказа и марки "Puma Euro 2021" and "Puma Euro 2022" заявени от немската компания.
Източник: insidethegames.biz.

понеделник, 11 май 2020 г.

Hermes спечели опозиция относно своята марка за дамски чанти KELLY в Япония

Френската модна компания HERMES INTERNATIONAL спечели опозиция срещу заявена национална марка в Япония “D.KELLY” в клас 18 - различни видове дамски чанти.
Срещу тази марка е противопоставена по-ранна марка “KELLY” също в клас 18. В допълнение е претендирана налична репутация на по-ранната марка в страната.
Според френската компания, доминиращ елемент в заявената марка е думата KELLY, докато буквата D не оказва голямо значение в разбирането на знака от потребителите.
Според доказателствата комапнията използва интензивно марката си от 1956 година, като тя е вдъхновена от принцесата на Монако Grace Kelly.
Продажбите на чанти с марката в Япония възлизат на приблизително 43 милиона долара, като са проведени множество рекламни кампании.
Патентното ведомство на страната потвърждава опозицията приемайки марките за объркващо сходни, което се подкрепя и от доказанате сериозна репутация на по-ранната марка сред потребителите в страната.
Източник: Masaki MIKAMI.

петък, 8 май 2020 г.

Не всеки може да използва ирландски имена за своите продукти - решение на EUIPO

Главният Апелативен борд на EUIPO излезе с интересно решение относно недобросъвестно заявени и заблуждаващи марки.
Казусът касае следната регистрирана от испанската компания Hijos de Moisés Rodríguez González S.A европейска марка за клас 29 (месо, риба, птици и дивеч, месни екстракти, консервирани, замразени, сушени и варени плодове и зеленчуци, желета, конфитюри, компоти, яйца, мляко и млечни продукти, хранителни масла и мазнини):
Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от страна на ирланското Министерство за трудови отношения и Млечния борд в Ирлания на основание недобросъвестно заявяване на марка и въвеждане в заблуда на потребителите.
Според искането заблудата се изразява в това, че потребителите могат да предположат, че продуктите обозначени с марката идват от Ирлания поради името на марката LA IRLANDESA. Този ефект се засилва и от използавния цвят и графични елементи, които асоциират със страната.
Недобросъвестният елемент се изразява в това, че притежателят на марката е имал търговски отношения в миналото с Млечния борд на Ирландия, както и че е опитвал да регистрира и други сходни марки, които са използвани и за продукти които нямат произход от Ирландия.

Макар EUIPO първоначално да отхвърля искането за заличаване, Главният Апелативен борд го потвърждава изцяло.
Източник: IPKat.