сряда, 27 февруари 2019 г.

Huawei избегна забрана за продажба на телефоните си в Германия

Китайската технологична компания Huawei ще продължи да продава своите смарт телефони на територията на Германия след постигнато споразумение с патентният тръст MPEG LA.
Спорът между страните, довел и до съдебно дело, касае обвинение от страна на MPEG LA за това, че Huawei нарушава патентни в нейното портфолио касаещи технологии за видео кодиране, използване в компютри и телефони.
През 2018 година съв в Дюселдорф отсъди в полза на MPEG LA, като определи изтегляне от продажба на продуктие на китайската компания и тяхното унищожаване.
Поради това Huawei подписа лицензионно споразумение с MPEG LA относно спорните патентовани технологии, с което избегна забраната за продава своите устройства на немска територия.
Източник: WIPR.

понеделник, 25 февруари 2019 г.

Lacoste загуби съдебно дело за крокодили в Холандия

Съдът в Хага се произвесе по дело между Lacoste и Hema. Делото касае използване от страна на Hema на детски дрехи с изображения на крокодили.

Според Lacoste тези изображения нарушават права върху притежавани от нея търговски марки, за които компанията доказва притежавана репутация сред потребителите.

Според съда обаче нарушение в конкретния случай няма. Причината за това е че Hema използва изображенията на крокодил, като декоративни елементи върху дрехите, а не като знак за търговски произход. Практиката за използване на изображения на животни върху детско обекло е широко използвана от всички.
Lacoste предоставя социологическо проучване според което голяма част от анкетираните свързват изображенията на дрехите на Hema с марката на компанията.
Според съда обаче изследването не е коректно, тъй като въпросите са насочващи. Освен това анкетираната аудитория не съвпада напълно с потребителите на въпросните дрехи.
Lacoste също претендира, че на част от дрехите е изобразен само един крокодил, което директно асоциира с тяхната марка.
Съдът отхвърля и този довод, тъй като въпросните дрехи се продават в комплект с останалите, поради което потребителите не биха били заблудени относно техният търговски произход.

петък, 22 февруари 2019 г.

Изчерпване на права върху търговски марки и козметика

Съдът в Милано излезе с решение по дело касаещо концепцията за изчерпване на права върху търговски марки.
Италианският производител на козметика Landoll S.r.L завежда съдебно дело срещу магазин продаващ негови продукти с марки NASHI и NASHI ARGAN, тъй като той не е част от дистрибуционната мрежа на производителя.
Според концепцията за изчерпване на права върху търговски марки в ЕС, след първото легално пускане на пазара на продукт обозначен с марка, нейният притежател не може да забрани препродажбата й от други лица. 
Съдът в Милано обаче счита, че в конкретния случай има наличие на нарушаване на права върху марките на Landoll S.r.L, облягайки се на решението на Европейския съд от миналата година по делото Coty. 
В случая Landoll S.r.L е създал селективна мрежа от дистрибутори, които предлагат продуктите му при определени условия, така че да запазят стойността на бранда. В конкретният случай продуктите се предлагат от обучени специалисти, така че тяхното използване да води до максимално добър резултат.
Според Европейският съд и този в Милано, при тези условия е възможно частично изключение от генералното правило на изчерпване на права върху търговски марки.
Image:kinkate , Pexels.

сряда, 20 февруари 2019 г.

Кратки IP новини

1.  Applications for Division of International Registrations available. За повече информация тук. 

2. Може ли името на държава или година да бъдат търговски марки? За повече информация тук.  

3.  Reminder: Strategic Plan 2025 stakeholder consultation. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.   

понеделник, 18 февруари 2019 г.

Търговските преговори между Автралия и ЕС се сблъскаха с проблема за географските означения

Както е известно към настоящия момент Европейският съюз и Австралия са в преговори за сключване на търговско споразумение по аналогия с тези сключени с Канада и Япония.
В тази връзка на поредните преговори между страните в Камбера, европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Phil Hogan изказа своите опасения за евентуален провел на преговорите.
Причината за това е спорът за признаване защитата на европейските географски означение на територията на Австралия.
Проблемът в това отношение е че от десетилетия местни производители използват найменования, като Prosecco и Feta за маркетирането на своите продукти свободно.
Едно от изискванията на Европейският съюз за сключване на подобни сделки, обаче, е признаването на валидността на европейските географските означения, което цели защита интересите на европейските производители на традиционни продукти.
При подобни ситуации обикновенно се стига до компромис, като се дава гратисен период на местните производители след който те трябва да преустановят използавнето на означенията, или евентуално да ги видоизменят добавяйки произведено в съответната страна.
Източник: The Sydney Morning Herald.

петък, 15 февруари 2019 г.

MARRY ME - не и в ЕС

Общият съд на Европейският съюз излезе с решение по казус касаещ опит на швейцарската технологична компания  Marry Me Group да регистрира две европейски марки - словна марка MARRY ME и следната комбинирана марка:
Класовете стоки и услуги за които се търси защита са:

9 Софтуер за общуване; Мобилен софтуер; Приложен софтуер за услуги за социални мрежи чрез интернет.
38 Предоставяне на достъп до форуми (услуги на чат стаи) за социални мрежи; Електронно предаване на съобщения; Предоставяне на онлайн стаи за чат за предаване на съобщения, коментари и мултимедийно съдържание между потребители; Онлайн предаване на поздравителни картички; Осигуряване на достъп до форуми [чат стаи] за обществени мрежи.
45 Услуги за уговаряне на срещи предоставени чрез социална работа в мрежа; Услуги за срещи, запознанства и персонално представяне чрез интернет; Услуги, свързани с персонални компютърни запознанства.

EUIPO отказва регистрация на марката на абсолютни основания, липса на отличителност и описателност. Според ведомството фразата MARRY ME отнесена към посочените стоки и услуги се разбира директно от потребителите, като описателна, услуги за свързване на партньори в живота.
Ведомството отхвърля и комбинираната марка, тъй като наличието на сърца в цветова комбинация не води до отличимост на знака. Напротив наличните графични елементи подчертават още повече описателното значение на марката.
Швейцарската компания контрира, че нейната марка е вече регистрирана в Германия.
Според ведомството обаче това не е обвързващо, тъй като европейските марки се преценяват на база значението, което могат да имат за потребителите на територията на целия ЕС. В конкретния случай английско говорящите потребители биха разбрали марката директно, като описателен термин, а не като знак за търговски произход на стоките и услугите. Съдът потвърждава това решение.
Казусът е добър пример по отношение регистрацията на слабо отличителни думи, като търговски марки. На теория това е възможно ако те са комбинирани с други отличителни думи или графични елементи. В случая на последните обаче те самите трябва да не подсказват и да не се свързват с основното значение на неотличителния знак.
Източник: WIPR.

сряда, 13 февруари 2019 г.

Свободно използване на произведения на приложното изкуство за реклами в Дания?

Emil Jurcenoks и Peter Nørgaard съобщават новината за важно решение на Върховният съд на Дания относно обхвата на изключенията от авторскоправна защита в страната.
Казусът по делото разглеждано от съда касае рекламни фотографски произведения направени от веригата за хранителни продукти Coop съдържащи, като елемент, сервиз за хранене създаден от дизайнера Kasper Heie Würtz, за което обаче компанията не е искала разрешение и не е заплатила възнаграждение.
Според Coop не е налице нарушаване на авторското право, тъй като правната рамка в Дания позволява минимално използване на произведения, като вид изключение от защитата установена със закона, когато дизайните не са известни и са използвани не като основен елемент, а само като спомагателен обект в рекламното произведение.
Дизайнерът завежда съдебно дело, което е спечелено на първа инстанция.
Върховният съд потвърждава това решение. Според съда е възможно изключение от авторскоправната защита в случаите на използване на произведения на приложното изкуство за рекламни цели но само ако това използване е минимално.
В конкретния случай обаче, съдът приема, че това не е така поради фактът, че всички рекламни материали съдържат части от сервиза за хранене създаден от Würtz.
Пълният текст на статията може да откриете тук.
Източник: IPKat.

понеделник, 11 февруари 2019 г.

Монако се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Монако към общата база датти за търговски марки TMView, което добавя нови 16 000 марки към базата. По този начин общият брой марки до който TMView ще дава достъп стават 52 милионна.
Повече информация може да откриете тук.

петък, 8 февруари 2019 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Тунис

WIPO информира за промяна в индивидуалните такси дължими при посочване на Тунис в заявки за регистрация на международни марки. Новите такси влизащи в сила от 28.02.2019 са, както следва:

четвъртък, 7 февруари 2019 г.

Ново - Електронно заявяване на марки в Австрия

EUIPO съобщава новината за въвеждането от страна на Австрийското патентно ведомство на електронно заявяване на търговски марки в страната. Това ще улесни значително процесът по регистрация на нови марки в Австрия.

сряда, 6 февруари 2019 г.

Apple загуби спор с Круша в ЕС

Apple Inc. загуби съдебно дело пред Европейският съд по спор за сходство на търговски марки.
Казусът касае опит на китайската компания Pear Technologies Ltd да регистрира следната европейска марка:

Класовете стоки и услиги за марката са:

Клас 9: Персонални компютри; Преносими компютри; Мобилни цифрови електронни устройства за слушалки и таблети за изпращане и получаване на телефонни разговори и / или цифрови данни и за употреба като преносим компютър; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или изображения; видеофони, видео-таблети, предварително записани компютърни програми за управление на лична информация, софтуер за управление на база данни, софтуер за електронна поща и съобщения, софтуер за пейджинг, компютърен хардуер, софтуер и фърмуер, а именно програми за операционни системи, софтуерни програми за разработка на приложения за персонални и ръчни компютри или преносими мобилни цифрови електронни устройства; периферни устройства за компютри, преносими и мобилни устройства; части, принадлежности и аксесоари за всички горепосочени стоки “;

Клас 35: ‘Осигуряване на консултации по дигитален маркетинг; предоставяне на CRM решения и услуги за проектиране на бизнес решения “;

Клас 42: and Поддръжка и актуализиране на компютърен софтуер; Предоставяне на информация относно компютърен софтуер чрез интернет и други компютърни и електронни комуникационни мрежи; Услуги за компютърни мрежи; предоставяне на консултантски услуги в областта на мрежите, дизайн на уеб страници; Предоставяне на сървърни хостинг услуги; Предоставяне на услуги за управление на домейни; Предоставяне на софтуерни приложения за преносими компютри, таблети, компютърни устройства за персонален компютър и лаптоп и управление на центрове за данни; Технически консултации; Всички горепосочени услуги също като бизнес към бизнес и всички горепосочени услуги, също като бизнес за потребители или потребители.

Срещу тази марка е подадена опозиция от Apple на основата на следната нейна по-ранна фигуративна марка:

Марката е регистрирана за класове:

Клас 9: Computers ... Компютри, таблетни компютри, компютърни терминали, компютърни периферни устройства; компютърен хардуер; ... цифрови музикални и / или видео плейъри; MP3 и други аудио плейъри в цифров формат; ... ръчни и мобилни цифрови електронни устройства за изпращане и получаване на телефонни разговори; ... компютърен софтуер за използване във връзка с онлайн музикална абонаментна услуга, софтуер, който позволява на потребителите да възпроизвеждат и програмират музика и свързано с развлечения аудио, видео, текстово и мултимедийно съдържание, софтуер с музикални звукови записи, свързани с развлечения аудио, Видео, текстово и мултимедийно съдържание, компютърен софтуер и фърмуер за програми за операционни системи, програми за синхронизиране на данни и програми за инструменти за разработка на приложения за персонални и преносими компютри; ... компютърен хардуер и софтуер за предоставяне на интегрирана телефонна комуникация с компютърни глобални информационни мрежи; електронни преносими устройства за безжично получаване, съхранение и / или предаване на данни и съобщения и електронни устройства, които позволяват на потребителя да следи или управлява лична информация; Софтуер за пренасочване на съобщения, електронна поща по интернет и / или други данни към едно или повече електронни преносими устройства от хранилище за данни на или свързано с персонален компютър или сървър ... “;

Клас 35: „... услуги на дребно и онлайн магазин в областта на развлеченията с музика, видео, музикални произведения, предварително записани аудио- и аудио-визуални произведения и свързани с тях стоки и електронни продукти, свързани с музика, чрез интернет и други компютърни, електронни и комуникационни мрежи ... ';

Клас 42: „... услуги на доставчик на приложни услуги (ASP), включващи софтуер за използване във връзка с онлайн услуга за абонамент за музика, софтуер, който позволява на потребителите да възпроизвеждат и програмират аудио, видео, текстово и мултимедийно съдържание, свързано с музика и развлечения, и Софтуер с музикални звукозаписи, свързани с развлечения аудио, видео, текстово и мултимедийно съдържание; Осигуряване на временен достъп до интернет за използване на онлайн софтуер без възможност за сваляне, за да се даде възможност на потребителите да програмират, аудио, видео, текст и друго мултимедийно съдържание, включително музика, концерти, видео, радио, телевизия, новини, спорт, игри, културни събития и програми, свързани с развлечения ... "

Първоначално EUIPO потвърждава опозицията, като основава своето решение най-вече на базата на претендираната и доказана репутация на по-ранната марка на територията на ЕС.

При обжалването обаче Европейският съд анулира това решение. Доводите за това са, че макар Apple да притежава изключително известна марка сред потребителите, това само по себе си не е достатъчно за да се спре регистрацията на по-късно заявената марка. Причината е във факта, че претенцията за марка с репутация може да бъде разглеждана единствено ако двете марки са сходни във визуално, фонетечно и концептуално отношение. В конкретният случай обаче това не е така. Изображението на ябълка се различава значително от това на круша, както визуално, така и база естеството на продукта. Това изключвна възможността за възникване на объркване в съзнанието на потребителите относно производственият източник на продуктите.

Дело T‑215/17, Pear Technologies Ltd срещу European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

понеделник, 4 февруари 2019 г.

The Polo/Lauren Company спечели казус в ЕС относно своя емблематична марка

Апелативният борд на EUIPO публикува интересно решение по дело R 1272/2018-5 STYLE & TASTE, S.L. срещу The Polo/Lauren Company L.P. относно доказване на по-ранни права в производства пред ведомството.
Казусът касае следната регистрирана през 2005 година европейска марка за класове 9, 20, 24 и 25:

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване на база следните по-ранни регистрирани промишлени дизайни в Испания:

EUIPO отхвърля искането поради факта, че заявителят му не е доказал надлежно наличието на по-ранните дизайни. Не са били предоставини преводи на свидетелствата, нито аргументация относно приложимостта на националното законодателство във връзка с казуса.
Решението е обжалвано.
Апелативният борд го потвърждава. В подобни процедури искателят е задължен да докаже наличието на своите права на база на които иска заличаване на търговската марка. В допълнение се оказва, че срокът на закрила на въпросните промишлени дизайни е бил изтекъл поради липса на навременното им подновяване.
Този случай е нагледен пример за необходимостта от добра подготовка и изпълнение в случай на активиране на процедури пред патентните ведомства по света.
Източник: IPKat.

петък, 1 февруари 2019 г.

Нов съд за интелектуална собственост в Китай

Считано от 01.01.2019 в Китай започна да функционира нов специализиран съд касаещ спорове относно обекти на интелектуална собственост. Новият съд е ситуиран в Пекин и е част от Върховният съд на страната (правната система и структура в Китай се различава от тази в западните държави).
Съдът ще разглежда:
- граждански дела след първа инстанция касаещи обекти на интелектуална собственост;
- административни дела на първа инстанция;
- обжалвания на първойнстанционни дела;
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP.