вторник, 31 март 2020 г.

JK Rowling позволи на учители да използват книгите й за Хари Потър за дистанционно обучение

JK Rowling, авторката на едни от най-популярните романи в света, тези за "Хари Потър", обяви официално отпадането на част от лицензионните ограничения свързани с нейните книги.
Според информацията, учители по цял свят ще могат да четат от книгите за целите на видео уроци, които в момента заменят редовното обучение в училищата. За тази дейност няма да бъдат заплащани лицензионни такси, като изискването е видеата да не бъдат публикувани в YouTube или други социални мрежи, както и използвани за комерсиални цели.
Източник: WIPR.

понеделник, 30 март 2020 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Исландия

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси при заявяване на международни марки за територията на Исландия. Новите такси влизат в сила от 01.05.2020 и са както следва:


сряда, 25 март 2020 г.

Върховният съд в Германия блокира Единният патентен съд на ЕС

Федарелният върховен съд на Германия излезе с решение относно въпросът дали приетото в Германия законодателството за Единният патентен съд на ЕС е конституционно съобразено.
Според съда това не е така. Причината е във факта, че решението за утвърждаването на това законодателство не е прието с мнозинство от две трети, както изисква конституцията на страната в случаи на примане на международно законодателство. В случаи в които има трансфер на правомощия от национален към международен орган, както това е при Единният патентен съд, се изисква мнозинство от две трети.
Това реално може да сложи край на инициативата за Единният патентен съд. Макар Германия да може да прегласува решението си в парламента, това най-вероятно ще изисква много време, време през което и други държави могат да отхвърлят това законодателство.

Източник: WIPR.

понеделник, 23 март 2020 г.

Мексико се присъедини към Хагската спогодба

WIPO съобщава новината за присъединяването на Мексико на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Както е известно тази спогодба позволява регистрацията на еедин дизайн в различни страни членки чрез подаването на една заявка и заплащането на една такса.
Спогодбата влиза в сила за страната от 06.06.2020.

петък, 20 март 2020 г.

Удължават срокове по процедури пред EUIPO и EPO породи разпространението на COVID-19

С оглед разпространението на COVID-19, и неговото обявяване за епидемия, Европейското ведомство за интелектуална собственост - търговски марки и дизайни (EUIPO) взе решение да удължи всички изтичащи срокове по процедури касаещи европейски търговски марки и дизайни, считано до 01.05.2020.
По този начин се дава възможност на взички притежатели на такива марки и дизайни да отреагират по-лесно с оглед създалата се ситуация и наложените карантини мерки в редица държави членки на ЕС.
Подобно решение взе и Европейското Патентно ведомство.

сряда, 18 март 2020 г.

Final Fantasy успя да спечели битка срещу две паразитни марки във Виликобритания

Японският производител на видео игри Square Enix , включително и на една от най-популярните  “Final Fantasy” успя да заличи две регистрирани марки във Великобритания за Parasite Eve и Parasite.
Двете марки са притежание на Michael Gleissner, лице известно с регистрацията на така наречените блокиращи марки, които не се използват реално на пазара.
Според японската компания, двете марки са объркващо сходно на нерегистрирана марка Parasite Eve използвана за видео игри във Виликобритания от 1998г. 
По-ранната марка притежава изградена репутация сред потребителите, която може да пострада от двете регистрирани сходни марки.
Патентното ведомство уважава исканията за заличаване приемайки, че заявените марки не само могат да доведат до объркване сред потребителите но и се възполмзват недобросъвестно от установената репутация на по-ранната нерегистрирана марка Parasite Eve.
Източник: WIPR.

понеделник, 16 март 2020 г.

Audemars Piguet загуби опозиция относно своя марка часовници във Великобритания

Швейцарският производител на луксозни часовници  Audemars Piguet загуби опозиция срещу заявена търговска марка Oakky във Великобритания в клас 14.

Срещу тази марка Audemars Piguet  противопоставя своя по-ранна регистрирана марка Royal Oak в клас 14. 

Според патентното ведомство на страната, двете марки не са сходни в степен да предизвикат объркване сред потребителите. Ведомството признава единствено възможността за концептуално сходство на база значението на думите Oakky  и Oak но счита това за недостатъчно.

По отношение на претендираната марка с репутация от страна на швейцарската компания, ведомството приема, че не са предоставени достатъчно доказателства за това. Патентното ведомство приема, че часовници с марка  Royal Oak са продавани във Великобритания, на база извадки от интернет, но няма доказателства за продължителността и обема на тези продажби, както и за степента на известност на марката сред потребителите.

Този казус е добър пример за това, че при доказване на известност на една марка не трябва да се разчита само на едно доказателство, а на съвкупност от такива.
Източник: WIPR.

петък, 13 март 2020 г.

Amazon не успя да регистрира своя марка RING в ЕС

Amazon загуби съдебно дело Case T‑270/19 срещу EUIPO пред Общия съд на Европейския съюз. Делото касае опит на американската компания да регистрира следната европейска марка:

Марката е заявена за:

Клас 9: „Потребителски електронни продукти, а именно звънци на врата, сензори за движение и оборудване за мониторинг, а именно видеомонитори и видеокамери за наблюдение на интериора и екстериора на домовете, търговските обекти или офисите за сигурност и наблюдение; електронни безжични LAN звънци; електронни звънци; електронни звънци на вратата с камера, позволяваща на хората да идентифицират кой е на вратата им от отдалечени места; сензори за движение и оборудване за мониторинг, а именно видеомонитори и видеокамери за наблюдение на интериора и екстериора на домовете, магазините на дребно или офисите за сигурност и наблюдение; електронни сензори за движение с възможност за безжична LAN и оборудване за мониторинг, а именно видеомонитори и видеокамери за наблюдение на интериора и екстериора на домовете, магазините за продажба или офисите за сигурност и наблюдение; Софтуер и софтуерни приложения за изтегляне, позволяващи на потребителите да идентифицират и общуват с хора на вратата си; Софтуер и софтуерни приложения за изтегляне, които позволяват на потребителите да наблюдават дома, офиса и други съоръжения; Приложения за изтегляне за наблюдение на дома, офиса и други съоръжения на потребителя, за използване по интернет, мобилни устройства, безжични интернет мрежи или системи и други компютърни и електронни комуникационни мрежи; говорители; високоговорители с включена безжична локална мрежа; адаптивни електронни високоговорители; Софтуер за компютърно приложение за използване при управление и управление на високоговорители, безжични високоговорители с локална мрежа, адаптивни електронни високоговорители; светещи знаци; електрически знаци; електронни табели; знаци с подсветка; контролери за осветление; апарати за контрол на осветлението; електрически контролни устройства за осветителни тела; компютърен софтуер за споделяне на видеоклипове; Софтуер за компютърно приложение за споделяне на видеоклипове; Софтуер за компютърни приложения за мобилни телефони и други мобилни устройства, а именно софтуер за споделяне на видеоклипове “.

Според EUIPO обаче марката е описателна за посочените стоки. Причината е че думата RING има конкретно значение "Звъня", "Позвънявам", което е описателно за посочените стоки, като звънци за врати.
Amazon обжалва това решение, като твърди, че марката е сугестивна и не съобщава директно характеристиките на посочените стоки.
Съдът отхвърля тези доводи и потвърждава решението на EUIPO. Заявената марка не може да изпълнява основната функция характерна за всяка марка, а именно да посочва търговски произход на стоки и услуги. Причината е в липсата на отличителност на думата и пълната й описателност относно заявените стоки. Потребителите биха възприели марката, като съобщение за техническите характеристики на продукта, а не като отличителен знак за произход.

сряда, 11 март 2020 г.

Общият съд на ЕС откри сходство между марки за вино

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело Case T‑239/19 Vinos de Arganza, срещу Nordbrand Nordhausen GmbH. Делото касае опит за регистрация на следната комбинирана европейска марка за клас 33 - вино:
Срещу тази заявка е подадена опозиция на основата на по-ранна словна немска марка BELCANTO в клас 33 - алкохолни напитки.

EUIPO потвърждава опозицията. Доводите за това са наличието на идентичност между стоките от една страна и сходство на знаците от друга. Марките са сходни във визуално и фонетично естество и неотрални в концептуално, тъй като двете думи нямат конкретно значение за потребителите в Германия.
Съдът потвърждава това решение.
Интересното в този казус е че обикновенно практиката при сравнение на подобни знаци е да отделя по-голямо значение на началото им, което в случая е различно. Тук обаче преценката е, че поради идентичността на стоките и най-вече фонетичното сходство е възможно да се породи объркване сред потребителите относно двете марки.

понеделник, 9 март 2020 г.

Нова Зеландия се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Нова Зеландия към общата база за търговски марки TMView.  По този начин участващите в базата ведомства стават 73, давайки достъп до над 57 милиона търговски марки по света.
Повече информация може да откриете тук.

петък, 6 март 2020 г.

Решенията за опозиции по търговски марки ще бъдат публично достъпни в Китай

Патентното ведомство на Китай оповести намерението си да публикува всички решения относно опозиции по търговски марки в страната в срок до 20 дни след тяхното излизане.
Единственият вариант това да не се случи е ако страните по производството определят решението, като съдържащо конфиденциална информация. В този случай ведомството ще преценява дали решението може да бъде публикувано или не.
Целта на промените е да осветлят още повече практиката по заявяване и регистрация на търговски марки в страната.
Източник: WIPR.

сряда, 4 март 2020 г.

USPTO омекоти изискването за посочване на мейл при заявка на марка в САЩ

USPTO се отказа от изискването в заявките за национални марки в САЩ задължително да присъства и имейл на притежателят на марката. Според новите поправки, ведомството ще изисква мейл но той не е задължително да бъде на заявителя. Изискването е мейлът да бъде различен от този на представителя по индустриална собственост.
Източник: DLA Paper.

понеделник, 2 март 2020 г.

Greta Thunberg заяви имената си, като търговска марка в ЕС

Наскоро стана известно, че популярната и широко обсъждана активистка срещу климатичните промени Greta Thunberg е заявила няколко търговски марки свързани с нейната дейност.
Към момента са налични следните заявени европейски марки в класове 35, 36, 41, 42:
- GRETA THUNBERG
- FRIFAYS FOR FUTURE

Greta Thunberg се аргументира за необходимостта от регистрация на неините имена, като защитени марки с това, че те се използват от всеки включително и по заблуждаващ и измамен начин.
Практиката на популярни лица да регистрират имената си, като търговски марки е широко разпространена. Тя им позволява да предприемат действия срещу бъдещи нарушители, като по този начин опитват да запазят генерираната стойност и репутация свързани с имената им.
Един от тънките моменти и до каква степен обаче подобни регистрации биха били ефективни за всички стоки и услуги посочени в заявките.
След изминаване на период от 5 години, всяко заинтересовано лице ще има право да атакува регистрациите на марките на база неизползване във връзка с посочените в техните заявки стоки и услуги. Тук ключовят въпрос е до каква степен името Greta Thunberg ще бъде използвано и възприемано, като знак за търговски произход на стоки и услуги и на какви.
Наскоро известният графити артист Banksy също имаше проблеми относно доказване реалното използване на неговата марка.
Всичко това идва да покаже, че регистрацията на една марка е само действие но за да бъде оправдано то трябва да бъде подкрепено с ясна стратегия относно развитието и налагането на една търговска марка на пазара.