понеделник, 31 юли 2017 г.

Сливания и придобивания на компании - проблеми с търговски марки и начини за тяхното преодоляване

Tom Farrand от Novagraaf публикува интересна статия за Lexology, която касае управлението на интелектуална собственост в случаи на придобивания и сливания на компании и в частност въпросите касаещи корпоративните търговски марки.
Статията разглежда ситуацията около така наречените "обединени" търговски марки (fused brands), случаи в които корпоративните брандове на две компании се сливат в един, например United + Continental Airlines = United Airlines или Exxon + Mobil = ExxonMobil.
Подобни обединения на компании и брандове могат да причинят редица затруднения при последващата защита и управление на свързаната с тях интелектуална собственост. 
Статията разисква част от основните препятствия които могат да се появят, както и някои от решенията за тяхното преодоляване.
Изводът който може да бъде направен в следствие на разгледаната материя е че при подобни ситуации включването на специалистите по интелектуална собственост трябва да бъде направено още преди да се пристъпи към действията по сливане или придобиване. Това е наложително с цел изграждане на подходяща IP стратегия, която да преодолее повечето от потенциалните проблеми, които неминуемо биха възникнали без подходяща подготовка.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

петък, 28 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1. Укрепване на капацитета за иновации в европейските региони. За повече информация тук. 

2.  Правна защита на база данни. За повече информация тук.

3. Как Доналд Тръмп влияе на бранда на CNN. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

сряда, 26 юли 2017 г.

Съдебно дело относно робот от Междузвездни войни

WIPR съобщава за съдебно дело касаещо производството на играчки представляващи робота BB-8 от филмовата поредица Междузведни войни.
Американската компания Sphero притежава патентована технология за дистанционно управлявани роботи - сфери, които продава от 2011 година.
През 2014 година компанията влиза в преговори с Disney и получава линенция за използване на персонажа BB-8 от филма "Силата се пробужда" епизод 7 от Междузвездни войни.
Причината за успеха на преговорите са, че компанията е усъвършенствала технологията си, така че персонажът от филма да бъде автентично пресъздаден в крайния продукт.
През 2016 година компанията открива, че канадският производител на играчки Spin Master е представил прототип на нов продукт - робот, който е идентичен на произвеждания от нея.
Sphero завежда съдебно дело в Ню Йорк за нарушаване на патентованата й технология имплементирана в робота.
Според компанията една от причините за това нарушаване на нейните права е предстойщото излизане на новия филм от поредицата Епизод 8 " Последният джедай", което ще доведе до силно търсене на играчки свързани с филмовата поредица.
Този казус е интересен, тъй като показва нагледно важността на управлението на интелектуалната собственост във връзка с мърчандайзингови права. 
От една страна имаме авторските права върху персожанът на робота BB-8, притежание на Disney, към които могат да се добавят и права върху търговска марка и промишлен дизайн.
От друга страна имаме права върху патент свързан с технологията за създаване на самия краен продукт.
Правилното управление на двата снопа от права може да доведе до създаване на пазарна бариера срещу опити на други компании да извличат ползи от използването на подобни мърчандайзинг продукти, като от друга страна генирира приходи за притежателите на правата.

понеделник, 24 юли 2017 г.

Wallmart загуби съдебно дело относно марка 'Backyard Grill’ в САЩ

Най-голямата американска мерига магазини Wallmart загуби съдебно дело относно търговски марка.
Делото касае използвана от веригата марка ‘Backyard Grill’ за грил уреди и аксесоари.
Друга американска компания Variety Stores, която притежава по-ранни марки ‘Backyard’.
Съдът приема, че Wallmart са нарушили правата върху марките на Variety Stores с оглед на силната степен на сходство между тях. С оглед на това съдът присъжда 30 милиона долара обезщетение.
Последното развитие по казуса беше, че Variety Stores претендираше допълнително и съдебните разходи по казуса, които първоначално бяха отхвърлени но при обжалването съдът прие, че Wallmart дължи допълнително 1,6 милиона долара съдебни разходи. Доводът за това е компанията е използвала марката целенасочено въпреки предупрежденията от собствените си адвокати да не прави това.
Източник: WIPR.

петък, 21 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1. Kорея: директен линк към сходни патенти в KIPRIS. За повече информация тук.

2.  Патентната стратегия на LinkedIn. За повече информация тук.  

3.Защита на иновациите чрез конфиденциалност. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

сряда, 19 юли 2017 г.

Общият съд на ЕС излезе със звездно решение

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело Case T‑568/15, което касае опит за регистрация на европейска марка SSTAR за класове 9, 18, 25. Срещу тази заявка е подадена опозиция на основата на по-ранни марки ALL STAR и ONE STAR за класове 18, 25 и 35.


EUIPO потвърждава опозицията, считайки стоките и услугите за идентични и сходни, а самите марки за сходни във визуално, фонетично и концептуално естество.
Общият съд потвърждава това решение. Според съда марките са сходни поради сходната си конструкция, наличието на звезда между словните елементи и думата STAR. Останалите елементи в марките, буквата S, думите ALL и ONE и допълнителния графичен елемент под формата на звезда, не са достатъчни за да преодолеят сходството между марките, което може да доведе до объркване на потребителите с оглед и на сходните и идентични стоки.
Източник: Alicante news.

понеделник, 17 юли 2017 г.

Американска неправителствена организация съди Джейми Оливър

Американската неправителствена организация Gluten Intolerance Group (GIG)  заведе съдебно дело срещу световноизвестният готвач Джейми Оливър относно нарушаване на права върху търговска марка. 
Организицията притежава сертификативна марка GF, която удостоверява, че съответните хранителни продукти не съдържат глутен. За да може да бъде използвана тази марка, съответните продукти трябва да са преминали през стриктна проверка, за което GIG е разработила специална сертифицираща програма.
Съдебното дело касае обвинение, че Джейми Оливър е включвал означението GF в част от своите рецепти без предварителна сертификация на представените продукти. Според Gluten Intolerance Group това нарушава правата върху притежаваната от тях търговска марка, като може да въведе потребителите в заблуждение относно това, че продуктите са преминали през съответната сертификация.
Източник: WIPR.

петък, 14 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1.Търговските тайни – ефективен инструмент за конкурентоспособност. За повече информация тук. 

2. Making American intellectual property great again. За повече информация тук.

3. Нова визия за научните изследвания и иновациите в ЕС. За повече информация  тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

сряда, 12 юли 2017 г.

John McAfee уреди спор с Intel

John McAfee, създателят на антивирусната компания John McAfee, постига споразумение с Intel относно съдебно дело за използване на неговото име.
Предисторията на казуса е че Intel купува McAfee Security през 2010, компанията притежава и регистрирани търговски марки за McAfee.
През 2016 година John McAfee се присъединява към технологичната компания MGT, като целта е тя да се преименува на John McAfee Global Technologies.
Intel възразяват на това използване, което определят, като нарушаване на тяхните права върху марката McAfee и считат, че то може да заблуди потребителите относно произхода на предлаганите услуги и продукти.
John McAfee завежда съдебно дело, което трябва да установи, че използването на неговото лично име не нарушава правата на Intel.
Според последното развитие по казуса, John McAfee е приел да не използва името си в състава на новата компания, като с това съдебното дело се прекратява.
Източник: WIPR.

вторник, 11 юли 2017 г.

Улесняване администрирането и поддръжката на международни марки

WIPO оповести промени в администрирането и поддръжка на международни марки.
Част от новите моменти касаят улесняване промяната на правния статус на притежатилите на такива марки, други касаят улесняване на подновяването на тяхната регистрация чрез използване на e-Renewal опцията предоставяне на WIPO.
Повече информация може да откриете тук и тук.

понеделник, 10 юли 2017 г.

Warner Bros уреди спор относно Властелинът на пръстените и Хобит

Warner Bros уреди авторскоправен спор с издателя HarperCollins, който управлява авторските права на J.R.R. Tolkien върху “The Hobbit” и “The Lord of the Rings".
Спорът касаеше обвинение от страна на издетеля, че Warner Bros са използвали двете произведения извън обхвата на дадената им ограничена лицензия през 1969 година. Според тази лицензия компанията може да използва произведенията за мърчандайзинг цели но това не включва използване в дигитална среда. Въпреки това Warner Bros използва историите от книгите и техните персонажи за създаване на различни видео игри.
Освен това Warner Bros са регистрирали търговски марки свързани с произведенията без да имат разрешение да правят това.
HarperCollins претендираше за 80 милиона долара обезщетение.
Двете страни постигнаха споразумение да прекратят съдебното дело относно нарушаване на авторските права върху книгите.

петък, 7 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1.Дигитализиране на европейската индустрия. За повече информация тук.  

2. Taj Mahal Palace Hotel Trademarked. За повече информация тук. 

3. Закрила на софтуер и приложения. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

четвъртък, 6 юли 2017 г.

Статистика от EUIPO - май 2017

EUIPO публикува статистика за заявените и регистрирани Европейски марки и дизайни за месец май 2017. Данните са както следва:

сряда, 5 юли 2017 г.

Waymo съди Uber за търговски тайни

Waymo, дъщерна компания на Google, постигна частичен успех в съдебното си дело срещу Uber относно кражба на поверителна информация.
Казусът касае бивш служител на Waymo, компания която разработва технологии за самоуправляващи се автомобили, който напуска компанията копирайки 14 000 страници документация. След това същият служител основава своя собствена компания, която в последствие е закупена за 680 милиона долара от Uber.
Според Waymo, бившият им служител е присвоил търговски тайни и ноу-хау касаещо технологията, която в последствие се използва от Uber.
Съдът в САЩ уважи претенцията на Waymo към момента, налагайки времени мерки но оставайки възможността на Uber да остави програмата си за разработване на тази технология жива.

понеделник, 3 юли 2017 г.

Червеният цвят може би не е само червен цвят - становище на Генералният адвокат на Европейския съд

Генералният адвокат на Европейския съд M. SZPUNAR излезе с мнение по интересното дело C‑163/16  Christian Louboutin Christian Louboutin SAS срещу Van Haren Schoenen BV. Делото касае следното:

Г‑н Louboutin е дизайнер, който създава по-конкретно дамски обувки на висок ток. Особеното на тези обувки е, че външната част на подметката системно е покрита с червен цвят.

На 28 декември 2009 г. Louboutin подава заявка за марка, която на 6 януари 2010 г. е регистрирана за стоки от клас 25, а именно „обувки (освен ортопедични обувки)“, като марка на Бенелюкс № 0874489 (наричана по-нататък „спорната марка“). На 10 април 2013 г. е направено изменение на регистрацията, изразяващо се в ограничаване на обхванатите стоки до „обувки на висок ток (освен ортопедични обувки)“.

Тази марка е описана като състояща се: „от цвета „червен (Pantone 18 1663TP)“, покриващ подметката на обувка по показания на изображението начин (контурът на обувката не е част от марката, а има за цел да изясни разположението на марката)“. Тя е възпроизведена по-долу:


Van Haren управлява обекти за търговия на дребно с обувки в Нидерландия. През 2012 г. Van Haren продава дамски обувки на висок ток, чиято подметка е покрита с червен цвят.

Louboutin сезира Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага, Нидерландия) с искане да се констатира нарушение от Van Haren на правата върху марка, като това му искане е уважено.

Van Haren подава възражение срещу това неприсъствено съдебно решение на основание член 2.1, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс, като изтъква недействителността на спорната марка.

В акта за преюдициално запитване Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага) уточнява, че защитната стратегия на Van Haren се състои в твърдението, че в действителност спорната марка представлява двуизмерна марка, в случая червеният цвят, който, нанесен върху подметките на обувките, съответства на формата на посочените обувки и им придава значителна стойност.

Запитващата юрисдикция счита, че разглежданата марка не представлява просто двуизмерна марка, доколкото тя е неразделно свързана с подметката на обувката. Тя отбелязва, че ако се установи, че спорната марка съответства на един от елементите на стоката, от това следва, че не е очевидно дали понятието за „форма“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95 се ограничава само до триизмерните характеристики на стоката, като контурите, размера или обема на стоката, с изключение на цветовете.

В това отношение запитващата юрисдикция счита, че ако се приеме, че понятието „форма“ не включва цветовете на стоката, посочените в член 3, параграф 1, буква д) основания за отказ няма да се прилагат, така че дадено лице би могло да получи постоянна защита за марки, включващи цвят, който е свързан с функционалността на стоките, например светлоотразителни защитни облекла или покрити с изолираща опаковка бутилки.

Становище на Генералния адвокат:

„Член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че той може да се прилага по отношение на знак, който се състои от формата на стоката и с който се търси защита на определен цвят. Понятието за форма, която „придава значителна стойност“ на стоката, по смисъла на тази разпоредба се отнася изключително до вътрешноприсъщата стойност на формата и не позволява да бъде взета предвид репутацията на марката или на нейния притежател“.