понеделник, 27 февруари 2017 г.

Авторскоправна закрила в Обединените Арабски Емирства

IP Kat публикува интересна статия на Vanessa Delnaud от дубайския офис на Gowling WLG относно авторскоправната закрила в Обединените Арабски Емирства.
Един от интересните факти за това законодателство е че то е значително по-близо до френското отколкото до английското такова.
Някой от по-важните моменти при защита на авторски права в страната са:

- правата върху произведения създадени от служители или наети лица могат да се прехвърлят само чрез договор.  Отстъпените права трябва да бъдат посочени изчерпателно, трябва да се посочи целта на тяхното отстъпване, както и територията за които са отстъпени;
- не е възможно да се отстъпват права за произведения създавани в бъдеще време;
- не е възможно прехвърляне на моралните права на автора, възможно е обаче автора да приеме да не се възползва от тях, за което трябва писмен договор описващ конкретните произведения и начина на тяхното ползване.
Повече информация тук.

сряда, 22 февруари 2017 г.

Кратки IP новини1.  Награда на ЕС за жени иноватори 2017. За повече информация тук.  

2. Изтичащи патенти: основни познания, необходими на финансистите. За повече информация тук. 

3. Copyright power matrix. Кои хора и компании са най-влиятелни по отношение на политиката в сферата на авторското право. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

понеделник, 20 февруари 2017 г.

Доналд Тръмп регистрира марка в Китай

WIPR съобщава новината за това, че новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп е успял да регистрира своето име, като марка в Китай. Според информацията той притежава още 49 заявки за марки в страната.
Някои адвокати в САЩ (The Independent и The Washington Post.) обаче считат, че регистрацията на подобни марки може да създаде проблем с конституцията на САЩ според която държавен служител не може да получава нищо, което има стойност от чужди държави без съгласието на Конгреса.
Този случай е интересен и във връзка със скорошно решение на съда в Китай за марка името на Майкъл Джордън, в което бившият баскетболист постигна победа след дългогодишна съдебна битка.
Повече информация тук.

петък, 17 февруари 2017 г.

Компаниите са загрижени за ролята на интелектуалната собственост

The Telegraph публикува интересна статия касаеща притисненията на някои от най-големите иновативни компании в света, като BAE Systems, Siemens, Philips и Bayer, за ролята и мястото на интелектуалната собственост в съвременият бизнес.
Управлението на интелектуалната собственост, като част от цялостното управление на компаниите не винаги е на необходимото ниво. Цитират се редица проблеми, като например неясното остойностяване на обектите на интелектуална собственост, което в повечето случаи не е отразено коректно в пазарната стойност на отделните компании. Друг сериозен проблем е информацията за обектите на интелектуална собственост и нейната акуратност. Проблемите в тази област причиняват редица затруднения пред иновационният процес и въвеждането на нови продукти и услуги на пазара.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 15 февруари 2017 г.

Кратки IP новини

1.Слабата патентна система увеличава неравенството и защитава монополите.
За повече информация тук. 

2. Тест: Можете ли да сбъркате 100 PERCENT WINE с CENTO PER CENTO for Wine?
За повече информация тук. 

3. Промени в защитата на промишлени дизайни в Турция. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

понеделник, 13 февруари 2017 г.

Използване на метаданни, индексиране и нарушаване на авторски права - становище на Главния адвокат на Европейския съд

Главният адвокат на Европейския съд M. SZPUNAR излезе с решение по дело C‑610/15 Stichting Brein срещу Ziggo BV, XS4ALL Internet BV. Делото касае следното:
Ищецът в главното производство, Stichting Brein, е фондация, учредена по нидерландското право, чиято основна цел е да противодейства на неправомерното използване на закриляни с авторското право и сродните му права обекти, както и защитата в тази област на интересите на носителите на тези права.

Ответниците в главното производство, Ziggo BV и XS4ALL Internet BV (наричани по-нататък „XS4ALL“), са дружества, учредени по нидерландското право, чиято дейност по-специално е доставка на достъп до интернет на потребители. Съгласно информацията в писмените становища на Stichting Brein те са двамата най-големи доставчици на достъп до интернет на нидерландския пазар.

На основание на разпоредбите от нидерландското право, с които се транспонира член 8, параграф 3 от Директива 2001/29(9), Stichting Brein иска да се разпореди на Ziggo и на XS4ALL да блокират достъпа на получателите на техните услуги до интернет адресите на уебсайта TPB, който е торент индексатор за споделяне на файлове на принципа peer-to-peer. Искането се основава на обстоятелството, че получателите на услугите на ответниците в главното производство използват посочените услуги чрез този уебсайт индексатор и така извършват масови нарушения на авторските права, като споделят помежду си файлове, в които се съдържат закриляни обекти (главно музикални и кинематографични произведения), без разрешението на носителите на тези права.

Искането, което е уважено в първоинстанционното производство, е отхвърлено по същество във въззивното производство, с мотива че, първо, получателите на услугите на ответниците в главното производство, а не TPB, са извършвали нарушения на авторските права, и второ, поисканото блокиране на достъпа не е пропорционално на преследваната цел, а именно ефективната закрила на авторските права. Stichting Brein подава касационна жалба срещу това решение пред запитващата юрисдикция.

При това положение Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)  Налице ли е публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 от оператора на уебсайт, ако на този уебсайт няма защитени произведения, но съществува система […], с която намиращи се на компютрите на потребителите метаданни за защитени произведения се индексират и категоризират за потребителите, и посредством която потребителите могат да намират, качват и свалят защитените произведения?

2)  При отрицателен отговор на въпрос 1:

–  дават ли член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 и член 11 от Директива 2004/48 основание за издаването на забрана по отношение на посредник по смисъла на тези разпоредби, който по описания във въпрос 1 начин улеснява извършването на нарушения от трети лица?“.

Становището на Главния адвокат:

„Обстоятелството, че оператор на уебсайт позволява намирането на файлове, съдържащи закриляни с авторско право произведения, които се предлагат за споделяне в peer-to-peer мрежа, като индексира тези файлове и предоставя търсачка за намирането им, представлява публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, когато операторът е знаел, че дадено произведение е предоставено на разположение в мрежата без съгласието на носителите на авторските права, и не е предприел действия за блокиране на достъпа до произведението“.

петък, 10 февруари 2017 г.

Камбоджа призна европейските патенти

Европейското патентно ведомство съобщава за подписано споразумение с Камбоджа с което страната приема валидността на европейски патенти на своята територия. Това прави Камбоджа първата азиатска държава, която признава действието на европейски патенти.
Споразумението влиза в сила от 01.07.2017г.
По този начин заявители на европейски патенти ще могат да получат закрила в 43 държави в и извън Европа.
Основната причина на Камбоджа да признае валидността на тези патенти на територията си е възможността да привличе интереса на европейски компании да развиват бизнес на нейна територия.
Повече информация тук.

сряда, 8 февруари 2017 г.

Кратки IP новини

1.   Shop Art v Art. За повече информация тук. 

2. Нуждае ли се вашата стратегия по интелектуална собственост от пренастройване.
За повече информация тук.

3.  Светлин Наков: България има реален шанс да бъде „Силициевата долина на Европа“.
За повече информация тук. 

понеделник, 6 февруари 2017 г.

Сблъсък на шотландски кланове - решение на Общия съд на ЕС

Marques Class 46 съобщава за интересно решение на Общия съд на ЕС по дело T-250/15, Speciality Drinks Ltd срещу EUIPO. Казусът касае опит за регистрация на европейска словна марка CLAN за клас 33 "Алкохолни напитки (с изключение на бира и вино); но доколкото уиски ликьори се отнасят само до шотландско уиски и шотландско уиски, базирани на ликьори, произведени в Шотландия ".
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка CLAN MACGREGOR за същите стоки.
Според заявителят на по-късната марка, релевантната публика ще положи повишено внимание при покупката на въпросните стоки, поради факта, че те са традиционни и се консумират от ценители. Съдът отхвърля тези доводи, тъй като те не са подкрепени с доказателства.
Според съдът марките са сходни визуално в ниска степен поради наличието на идентични думи CLAN.
В концептуално отношение съдът приема марките за сходни, думата CLAN се асоциира с група хора принадлежащи към една общност, семейство.
Доводът на заявителя за това че редица производители използвали думата CLAN заедно със съответната фамилия е отхвърлен, тъй като в случая заявената марка не включнва различна фамилия, която да я разграничи от по-ранната марка, поради което наличното сходство между марките е достатъчно за потвърждаване на опозицията.

петък, 3 февруари 2017 г.

Обезщетения за авторски права - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑367/15 Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“  срещу  Stowarzyszenie Filmowców Polskichл Делото касае следното:

SFP е организация за колективно управление на авторски права с разрешение да извършва в Полша дейност по управление и закрила на авторски права върху аудиовизуални произведения. Що се отнася до OTK, то излъчва телевизионни програми чрез кабелна телевизионна мрежа на територията на град Олава (Полша).

След като на 30 декември 1998 г. е прекратен лицензионният договор, в който страните в главното производство определят правилата за заплащане на възнаграждения, OTK продължава да ползва произведения, защитени с авторски права, като сезира Komisja Prawa Autorskiego (Комисия по авторското право в Полша), като иска по същество да бъде определен размерът на дължимото възнаграждение за ползването на управляваните от SFP авторски права. С решение от 6 март 2009 г. тази комисия определя посоченото възнаграждение в размера на 1,6 % от нетните приходи без данък върху добавената стойност, които OTK е реализирало вследствие на препредаването по кабел, без някои заплатени от последното такси. Тъй като и самото OTK изчислява размера на дължимото възнаграждение на тази основа, то изплаща на SFP сумата от 34 312,69 полски злоти (PLN) (около 7 736,11 EUR) с оглед на реализираните за периода от 2006 г. до 2008 г.

На 12 януари 2009 г. SFP предявява иск срещу OTK, с който иска, по-специално на основание на член 79, параграф 1, точка 3, буква b) от UPAPP, до сключването на нов лицензионен договор на OTK да бъде забранено да препредава защитени аудиовизуални произведения, както и същото да бъде осъдено да заплати на ищеца сума в размер на 390 337,50 PLN (около 88 005,17 EUR) плюс дължимата законова лихва.

С решение от 11 август 2009 г. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Окръжен съд, Вроцлав, Полша) осъжда OTK да заплати на SFP сума в размер на 160 275,69 PLN (около 36 135,62 EUR) плюс дължимата законова лихва, като отхвърля по същество иска в останалата му част. Тъй като подадените от двете страни въззивни жалби срещу това решение са отхвърлени, страните подават и касационни жалби. С решение от 15 юни 2011 г. Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) обаче връща делото за ново разглеждане на Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Апелативен съд, Вроцлав, Полша), който постановява второ решение по делото на 19 декември 2011 г. И това решение е отменено от Sąd Najwyższy (Върховен съд) в рамките на образуваното във връзка с това касационно производство, а делото отново е върнато за ново разглеждане на Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Апелативен съд, Вроцлав). Постановеното впоследствие съдебно решение от последния съд се обжалва с подадено от OTK касационна жалба.

С оглед на обстоятелството, че във връзка с последната жалба следва да разгледа делото за трети път, Sąd Najwyższy (Върховен съд) има съмнения относно съвместимостта на член 79, параграф 1, точка 3, буква b) от UPAPP с член 13 от Директива 2004/48. В действителност тази разпоредба от UPAPP предвижда възможността по молба на притежателя на имуществени авторски права, които са били нарушени, да му бъде присъдено обезщетение, като му бъде изплатена сума, равна на двойния или тройния размер на съответното възнаграждение. Следователно посочената разпоредба съдържа вид санкция.

Освен това запитващата юрисдикция поставя въпроса дали предвиденото в Директива 2004/48 обезщетяване на носинеля на имуществено авторско право изисква той да докаже вредоносното събитие, претърпяната вреда и нейния размер, причинно-следствената връзка между вредоносното събитие и вредата, както и виновното поведение на нарушителя.

При тези обстоятелства Sąd Najwyższy (Върховен съд) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Може ли член 13 от Директива 2004/48 да се тълкува в смисъл, че притежателят на имуществени авторски права, които са нарушени, може да иска обезщетение за причинените му вреди въз основа на установените общи правила, или, без да е необходимо да се доказва вредата и причинно-следствената връзка между събитието, довело до нарушаване на авторските права, и претърпяната вреда, да иска заплащане на парична сума, равняваща се на двойния размер, или в случай на виновно нарушение на авторското право — на тройния размер на съответното възнаграждение, при положение че съгласно член 13 от Директива 2004/48 съдът се произнася по размера на обезщетението, като взема предвид посочените в член 13, параграф 1, буква а) обстоятелства, и само като алтернатива може, когато е уместно, да определи фиксирано обезщетение въз основа на елементите, посочени в член 13, параграф 1, буква б) от директивата? Възможно ли е с оглед на член 13 от директивата да се присъжда, по искане на съответната страна, предварително определено по размер фиксирано обезщетение, което съответства на двойния или на тройния размер на съответното възнаграждение, предвид факта че в съображение 26 от директивата се уточнява, че целта ѝ не е да се въвежда наказателно обезщетение?“.

Решение на съда:

Член 13 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост следва да се тълкува в смисъл, че допуска национална уредба като разглежданата в главното производство, съгласно която притежателят на засегнато право на интелектуална собственост може да претендира от нарушителя на това право или поправяне на претърпените вреди, като се отчитат всички приложими аспекти на конкретния случай, или, без да е необходимо да доказва действителната вреда, заплащане на сума равна на двойния, а в случай на виновно нарушение — на тройния размер на съответното възнаграждение, което би било дължимо за разрешаването на ползването на съответното произведение.

сряда, 1 февруари 2017 г.

Нови такси за регистрация на марки в САЩ

Патентното ведомство на САЩ актуализира таксите за регистрация на национални марки в страната считано от 14.01.2017г.
Таксата за подаване на заявка за марка на хартиен носител скача на 600 долара от 375 долара преди това.
Елетронното заявяване на марки ще струва 400 долара, което е увеличение с 70 долара.

Пълният списък на таксите които ще бъдат променени е следния:

Fees for Paper Filings
Description
Current Fee
Final Rule Fee
Change
Filing an Application on Paper, per Class
$375
$600
$225
Request to Divide an Application Filed on Paper, per New Application Created
$100
$200
$100
Additional Processing Fee under §2.22(c) or §2.23(c), per Class (paper)
$50
$125
$75
Filing an Application for Renewal of a Registration on Paper, per Class
$400
$500
$100
Additional Fee for Filing a Renewal Application During the Grace Period on Paper, per Class
$100
$200
$100
Correcting a Deficiency in a Renewal Application via Paper Filing
$100
$200
$100
Filing an Affidavit under §8 of the Act on Paper, per Class
$100
$225
$125
Additional Fee for Filing a §8 Affidavit During the Grace Period on Paper, per Class
$100
$200
$100
Correcting a Deficiency in a §8 Affidavit via Paper Filing
$100
$200
$100
Filing an Affidavit under §15 of the Act on Paper, per Class
$200
$300
$100
Filing to Publish a Mark under §12(c) on Paper, per Class
$100
$200
$100
Issuing New Certificate of Registration upon Request of Registrant, Request Filed on Paper
$100
$200
$100
Certificate of Correction of Registrant's Error, Request Filed on Paper
$100
$200
$100
Filing a Disclaimer to a Registration, on Paper
$100
$200
$100
Filing an Amendment to a Registration, on Paper
$100
$200
$100
Filing an Amendment to Allege Use under §1(c) of the Act on Paper, per Class
$100
$200
$100
Filing a Statement of Use under §1(d)(1) of the Act on Paper, per Class
$100
$200
$100
Filing a Request under §1(d)(2) of the Act for a Six-Month Extension of Time for Filing a Statement of Use under §1(d)(1) of the Act on Paper, per Class
$150
$225
$75
Certifying an International Application Based on a Single Application or Registration, Filed on Paper, per Class
$100
$200
$100
Certifying an International Application Based on More Than One Basic Application or Registration Filed on Paper, per Class
$150
$250
$100
Transmitting a Request to Record an Assignment or Restriction, or Release of a Restriction, under §7.23 or §7.24 Filed on Paper
$100
$200
$100
Filing a Notice of Replacement under §7.28 on Paper, per Class
$100
$200
$100
Filing an Affidavit under §71 of the Act on Paper, per Class
$100
$225
$125
Surcharge for Filing an Affidavit under §71 of the Act During Grace Period on Paper, per Class
$100
$200
$100
Transmitting a Subsequent Designation under §7.21, Filed on Paper
$100
$200
$100
Correcting a Deficiency in a §71 Affidavit Filed on Paper
$100
$200
$100
Filing a Petition to Cancel on Paper, per Class
$300
$500
$200
Filing a Notice of Opposition on Paper, per Class
$300
$500
$200
Ex Parte Appeal to the Trademark Trial and Appeal Board Filed on Paper, per Class
$100
$300
$200
Filing a Request for an Extension of Time to File a Notice of Opposition under §2.102(c)(1)(ii) or (c)(2) on Paper, per Application

$200
n/a
Filing a Request for an Extension of Time to File a Notice of Opposition under §2.102(c)(3) on Paper, per Application

$300
n/a
Petitions to the Director Filed on Paper
$100
$200
$100

Fees for Electronic Filings
Description
Current Fee
Final Rule Fee
Change
Filing an Application through TEAS Regular, per Class
$325
$400
$75
Additional Processing Fee under §2.22(c) or §2.23(c), per Class (electronic)
$50
$125
$75
Filing an Affidavit under §8 of the Act through TEAS, per Class
$100
$125
$25
Filing an Affidavit under §71 of the Act through TEAS, per Class
$100
$125
$25
Filing a Request under §1(d)(2) of the Act for a Six-Month Extension of Time for Filing a Statement of Use under §1(d)(1) of the Act through TEAS, per Class
$150
$125
($25)
Filing a Petition to Cancel through ESTTA, per Class
$300
$400
$100
Filing a Notice of Opposition through ESTTA, per Class
$300
$400
$100
Ex Parte Appeal to the Trademark Trial and Appeal Board Filed through ESTTA, per Class
$100
$200
$100
Filing a Request for an Extension of Time to File a Notice of Opposition under §2.102(c)(1)(ii) or (c)(2) through ESTTA, per Application
n/a
$100
n/a
Filing a Request for an Extension of Time to File a Notice of Opposition under §2.102(c)(3) through ESTTA, per Application
n/a
$200
n/a

Miscellaneous Services Fees
Description
Current Fee
Final Rule Fee
Change
Unspecified Other Services, Excluding Labor
At cost
n/a
n/a
Establish Deposit Account
$10
n/a
n/a
Self-Service Copy Charge, per Page Copishare Card
$0.25
n/a
n/a
Labor Charges for Services, per Hour or Fraction Thereof
$40
n/a
n/a
Additional Fee for Expedited Service

$160
n/a
Additional Fee for Overnight Delivery

$40
n/a