вторник, 29 юли 2008 г.

Завърши най-големият IP спор в областта на мобилните телекомуникации

Изненадващо за мнозина завърши най-големият спор за права на интелектуална собственост в областта на мобилните телекомуникации. Случая засяга спор между Nokia и Qualcomm за патентни на технологии за мобилни телефони. Nokia е най-големият производител на GSM-ми в света, а Qualcomm от своя страна е най-големият производител на чипове за такива телефони. Спора засяга взаймни обвинения за нарушения на патенти между двете компании продължили през годините. Всичко подсказваше, че случаят ще завърши със съдебно дело за милиони долари но в последният момент компаниите постигнаха извънсъдебно споразумение, преценявайки че то би им струвало по-малко.
Споразумението дава право на Nokia да използва патенти притежание на Qualcomm за срок от 15 години срещу което финландската компания ще заплати първоначално възнаграждение и последващи ежегодни роялти.
От своя страна Nokia се съгласява да не предевява свой патентни права директно срещу Qualcomm, като по този начин позволява на американската компания да използва нейни технологични постижения.
Двете компании се съгласяват да не си пречат в бъдеще на глобалния пазар за мобилни телефони.
След постигане на това неочаквано споразумение акциите на Qualcomm скочиха с 16,82%.
При провал на подобна сделка gsm индустрията беше заплашена от изоставане в своето технологично развитие.
Според запознати Qualcomm ще получи за тази година около 1 милиард долара роялти от това споразумение, а през следващата година тази сума ще достигне до 2,5 милиарда.
информация на BusinessWeek.

събота, 26 юли 2008 г.

Излезе решение по делото Matshusita Electric Industrial Company Ltd and others v UK Intellectual Property Office


Миналата седмица Патентният съд на Англия и Уелс излезе с решение по делото Matshusita Electric Industrial Company Ltd and others v UK Intellectual Property Office.

Японската компания притежавала 4 патента, за които не платила необходимите такси за подновяване на тяхното действие в установените срокове, включително и в допълнителните шест месеца, след края на действието на патента.

След това японците поискали от UK Intellectual Property Office да възтанви действието на техните патенти опирайки се на чл. 28 ал.3 от Патентния закон на Англия, според който:

Ако Патентното Ведомство приеме, че неплащането на изискуете такси в установените срокове е станало поради небрежност, след декларация за това от страна на притежателят на патента, то срокът на действие на патента ще бъде възтановен след плащане на съответните такси.

Matshusita Electric подала такава декларация но от UK Intellectual Property Office изискали повече подрбности за допуснатата грешка при наплащането. Японската компания не предоставила такава информация и действието на патентът не било възтановено.

Наскоро излязлото решението на Патентният съд е в полза на UK Intellectual Property Office. Действително законът предоставя възможността патент да бъде възтановен въпреки пропускането на сроковете за плащане, когато има наличие на проста небрежност. Това обаче не означава, че патентното ведовство няма право да изиска допълнителна информация за конкреният казус. В противен случай ведомството би се превърнало в проста чиновническа структора, която да предава и приема информация без да се интересува от нейния характер.

Европейската комисия удари дружествата за колективно управление на права

Миналата седмица Европейската комисия излезе със становище, което засяга 24 европейски дружества за колективно управление на авторски права. Комисията изисква от тях да преустановят практика си да ограничават възможността да предлагат услугите си и на автори и търговски организации извън територията на която действат дружества. Напрактика тези дружества за колективно управление на права предлагаха досега услугите си единствено на автори на територията на отделна страна. По този начин те запазваха монопол при определяне на стойността на авторските отчисления.
Според Европейската комисия това нарушава правилата на добрсъвестната конкуренция. Поради това тя изисква от тези дружества да променят политиката си, като позволят в тях да членуват и автори от други страни. По този начин всеки автор ще има възможността да избира, кое дружество на територията на Европейският съюз да управлява права му, което от своя страна ще подобри качеството на предоставяната услуга и ще бъде в полза, както на самите автори, така и на бизнесът.

понеделник, 21 юли 2008 г.

Столът Panton е търговска марка

Февруари тази година Швейцарският Федерален Административен съд излезе с решение по делото B-6050/2007, което засяга искане за регистрация на формата на стол Panton, като търговска марка. Дизайна на този стол е разработен още през 1967 от датският дизайнер Verner Panton. Патентното ведомство на Швейцария първоначално отказва да регистрира формата на стола за търговска марка но Административният съд излезе с противоположно решение. Съдът счита, че формата на стола се различава от обичайно очакваната форма за стол от потребителите поради, което е отличителна. Освен това в случая не може да се каже, че формата произтича от функцията на стола, като такъв.
информация на Class 46.

сряда, 16 юли 2008 г.

InBev закупи Anheuser-Busch

Белгийският гигант в производството на бира InBev финализира сделката по закупуването на една от най-известните американски марки за бира "Budweiser", съответно и на компанията Anheuser-Busch . Сделката е на стойност 52 милиарда долара. По този начин InBev се превръща в най-големият производител на бира в света. Белгийците притежават и марките Stella Artois, Leffe, Becks, Diebels, Brahma, Hoegaarden и Saropramen.
През последните месеци се работеше усилено по сключването на тази сделка. InBev се конкурираше с мексиканският производител на бира CORONA. Борбата беше ожесточена поради факта, че при успех на CORONA впоследствие мексиканците можеше да изкупят акции на InBev.
информация на Class 46.

понеделник, 14 юли 2008 г.

Конференция: Интелектуалната собственост и модната индустрия


На 23 септември тази година в Лондон ще се състой конференция засягаща въпросите на интелектуалната собственост в модната индустрия. Програмата ще бъде:

* IP in the Fashion Sector: an Overview, by Carina Badger, Macfarlanes;
* How far can trade marks protect fashion?
Dawn Osborne, Rouse Legal
* Design Right Issues: Sarah Wright, Olswang * What sort of contract issues arise from dealing with freelance and employee designers? Vicki Salmon, Eversheds;
* Protection of Fashion in Continental Europe: Estelle Derclaye, University of Nottingham
* Distribution Strategies and Pitfalls:
Christopher Stothers, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
* Shows, Exhibitions and Other Horrors: What ACID Can Do:
Dids Macdonald, ACID
* Can You Protect a Style? Jason Rawkins, Taylor Wessing 4.20 Stripes in the Sportswear Sector: adidas under the Microscope: Gino Van Roeyen, Banning, The Netherlands

Повече информация и форма за участие може да откриете тук.
информация на IPKAT.

четвъртък, 3 юли 2008 г.

Решение относно делото Ashoka v Office for Harmonisation in the Internal Market.

Тази сутрин The Court of First Instance of the European Communities излезе с решение за слогана DREAM IT, DO IT!.
Асоциация Ashoka се опитала да регистрира този слоган за класове 35, 36, 41, 45 ( осигуряване на индивидуална помощ за обмяна на социални идеи, финансови консултации и тн.)
OHIM отхвърлят този слоган и не го регистрират, като марка. Фирмата обжалва но The First Board of Appeal потвърждава първоначалното решение със заключението, че тази марка може да подтикне потребителя към осъзнаване и осъществяване на мечтите му. Поради това марката функционира предимно като стимул насочен към целевата публика, целящ да промотира услугата. Тоест няма вероятност потребителите да осъзнават слогана, като обозначение за търговски източник на съответната услуга, марката не е отличителна.
The Court of First Instance of the European Communities потвърждава това решение.
информация на Class46.

Теория за фокусните точки

Една интересна статия на Майкъл Мартин относно счетоводните модели за оценка на интелектуалната собственост.

Reigniting the Engine of Growth with the Sparkplug of Invention

От Michael Martin.

Why do patents end up in litigation? Typically, people answer that it is the amount of money at stake. This answer is not wrong. Since the cost of litigation is relatively constant, people should be (and in fact are) more willing to pay lawyers to litigate claims that are very large compared to the cost of litigation. But this is not a full answer to the question. For this answer does not explain why patents specifically should end up in litigation more often. In fact, trillions of dollars in legal rights are exchanged everyday around the globe without litigation. By comparison, the amount of money at stake in patent lawsuits is relatively small.

The Theory of Focal Points

Economist Thomas Schelling is famous for advancing a theory of conflict and cooperation. According to Schelling, even when communication (and hence negotiated agreement) are difficult or impossible, two people can cooperate through a shared focal point. For example, if I told you to meet me in New York City tomorrow but for some reason I couldn't tell you where and when, we might still meet by going to a famous spot at noon, such as Grand Central Station or the top of the Empire State Building. Our shared vision of these famous spots is a focal point that permits us to coordinate.

The theory of focal points explains why some groups of people fight and some cooperate. When the focal point for a first group is mutually exclusive to the focal point for a second group, conflict emerges. When the focal point is shared or non-mutually exclusive, cooperation emerges. To some extent, all conflict between people can be viewed as a costly renegotiation of focal points.

With Schelling's theory in mind, let's revisit the question of patents. What are the focal points for the various parties involved in patent litigation? To simplify the question, suppose there are only two groups involved in patent litigation: "inventors" (or their employers) and "producers" (i.e., the people who sell products or services that practice a claimed invention). Ignore for now the detail that some inventors are also producers, and that some producers are also inventors.

When patents are litigated, the focal point for inventors is on obtaining a large royalty or payment for the right to practice the invention. By contrast, the focal point for producers is on paying a small (or no) royalty or payment to practice the invention. Although both inventors and producers seek profit, at the point in time when patents are litigated, these focal points are mutually exclusive because (at worst) both have incurred costs of R&D for developing the invention. Patent litigation thus becomes a zero sum game.

The Focal Point of Profit

At first glance, therefore, one might think that inventors and producers are doomed to conflict. Before rushing to that conclusion, however, it's worth noting that in some broader sense, at least, inventors and producers share a focal point -- namely, profit.

Profit is an unusually broad focal point. As Adam Smith is famous for pointing out, the voluntary exchange of goods and services creates profit. With profit the focal point, the problem of avoiding conflict between inventors transforms into a problem of identifying and promoting the circumstances in which the voluntary exchange of inventions for cash can take place between inventors and producers.

If such voluntary exchanges never occurred, we might have reason to doubt whether conflict between inventors and producers could ever be avoided. Fortunately, such exchanges do, in fact, occur. Thus, it can be inferred that the conflict arises over how what is exchanged (services and patent rights) should be valued.

Again, this might seem puzzling at first because, at least in principle, there should be no difference in how value is measured. At least within the United States, the same rules for accounting and reporting financial statements apply to both inventors and producers. In principle, the inventors and producers should be able to compare their financial statements, and reach some agreement over the value of an invention.

But since this never seems to occur, the most reasonable inference seems to be that the conflict arises from a difference in how we interpret accounting and financial statements. In fact, it is precisely here that the focal points of inventors and producers diverge. Having had the rare opportunity of working both in patent law and accounting, it has been my privilege to be one of the first to have noticed this. In short, a better theory of accounting would help resolve conflicts over patented inventions and restore a cultural norm of cooperation within patent law. Astute readers should note that, in addition to patent law, Venice was the birthplace of double-entry accounting in the 15th century.

Пълният текст може да откриете тук.

сряда, 2 юли 2008 г.

Телевизия RAI загуби дело за използване на марка ОСКАР

Официално беше обявено че The Academy of Motion Picture Arts е спечелила заведеното още през 2005 година дело срещу италианската телевизия RAI за непозволено използване на думата ОСКАР. Телевизията и ползвала тази марка притежание на Академията за различни конкурси излъчвани в нейната програма- Oscar del Vino (Wine Oscars), Oscar della Moda (Fashion Oscars), Oscar TV (TV Oscars) and Oscar del Teatro (Theater Oscars).
Адвокатите на Академията са спечелили делто след като са успели да докажат, че ОСКАР не е станало родово понятие за награди нито в Италия нито където и да било по света.
Освен това са доказали, че използването на ОСКАР от RAI може да доведе до объркване на потребителите в Италия по отношение на това, че Академията е дала някакво разрешение за използването на марката за различните конкурси.
информация на FemaleFirst.co.uk

вторник, 1 юли 2008 г.

British Brands Group Library

Сайта на British Brands Group Library предлага интересни материали в областта на интелектуалната собстевоност, които могат да бъдат изтеглени свободно или получени след изпратен e-mail. Информацията в тази библиотека може да бъде изключително полезна за всички интересуващи се от интелектуална собственост.
Повече за British Brands Group Library може да намерите тук.

Новият сайт на OHIM

От днес OHIM има нова визия на сайта си. На пръв поглед сайта е станал по интерактивен и лесен за работа. За съжалание обаче той няма вече тази мащабна визия, която имаше и която прилягаше на интитуция, като OHIM.
Въпреки това новата версия предлага някой нови и подобрени услуги, които в крайна сметка ще бъдат в полза на потребитилите му.

Швейцария удря фалшивите стоки


На 1 юли Швейцария въведе промени в законодателството си третиращо фалшифицирането на продукти влизащи и излизащи от страната.
До сега Закона за търговските марки на Швейцария определяше, че собственика на една марка може да се противопостави на нерезрешеното й използване включително и за вноса и износа на продуктите, които тя обозначава.
Към момента обаче тази доктирна разбираше това неразрешено използване без да засяга личното изпалзване на фалшиви продукти. Тоест всеки индивид можеше да си закупи стока менте и да влезе в Швейцария с нея без да бъде подвластен на някакво законодателство, което да го санкционира, тъй като говорим за лично ползване.
Властите в страната обаче смятат, че такова лично използване може да навреди на икономиката на страната основно поради две причини:
-първо всеки човек закупил фалшива стока и влязал на територията на странат може след това да я продаде с което да навреди на собственика на марката.
- второто основание е че подобна практика на закупуване на фалшиви стоки макар и за лично ползване води до стимулиране на производството на подобни продукти, което като краен резултат също е във вреда на притежателите на марки.
Новите промени дават възможност митниците на Швейцария да задържат стоки за които имат подозрение, че са фалшиви, дори и те да са само за лично ползване. Тоест ако влезете в страната с Rolex менте има голяма вероятност да останете без него още на границата.
В закона не са предвидени някакви други санкции за индивидите потребяващи такива продукти.
информация на Class 46.
Това решение на властите в планинската държава е доста интересно и представлява поредната стъпка в борбата с незаконото използване на търговските марки.