четвъртък, 31 януари 2008 г.


Този TOOLBAR представлява улеснение за всички които използват различните бази данни свързани с проучване на патенти. За всички които проявяват интерес повече информация може да намерят на Patent Pal - The Complete Patent Information Toolbar

сряда, 30 януари 2008 г.

It's madness. Madness this iiiis copyright

It's madness. Madness this iiiis copyright

Един странен случай от съдебната практика на САЩ.
Адвокат в САЩ успява да спечели дело срещу сайт публикувал негово писмо.
В това дело съдът отказъл да определи дали писмото само по себе си изпълнява изискванията за минимална оригиналност и наличие на творчески елемент, необходими за закрила на произведението като авторско произведение. Съдът приел че щом адвоката има сертификат за регистрация на авторски произведение ( в САЩ има възможност за доказване на авторството, произведенията да бъдат регистрирани като такива), това само по себи си означавало, че писмото е оригинално.
Невероятно но факт, проблема специално в САЩ е че по този начин се създава прецедент.

Новината е предоставена с помоща на IPKAT
здравейте,
този блог ще предоставя информация за развитието на интелектуалната собственост по света