събота, 30 май 2009 г.

Германия- обзор на OHIM ( Germany-an overview of the OHIM)


OHIM прави обзор на Германия от гледна точка на системите за марка и дизайн на Общността.
Според предоставените данни от Германия за миналата година са подадени 15 500 заявки за CTM. До момента на 2009 година от Германия са подадени 5 700 заявки, което прави страната единствената в ЕС, която има увеличение спрямо същият период на миналата година и то в условията на финансова криза.
Класацията на компаниите от Германия подали най-много заявки за СТМ марки е сладната:
1. Deutsche Telekom AG 1503 ;
2. Daimler AG 1013;
3. BASF SE 718;
4. Lidl Stiftung & Co. KG 709;
5. REWE-Zentral AG 670;
6. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 528;
7. NYCOMED GMBH 506;
8. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 483;
9. VOLKSWAGEN AG 416;
10. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 390;

В класацията на представителите по интелектуална собственост водят:
1. Lovells- 2083;
2. GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER- 1510;
3. HARMSEN & UTESCHER- 1437;

информация на OHIM.

English version

OHIM made an overview of Germany in terms of the Community trademark and design systems.
According to data from Germany last year were filed 15 500 applications for CTM. Until 2009 were submitted by Germany 5 700 applications, making it the only country in the EU, which has increased over the same period last year and in terms of financial crisis.
The ranking of companies from Germany filed the most applications for CTM is:
1. Deutsche Telekom AG in 1503;
2. Daimler AG 1013;
3. BASF SE 718;
4. Lidl Stiftung & Co. KG 709;
5. REWE-Zentral AG 670;
6. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 528;
7. NYCOMED GMBH 506;
8. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 483;
9. VOLKSWAGEN AG 416;
10. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 390;

At the top of Representatives are:

1. Lovells-2083;
2. GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER-1510;
3. HARMSEN & UTESCHER-1437;

information to the OHIM.
петък, 29 май 2009 г.

Mitsubishi защитава новият си модел, като дизайн на Общността ( Mitsubishi defends new model as a Community design)

Trucktrend.com съобщава новината за предприетите действия от страна на японският автомобилен гигант Mitsubishi за защита на новият си модел джип The Outlander GT, като европейски дизайн.
Дизайнът на The Outlander GT произлиза от този на последният модел на Mitsubishi Evolution.
Една от причините за тези действие на японският производител, е че концепцията Outlander е вече копирана от китайският производител на автомобили Jiangling Motors.

English version

Trucktrend.com reported news of the action taken by the Japanese automobile giant Mitsubishi to protect new model jeep The Outlander GT, as a European design.
The design of The Outlander GT comes from that of the last model of Mitsubishi Evolution.
One of the reasons for the action of the Japanese producers is that the concept Outlander is copied from the Chinese car manufacturer Jiangling Motors.

Пародията- нелоялна практика може би! (Parody, perhaps unfair practices!)

Интересно съдебно дело от Бразилия между две телевизионни компании. GLOBO завежда дело срещу RECORD за нелоялна конкуренция и поведение. Причината е че в програмата на RECORD присъства шоу пародия на един от най-известните комици в Бразилия Tom Cavalcante. В шоуто си той прави пародия на предавания излъчвани по конкурентната телевизия GLOBO.
Това е причина GLOBO да съди RECORD, тъй като според тях това уврежда имиджа на телевизията и представлява нелоялна търговска практика.
На този етап съдът отхвърля претенциите на GLOBO , като неоснователни. Предстой обжалване.
информация на IP Tango.

English version

Interesting action in Brazil between two television companies. GLOBO sue RECORD for unfair competition and behavior. The reason is that the RECORD program has parody show of one of the most famous comedian in Brazil Tom Cavalcante. In the show he makes parody of shows broadcast in the competitive TV GLOBO.
This is the reason GLOBO to sue RECORD, since they harm the image of their television and constitute unfair trade practices.
At this stage, the court rejected claims of GLOBO, as unfounded. Pending appeal.
information from IP Tango.

Russia acceded to the Patent Law Treaty


WIPO съобщава новината за присъединяването на Руската Федерация към the Patent Law Treaty на 12 май 2009 година.
Договорът влиза в сила за страната от 12 август 2009 година.

English version

WIPO announced the news on Russian accession to the Patent Law Treaty in May 12, 2009.
It comes into force for the country from August 12, 2009.

сряда, 27 май 2009 г.

Завърши конференцията PATLIB 2009 проведена в София


Конференцията PATLIB 2009 проведена в София, приключи официално с обръщение към участниците от страна на Ричард Фламър, главен директор, Патентна информация, Европейско патентно ведомство /ЕПВ/, Виена, който говори и от името на президента на ЕПВ Алисън Бримлоу и от Костадин Манев, председател на Патентно ведомство на Р. България.
Ричард Фламър обърна вниманието на участниците в конференцията към въпроса – „Какво постигнахме през трите дни на конференцията? Имаме ли в главата си повече отговори, отколкото въпроси?” Отново припомни, че конференцията се провежда в условията на финансова криза, на преход, в който оцеляват най-здравите и силните и, че това ще изисква непрекъснато обновление и извършване на промени, както в националните ведомства на страните - членки на ЕПВ, така и в самата европейска организация. Една от интересните идеи, представени на конференцията, бе патентната информация да залегне в мениджърските решения и да бъде ползвана като инструмент на човешките ресурси.
Костадин Манев изрази и убедеността на Административния съвет на ЕПВ, че мрежата от PATLIB центрове трябва да се усъвършенства и развива. Един от най-актуалните проблеми е усъвършенстването на работата с патентна информация, тъй като продуктът на което и да е било ведомство по индустриална собственост – било национално, било европейското, трябва да бъде ясен и готов за потребление от цялото общество. Патентната информация е средство, което може да помогне за излизане от икономическата криза, както и да допринесе за повишаване конкурентоспособността на европейската икономика в съвременния свят.
В самия край на конференцията бе представен следващият домакин, който до този момент по традиция бе пазен в дълбока тайна. Дрезден ще приеме следващото, двадесет и първо издание на конференцията, която ще се проведе в периода 12-14 май 2010 г. Градът – домакин на PATLIB2010 бе представен на аудиторията с кратък филм-импресия.
информация на Патентно ведомство.

понеделник, 25 май 2009 г.

Вино и чаши - Wine and glasses


Производителят на вино от Южна Африка Waterford Wines, подава заявка за европейска марка 'Waterford Stellenbosch' в клас 33- алкохолни напитки.
Waterford Wedgwood подава опозиция срещу горната марка на база на своя общоизвестна марка Waterford crystal, регистрирана в клас 21- чаши и произведения от стъкло.
Според OHIM няма наличие на объркващо сходство между двете марки. При обжалването OHIM's First Board of Appeal отхвърля решението на OHIM, като твърди че стоките ( вино и чаши) са допълващи се и е възможно да има объркване сред потребителите относно произхода им.
Решението е обжалвано пред the Court of First Instance. Съдът излиза със становище, че двете марки не са сходни въпреки, че могат да бъдат разглеждани, като допълващи се.
информация на Afro IP.

English version

The manufacturer of wine from South Africa Waterford Wines, filed an application for European brands' Waterford Stellenbosch 'in Class 33 - alcoholic beverages.
Waterford Wedgwood filed opposition against top marks based on its well-known mark Waterford crystal, registered in class 21 - glasses and glass works.
According to OHIM no presence of confusing similarity between the two brands. In the appeal OHIM's First Board of Appeal rejected the decision of the OHIM, claiming that the goods (wine and glasses) are complementary and it may be confusion among consumers about their origin.
The decision was appealed to the Court of First Instance. The court decided that the two marks are not similar, although can be seen as complementary.
information Afro IP.

събота, 23 май 2009 г.

Арбитражът на WIPO излезе с решение относно някои домейни ( WIPO Arbitration decided to on certain Internet domains)

Арбитражът на WIPO взе решения относно заведени спорове за редица домейни. Те са:

1. Спор за домейн tripadvisor.nl- ищец- TripAdvisor LLC of Newton, обвиняем- M. Lasage of Nijmegen- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
2. Спор за домейн casinoeuro.fr- ищец- Betsson Malta Limited, обвиняем- ADPERFORM, арбитражът отхвърля доводите на ищеца;
3. Спор за домейн tg-v.net- ищец- Société Nationale des Chemins de Fer Français, обвиняем- Mw Invest- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
4. Спор за домейн indianexpress.mobi- ищец-The Indian Express Online Media Private Ltd., обвиняем- Mr. Sanjeev Saluja- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
5. Спор за домейн official-milan-tickets.com- ищец- A.C. Milan S.p.A, обвиняем- Domains By Proxy, Inc.- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
6. Спор за домейни blackberru.com, blackkberry.com- ищец- Research In Motion Limited, обвиняем- PrivacyProtect.org- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
7. Спор за домейни airfranceauctions.com, airfrancedash.com, airfranceinfo.com, airfranceposter.com, airfrancesevens.com, airfranceworld.com, airlinesairfrance.com, deltaairfrance.com, voyagesairfrance.com- ищец- Société Air France of Roissy CDG Cedex, обвиняем- PrivacyProtect.org - решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
информация на WIPO.

English version

Of the WIPO Arbitration issued a decision on the dispute for a number of domains. They are:
1. Dispute for a domain tripadvisor.nl-The Complainant-TripAdvisor LLC of Newton, The Respondent-M. Lasage of Nijmegen-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
2. Dispute for a domain casinoeuro.fr-The Complainant-Betsson Malta Limited, The Respondent-ADPERFORM, arbitration rejected the arguments of the plaintiff;
3. Dispute for a domain domain tg-v.net-The Complainant-Société Nationale des Chemins de Fer Français, The Respondent-Mw Invest-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
4. Dispute for a domain indianexpress.mobi-The Complainant-The Indian Express Online Media Private Ltd., The Respondent-Mr. Sanjeev Saluja-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
5. Dispute domain official-milan-tickets.com-The Complainant-AC Milan SpA, The Respondent-Domains By Proxy, Inc .- decision is the domain to be transferred to the plaintiff;
6. Domain dispute blackberru.com, blackkberry.com-The Complainant-Research In Motion Limited, The Respondent-PrivacyProtect.org-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
7. Domain dispute airfranceauctions.com, airfrancedash.com, airfranceinfo.com, airfranceposter.com, airfrancesevens.com, airfranceworld.com, airlinesairfrance.com, deltaairfrance.com, voyagesairfrance.com-The Complainant-Société Air France of Roissy CDG Cedex, The Respondent - PrivacyProtect.org - the decision is the domain to be transferred to the plaintiff;

петък, 22 май 2009 г.

5000 посещения- Честито ( 5000 visits, Congratulations)Блогът Intellectual Property Planet отбеляза 5000 посещения за близо половин година откакто се отчитат посeщенията.
Блогът е бил посeщаван от читатeли от цял свят.
English version

Intellectual Property Planet blog noted nearly 5000 visits to half a year since the visits to this blog account.
The blog has been visited by readers from around the world.

You Tube и организациите за колективно управление на права - сагата продължава ( You Tube and collection societies-saga continues)

Проблемите на You Tube с организациите за колективно управление на права по света продължават. Наскоро стана ясно, че съдът в САЩ е наложил глоба на интернет порталът в размер на 1,61 милиона долара, които трябва да се платят на ASCAP. Глобата трябва да се плати на авторите на песни, които се появяват във видиата разпространявани от You Tube.
Освен това сайтът трябва да плаща допълнително по 70 000 долара за авторски права месечно.
Във Европа ситуацията за You Tube е още по сложна. Въпреки че компанията е постигнала споразумения с основните мейджър компании относно правата за излъчване по интернет на видео материали, тя не успя да се договори с някои от организациите за колективно управление на права на континента, като PRS в Англия и GEMA в Германия.
Това беше и причината сайтът да ограничи достъпът до неразрешени материали в тези страни.
информация на
At last ... the 1709 Copyright Blog

English version

You Tube problems with various organizations for collective management of rights around the world continue. Recently it became clear that the U.S. court imposed a fine on the Internet portal in the amount of 1.61 million dollars to be paid to ASCAP. The fine must be paid to the authors of the songs that appear in video materials distributed by You Tube.
Furthermore, the site must pay the additional 70 000 dollars a month to copyright.
The situation for You Tube in Europe is more complex. Although the company has made agreements with major record companies about rights for broadcasting on internet video, it did not agree with some of the organizations for collective management of rights on the continent, such as PRS and GEMA in England in Germany.
That was the reason the site to restrict unauthorized access to materials in these countries.
information from At last ... the 1709 Copyright Blog

четвъртък, 21 май 2009 г.

Нов сайт за покупко-продажба на търговски марки в САЩ ( New site for buying and selling trademarks in the U.S.)


Jeremy Phillips, IP Finance, съобщава интересна новина за създаването на нов сайт USTrademarkExchange.com за покупко-продажба на търговски марки в Америка.
Всеки притежател на търговска марка може да я публикува на сайта с цел закупуване от потенциален купувач.

English version

Jeremy Phillips, IP Finance, reported an interesting story about the creation of a new USTrademarkExchange.com site for buying and selling trademarks in America.
Each holder of a trademark may be published it on the site in order to purchase by potential buyers.

сряда, 20 май 2009 г.

Словакия се присъедини към Конвенцията за защита на нови сортове растения ( Slovakia acceded to the Convention)


WIPO съобщава новината за присъединяването на Словакия към Международната конвенция за защита на новите сортове растения.
Конвенцията ще влезе в сила за страната от 12 юни 2009 година.

English version

WIPO announced the news of the accession of Slovakia to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.
The Convention will enter into force for the country by June 12, 2009.

вторник, 19 май 2009 г.

Кога една марка с географско значение не води до заблуждение?

Интересно статия на Froriep Renggli относно въпросът, кога една търговска марка с географско значение може да бъде регистрирана в Швейцария.
Според законодателството в страната един знак не може да се регистрира, като марка ако води до заблуждение на потребителите относно произхода на стоките и услугите да които е предназначен.
Въпреки географското значение на знака той може да бъде регистриран, като марка ако не е възприеман от потребителите, като обозначение за произход.
Това може да стане в следните случаи:
- географското описание не е познато на релевантните потребители;
- потребителите възприемат знакът, като въображаемо обозначение, въпреки неговото географско значение;
- съответната дестинация очевидно не може да бъде място на производство и търговия за исканите продукти и услуги;
В Швейцария има и съдебна практика относно горното.
В делото CALVI швейцарското Патентно ведомство отказва регистрацията на марка CALVI поради факта, че това е име на град на остров Корсика, което може да заблуди потребителите за произхода на продуктите под тази марка.
Административният съд обаче отменя това решение. Според съдът въпреки, че швейцарските потребители знаят град CALVI, като туристическа дестинация, те няма да възприемат това име за място на произход на продукцията, тъй като CALVI е и име на град в Италия както и фамилно име. Поради това съдът допуска регистрацията му, като търговска марка в страната.
информация на International Law Office.

понеделник, 18 май 2009 г.

Сан Марино се присъедини към Европейската патентна конвенция


Европейското патентно ведомство съобщи новината за присъединяването на една от най-малките държави в Европа Сан Марино към Европейската патентна конвенция.
конвенцията ще влезе в сила за страната от 1 юли 2009 година.
С това страните членки на Конвенцията са:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
информация на EPO.

Упътване в областта на интелектуалната собственост от OHIM ( Guidance in the field of intellectual property by OHIM)


OHIM публикува на сайта си новата услуга, която предоставя. Тя се казва "Quick Guides" и има за цел да предостави разяснения относно интелектуалната собственост на всяко заинтересувано лице.
Ръководството включва основна информация за обектите на интелектуална собственост и начините за тяхна защита.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM publishes its new Web service that provides. her name is "Quick Guides" and aims to provide clarification on the intellectual property of anyone who is interested
Guide includes basic information about the objects of intellectual property and methods for their protection.
More information can be found here.

събота, 16 май 2009 г.

Доклад за пиратството в интернет по света


The Business Software Alliance публикува доклад в който се прави оценка на състоянието на пиратството в интернет пространството по света.

Основните изводи са следните:

- Пиратството бележи спад в половината от изследваните 110 държави през 2008 година;

- Пиратството в света обаче расте. Причина за това е факта, че скоростта на трансфера на данни в страни като Китай и Индия се увеличи значително;

- Загубите от пиратството се увеличават. Те са нараснали с 11% и са достигнали до 53 милиарда долара.

Направеното от The Business Software Alliance изследване засяга редица страни по света разделени по континенти.

В изследването е поместена информация и за България.

Според данните за страната в България пиратството относно софтуера продължава да остава 68% за 2008 година.

Други интересни данни показват, че в Централна и Източна Европа, страните с най-висок ръст на софтуерно пиратство са Грузия с 95%, Армения с 92%, Азербайджан с 90% и Молдова с 90%. Сред страните с най-нисък ръст са Чешката република с 38%, Унгария с 42% и Словакия с 43%. Русия бележи най-голям успех, снижавайки ръста на пиратството с 5 пункта до 68%, като за последните 6 години общият спад е с 19 пункта.

информация на At last ... the 1709 Copyright Blog

петък, 15 май 2009 г.

Световен симпозиум за Географските означение в София, България ( International symposium on geographical indications in Sofia, Bulgaria)


Патентно ведомство на Република България съобщава новината за симпозиум относно географските означения, който ще се проведе в България.
Симпозиума ще се състой на 10 и 11 юни 2009 година в София, хотел Шератон и ще бъде организиран съвместно от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентното ведомство на Република България.
Международният форум за географските означения се провежда на всеки две години. До сега са се състояли общо шест подобни симпозиума, на първия от които страна - домакин е била Унгария (1997 г.). Следват Южна Африка (1999 г.), Уругвай (2001 г.), САЩ (2003 г.), Италия (2005 г.) и Китай (2007 г.).
На симпозиума ще бъдат изнесени лекции от представители на СОИС, Европейската комисия и Световната търговска организация, както и от представители на различни научни звена и национални ведомства, като тези на САЩ, Бразилия, България, Унгария, Китай, Италия, Индонезия и др.
Специален гост на събитието ще бъде новоизбраният генерален директор на СОИС д-р Франсис Гъри. Това ще бъде първото посещение на г-н Гъри в нашата страна и първо международно мероприятие на СОИС от този ранг през неговия мандат.
Основна цел на симпозиума е по-доброто запознаване със системата за закрила на обектите на индустриална собственост, в частност на географските означения, с нейната същност, предимства и начин на функциониране;
Повече информация може да откриете тук.

English version

Bulgarian Patent Office announced news about a symposium on geographical indications, which will take place in Bulgaria.
Symposium will be held on 10 June 11, 2009 in Sofia, Sheraton Hotel and will be jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of Bulgaria.
International Forum for geographical indications is held every two years. Until now have held a total of six similar symposium, the first of which party - the host was Hungary (1997). Follow South Africa (1999), Uruguay (2001), USA (2003), Italy (2005) and China (2007).
The Symposium will be exported lectures by representatives of WIPO, the European Commission and World Trade Organization, and representatives of various scientific bodies and national agencies, such as the USA, Brazil, Bulgaria, Hungary, China, Italy, Indonesia and others.
Special guest of the event will be the newly elected Director General of WIPO, Dr. Francis Gari. This will be the first visit of Mr. Gari in Bulgaria country and the first international event of WIPO of that rank in his mandate.
The main objective of the symposium is more familiar with the system for the protection of Industrial Property, in particular geographical indications, its nature, benefits and method of operation;
More information can be found here.

четвъртък, 14 май 2009 г.

Паралелен внос и изчерпване на авторски права в Индия


Една много интересна статия беше публикувана наскоро в SPICY IP. Тя касае съдебно дело по което the Delhi High Court излезе с решение.
Историята на делото Warner Bros. v. V.G. Santosh е следната.
Обвиняемият V.G. Santosh се занимава с продажба на аудио-визуални произведения (филми) в Индия. Произведенията чиито права е обвинен, че е нарушил са притежание на Warner Bros.
V.G. Santosh закупува спорните филми на DVD от Америка напълно законно но без да е получил изрично разрешение да продава на DVD филми на Warner Bros. в Индия. Освен това DVD-тата притежават специален код в зависимост от страната в която се продават, тоест в конкретният случай те са имали код за Америка, а са продавани в Индия.
От Warner Bros. завеждат дело в Делхи, като претендират за нарушаване на авторските им и сродни права върху спорните филми и DVD-та.
Според обвиняемият веднъж след, като е закупил законно съответните произведения, основавайки се на доктрината за първата продажба, той има пълното право да ги препродава без да иска разрешение от притежателят на правата.
Основният въпрос стоящ за разрешаване от the Delhi High Court е дали вносът на DVD-тата, продажбата и отдаването им под наем представляват авторскоправно нарушение в Индия при положение, че са закупени законно от чужда държава.
Според съдът произведенията са закупени законно поради, което доктрината за първата продажба е приложима и в Индия.
Но в закона за авторското право в страната е посочено, че при аудио-визуалните произведения притежателят на правата има правото да дава разрешение за:
- правене на копие от произведението;
- продажбата и давенето под наем на произведението;
- публичното представяне на произведението;
От тази гледна точка съдът прави ясно разграничение между литературни, музикални и аудио-визуални произведения.
Поради горното доктрината за първата продажба не може да се приложи в пълната си сила по отношение на аудио-визуалните произведения.
Съдът счита, че макар да са закупени законно произведенията нарушават авторските права тъй като представляват паралелен внос с комерсиална цел, внос за който обвиняемият не е сключил лицензия с Warner Bros. за получаване на необходимите авторски и сродни права.
информация на SPICY IP.

сряда, 13 май 2009 г.

Чешката бира Znojemské pivo стана наименование за произход - Наздраве


Официалният бюлетин на Европейският съюз публикува съобщението за регистрация на чешката бира Znojemské pivo, като наименование за произход.
Според предоставените сведения от заявителят тази бира е известна чак от 1278 година по времето на Charles IV.
Единственият коментар по този повод е НАЗДРАВЕ.

Лицензиране и срокове- ВНИМАНИЕ ( Licensing and terms- Watch your step )


Интересно дело заведено пред The Court of First Instance относно подновяване на лицензирана марка и спазване на сроковете за тази цел, получи своето решение.
Делото Jurado Hermanos v Office for Harmonisation in the Internal Market засяга следното.
През 1996 година Café Tal de Costa Rica регистрира марка на Общността JURADO за клас 30.
След това Café Tal de Costa Rica предоставя изключителна лицензия на Jurado Hermanos върху тази марка за срок от 48 години. Лицензията е вписана в Регистарът на OHIM.
През септември 2005 година OHIM информира, както лицензодателят, така и лицензополучателят, че срокът на регистрацията на въпросната марка изтича на 25 април 2006 година. До тогава таксата за подновяване е трябвало да се плати или в срок най-късно до 1 ноември 2006 със заплащане на допълнителна такса.
Тези срокове изтичат, а регистрацията на марка JURADO не е подновена.
Впоследствие лицензополучателят Jurado Hermanos подова молба за restitutio in integrum твърдейки, че не е получавал никакво писмо от OHIM, което да напомня за подновяване на марката.
OHIM отхвърля молбата с довода, че Jurado Hermanos е трябвало да положат необходимата грижа за подновяване на марката, а не да разчитат единствено на писмо от OHIM.
При следващото обжалване The Second Board of Appeal отново отхвърля жалбата на Jurado Hermanos поради факта, че лицензополучателят Jurado Hermanos трябва да е упълномощен изрично в договора за лицензията за да може да поднови марката, която продължава да е притежание на лицензодателят.
The Court of First Instance излезе с решение по това дело.
Съдът отхвърля за пореден път жалбата на Jurado Hermanos със следните доводи:

22 Следователно, тъй като само по себе си обстоятелството, че жалбоподателят има качеството на притежател на лицензия върху марката, не го прави страна в процедурата по нейното подновяване, следва да се провери дали той е бил упълномощен от притежателя на марката да поиска подновяване на нейната регистрация.

23 В това отношение, на първо място, следва да се посочи, че в нито един момент от процедурата пред СХВП или в производството пред Първоинстанционния съд жалбоподателят не е представил подобно изрично пълномощно от притежателя на марката. В това отношение обстоятелството, че СХВП не е поискала изрично от жалбоподателя да представи подобно пълномощно е ирелевантно, тъй като жалбоподателят имал задължение да докаже, и то без СХВП да е длъжна да го приканва, че са изпълнени условията за прилагане на разпоредбите, на които възнамерява да се позове.

24 По-нататък следва да се отхвърлят твърденията на жалбоподателя, според които в качеството му на притежател на изключителна лицензия, той имал право — за срока на действие на лицензията — да поиска подновяване на марката, ако притежателят на марката не го е направил. Действително, по принцип, изрично упълномощаване би могло да се съдържа в договора за лицензия. В случая обаче договорът за лицензия не съдържа никаква клауза във връзка с това. Освен това, дори да се предположи, че според жалбоподателят договорът за изключителна лицензия включва упълномощаване на лицензополучателя да иска подновяване на регистрацията, и още повече — че това упълномощаване трябва да бъде признато като санкция за злоупотреба с право и заобикаляне на закона, каквито според жалбоподателя е допуснал притежателят на марката, следва да се приеме за установено, че това твърдение противоречи на ясния текст и на целта на член 47, параграф 1 от Регламент № 40/94, предвиждащ, че упълномощаването трябва да бъде изрично и в който текст по никакъв начин не става въпрос за санкция по отношение на частноправните субекти.

25 Освен това е ирелевантен доводът на жалбоподателя относно невъзможността преди изтичане на предвидения в член 47, параграф 3, трето изречение от Регламент № 40/94 „допълнителен срок“ по негово искане да бъде постановено съдебно решение, задължаващо притежателя на марката да го упълномощи изрично да поиска подновяване на регистрацията. Всъщност, дори да се предположи, че бъде установена такава невъзможност, това не би могло да доведе до премахване на наложеното с член 47, параграф 1 от Регламент № 40/94 условие за изрично упълномощаване.

26 На последно място, що се отнася до довода на жалбоподателя, изведен от обстоятелството, че неговите интереси можело да бъдат защитени по-добре по административен ред — предоставящ възможност да се запази валидността на марката отколкото чрез граждански иск, става въпрос за съображения за целесъобразност от страна на жалбоподателя при избора на правни основания, които да използва за закрила на търговските си интереси, за който избор е отговорен само той. В замяна на това подобен избор не може да обвърже СХВП нито по отношение на процесуалното качество, което следва да се признае на жалбоподателя в рамките на дадена административна процедура, нито по отношение на резултата от последната. Поради това, ако жалбоподателят реши да не прибягва към съдебно производство с цел да бъде упълномощен да иска подновяване на регистрацията, СХВП не е длъжна да компенсира този пропуск, като му предостави въпросното право в нарушение на Регламент № 40/94.

27 Предвид гореизложеното следва да се приеме за установено, че тъй като жалбоподателят не разполага с изрично пълномощно от притежателя на марката, за да иска подновяване на регистрацията ѝ, то първият не е бил страна в процедурата по подновяване и следователно не е можел да направи искане за restitutio in integrum в тази процедура. Поради това апелативният състав не е допуснал никаква грешка, като е отхвърлил жалбата на жалбоподателя по тази причина.
информация на Class 46.

English version

Interesting case brought before The Court of First Instance on the issue of renewal of the licensed trademark and compliance deadlines for that purpose.
The case Jurado Hermanos v Office for Harmonisation in the Internal Market following concerns.
In 1996 Café Tal de Costa Rica registered mark JURADO class 30.
Then Café Tal de Costa Rica provides an exclusive license to Jurado Hermanos on this trademark for a period of 48 years. The license is included in Registarat of OHIM.
In September 2005 OHIM informed the licensor and the licensee that the registration of that marks expires on April 25, 2006. Until then, the renewal fee should be paid or before November 1, 2006 pay an additional fee.
These time limits expired and the registration of a trademark JURADO is not renewed .
Subsequently, the licensee Jurado Hermanos floor request restitutio in integrum claiming it has not received any letter from OHIM, which reminds of the renewal of the mark.
OHIM rejected the application simply because Jurado Hermanos should devote the necessary care for the renewal of the mark, rather than rely solely on the letter from OHIM.
At the next review The Second Board of Appeal again rejected the appeal of Jurado Hermanos because the licensee Jurado Hermanos must be expressly authorized in the license to renew the trademark, which is still owned by the licensor.
The Court of First Instance issued a decision in this case.
The court once again rejected the appeal of Jurado Hermanos with the following arguments:

22 Consequently, since the applicant is not, merely by dint of holding a licence to use the trade mark, a party to the renewal proceedings, it is necessary to examine whether the applicant was authorised by the proprietor of the trade mark to seek renewal of its registration.

23 In that regard, it should be pointed out, first of all, that at no time during the proceedings before OHIM or before the Court has the applicant produced such express authorisation from the proprietor of the trade mark. The fact that OHIM did not expressly ask the applicant to produce such authorisation is irrelevant in that regard, since it was for the applicant to prove that the conditions for application of the provisions on which it sought to rely were met, with no obligation on OHIM to request it to do so.

24 Next, the applicant’s assertions that, as holder of an exclusive licence, it is entitled, throughout the duration of the licence, to seek renewal of the trade mark if the proprietor thereof does not do so must be rejected. It is true that express authorisation may, in principle, be included in the licence agreement. In the present case, however, the licensing agreement is silent in that regard. Moreover, even if the applicant were to argue that the exclusive licence agreement impliedly authorises the licensee to seek renewal of the registration or, further, that, in order to punish the abuse of rights and contravention of the law allegedly committed by the proprietor of the trade mark, the applicant should be deemed to have such authorisation, it must be held that that argument is thwarted by the clear wording and purpose of Article 47(1) of Regulation No 40/94, which provides that the authorisation must be express and which makes no reference whatsoever to penalties with regard to private persons.

25 Similarly, it is necessary to reject as irrelevant the applicant’s argument that it was impossible for it to obtain, before the expiry of the ‘period of grace’ provided for in the third sentence of Article 47(3) of Regulation No 40/94, a court decision requiring the proprietor of the trade mark to give it express authorisation to apply for renewal of the registration. Even if it were to be established that that had been impossible, it would not mean that the condition laid down in Article 47(1) of Regulation No 40/94 requiring express authorisation could be disregarded.

26 Finally, with regard to the applicant’s argument that an administrative remedy would be better suited to protecting its interests than an action before the civil courts, since it would make it possible for the validity of the trade mark to be maintained, those are considerations of expediency relevant to the applicant’s choice of legal remedy to safeguard its commercial interests, a choice which is entirely its own responsibility. However, that choice cannot be binding on OHIM either as regards the procedural standing to be accorded to the applicant in administrative proceedings or as regards the result of such proceedings. Accordingly, if the applicant has opted not to turn to the courts for authorisation to seek renewal of the registration, it is not for OHIM to offset that omission by granting it that right, in breach of Regulation No 40/94.

27 In the light of the foregoing, it must be held that since the applicant did not have express authorisation from the proprietor of the trade mark to seek renewal of the registration of that trade mark, it was not a party to the renewal proceedings and, in consequence, could not seek the re-establishment of its rights in that connection. Accordingly, the Board of Appeal did not err in law by dismissing the applicant’s action on that ground.

28 Since, therefore, the first condition laid down in Article 78(1) of Regulation No 40/94 is not satisfied, the second plea relied upon by the applicant must be rejected, without it being necessary to examine the other conditions laid down in that provision.

понеделник, 11 май 2009 г.

1 000 000 международни марки ( 1 000 000 international trademarks)


WIPO съобщи новината, че регистрираните международни марки достигнаха 1 милион. Това стана благодарение на регистрацията на марка на австрийската компания Grune Erde.
През 1986 година беше регистрирана марка под номер 500 000, а през 2001 такава под номер 750 000. Сериозният ръст на регистрираните международни марки е свидетелство за ефективността при използването им, както и за по-ниските разходи за тяхното получаване.

Еnglish version

WIPO announced the news that registered international trademarks reached 1 million. This happened thanks to the registration mark of the Austrian company Grune Erde.
In 1986 it was registered trademark under number 500 000 and in 2001 this number was 750 000. The serious growth of registered international trademarks is testimony to the effectiveness in their use, as well as lower costs for their receipt.

Най-добрите отдели управляващи търговски марки в света ( The best departments governing trademarks in the world)


Списание World Trademark Review публикува номинациите си за най-добрите вътрешни отдели на компании от цял свят занимаващи се с управление и защита на търговски марки.
Номинациите са групирани по континенти и област на действие.
За Европа, Близкият Изток и Африка номинираните са: Adidas, Google, Intel, L'Oreal, LVMH Group.
За Латинска Америка номинираните са: Coca-Cola, Pfizer, Philip Morris, Televisa, Unilever.
За Северна Америка номинациите са: Adidas, eBay, E I du Pont de Nemours and Company, Google, Intel.
За Азия и Океания номинираните са: Coca-Cola, Ferrero, Mars, SonyEricsson, VF Corp.
Пълният списък на номинираните може да откриете тук.
Информация на World Trademark Review.

English version

World Trademark Review magazine published the nominations for the best internal departments of companies around the world dealing with the management and protection of trademarks.
Nominations are grouped by continent and region of operation.
Europe, Middle East and Africa nominees are: Adidas, Google, Intel, L'Oreal, LVMH Group.
Latin America nominees are: Coca-Cola, Pfizer, Philip Morris, Televisa, Unilever.
North America nominations are: Adidas, eBay, EI du Pont de Nemours and Company, Google, Intel.
For Asia and Oceania nominees are: Coca-Cola, Ferrero, Mars, SonyEricsson, VF Corp.
The full list of nominees can be found here.
Information from the World Trademark Review.

събота, 9 май 2009 г.

Klein Trademark Trust загуби дело пред ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИKlein Trademark Trust v OHMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)-
Делото касае подадена заявка за марка на Общността CK CREACIONES KENNYA от страна на Zafra Marroquineros през 2003 година. Klein Trademark Trust подават опозиция на база на свои по-ранни регистрирани марки CK. OHIM отхвърля опозицията с доводът, че няма вероятност от объркване на потребителите. Klein Trademark Trust обжалват това решение пред втори апелативен състав но безуспешно, след което обжалват и пред Първоинстанционният съд.
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ излезе с решение по така заведеното дело с което потвърждава решението на Апелативният съд и отхвърля жалбата на Klein Trademark Trust.
Част от доводите на съдът за неговото решение са:

Предвид изследването на приликата между спорните марки, апелативният състав правилно е приел, че не е следвало да се възприеме наличието на вероятност от объркване.

Идентичността на стоките, обозначени с конфликтните марки, не променя тази преценка, след като разглежданите знаци не са подобни. Както апелативният състав изтъква в точка 28 от обжалваното решение, от заявената марка ясно е видно, че групата от букви „ck“ препраща към израза „creaciones kennya“, който разграничава недвусмислено заявената марка от по-ранните марки. Тъй като приликата между конфликтните знаци е условие за признаване на вероятността от объркване, установяването на липса на такава прилика не допуска възможността да съществува вероятност от объркване (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. по дело Torres/СХВП — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ), T‑16/07, точка 74).

Следва да се изтъкне още, че жалбоподателят се позовава на добрата репутация на фигуративния елемент „CK“, който е общ за по-ранните марки и се характеризира с особено графично изображение. Макар съдебната практика да признава, че марките, които поради тяхната добра репутация разполагат с по-голям отличителен характер, се ползват с по-всеобхватна защита (вж. точка 33 по-горе), признаването в настоящия случай на добрата репутация на по-ранните марки не може да постави под въпрос основателността на извършената от апелативния състав преценка, според която, по-специално поради различието на съответните техни доминиращи елементи, спорните марки създават много различно цялостно впечатление, за да може да се установи вероятност от объркване.

Що се отнася до довода на жалбоподателя, изведен от това, че потребителите, за които тя е предназначена, могат да възприемат заявената марка като една от неговите подмарки, следва да се отбележи, както самият жалбоподател изтъква, че подмарките се характеризират със знаци, произлизащи от основната марка и които имат с нея един общ доминиращ елемент (Решение на Първоинстанционния съд от 6 октомври 2004 г. по дело New Look/СХВП — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE и NLCollection), T‑117/03—T‑119/03 и T‑171/03, Recueil, стр. II‑3471, точка 51). В настоящия случай обаче спорните марки нямат общ доминиращ елемент. Всъщност както многократно бе отбелязано по-горе, по-ранните марки са доминирани или съставени изключително от фигуративния елемент „CK“, докато заявената марка е доминирана от отличителния словен елемент „creaciones kennya“.

С оглед на гореизложеното апелативният състав не е допуснал грешка, като е направил извода, че не е налице вероятност от объркване между заявената марка и по-ранните марки. Поради това жалбата трябва да се отхвърли.

Пълният текст на решението може да откриете тук.
информация на Curia.


петък, 8 май 2009 г.

Авторскоправен дебат на сайта на Economist

Интересен дебат се провежда в момента на сайта на Economist на тема "Copyright and wrongs: this house believes that existing copyright laws do more harm than good".
Всеки желаещ може да се включи или да гласува тук. Дебата ще бъде активен до сряда.

четвъртък, 7 май 2009 г.

Триизмерни марки в Швейцария- столът Panton ( Three-dimensional marks in Switzerland - Panton chair)

Froriep Renggli съобщава в публикация за International Law Office новини за развитието на казусът относно исканата регистрация на столът Panton, като триизмерна търговска марка в Швейцария.
Столът Panton е създаден от датският дизайнер Verner Panton през 1967 година, които използва за първи път материали, като пластмаса в неговото създаване, което придружено с новаторската форма превръщат този стол в едно от най-популярните дизайнерски решения за 20 век в областта.
Естествено впоследствие се правят опити за регистрацията на столът, като триизмерна търговска марка включително и в Швейцария.
Заявката обаче е отказана от The Federal Institute of Intellectual Property с доводите, че столът не притежава присъща отличителност поради, което не може да бъде търговска марка.
При обжалването The Federal Administrative Court постановява обратното, като допуска регистрацията на марката основавайки се на специфичната форма.
Следваща инстанция The Federal Supreme Court отхвърля решението на Административният съд. Според него решението дали определен обект е отличителен или не зависи от възприятието на средният добре информиран потребител. Върховният съд смята, че за да бъде регистриран, като триизмерна търговска марка един продукт трябва да притежава форма, която се различава значително от общо установените в съответната област защото обикновено потребителят счита формата на продуктът за елемент на дизайна и не толкова за източник на произход. В конкретният случай съдът смята, че има многообразие от форми отнасящи се до столове. Столът на Panton не притежава достатъчно различна форма, така че потребителите да го счетат за източник на произход, условие за да бъде регистриран, като марка.
The Federal Supreme Court връща делото към The Federal Administrative Court, които трябва да реши дали поради дългогодишното си използване столът Panton не е придобил вторична отличителност, което може да позволи неговата регистрация.

English version

Froriep Renggli reported in a publication of International Law Office news for the development of the case on the registration chair Panton, a three-dimensional trademark in Switzerland.
Panton chair was created by Danish designer Verner Panton in 1967, used for the first time materials such as plastic in its creation, which comes with innovative forms turn this mess into one of the most popular design solutions for the 20 th century in the field.
Naturally, attempts were made subsequently to the registration of a chair including as a three-dimensional trademark in Switzerland.
However, the application is refused by The Federal Institute of Intellectual Property with arguments that the chair has no intrinsic distinctness because he can not be a trademark.
In the appeal The Federal Administrative Court states otherwise, such as allowing registration of the mark based on the specific form.
Next instance The Federal Supreme Court rejected the decision of the Administrative Court. In his decision whether a certain item is distinctive or not depends on the perception of the average well-informed consumer. Supreme Court considers that to be registered as three-dimensional mark a product must have a form which differs significantly from the total found in the area because the user usually considered the form of a component of product design and less of source of origin. In this case, the court considers that there is diversity of forms relating to the chairs. Panton chair does not have a sufficiently different form, so that consumers consider it a source of origin, the condition to be registered as marks.
The Federal Supreme Court returned the case to The Federal Administrative Court, which must decide whether the Panton chair is acquired secondary distinctness because their continued use, which may allow registration.

вторник, 5 май 2009 г.

Отмяна на Директива 91/250 ЕСС касаеща компютърните програми ( Repealed of Directive 91/250 EEC concerning computer programs)


Всички интересуващи се от закрилата на компютърните програми на територията на Европейският съюз ще бъдат заинтересувани от факта, че Директива 91/250ЕСС беше отменена от Европейският парламент и Съвета на ЕС и заменена с Директива 2009/24ЕО.
Отмяната на старата Директива и замяната й с новата е провокирано от множеството изменения и допълнения към Директива 91/250ЕСС през годините от нейното въвеждане до момента.
Поради това се наложи всички нови моменти да бъдат обединени в новата Директива 2009/24ЕО, която освен новостите запазва и текстовете от старата Директива.

Член 10
Отмяна
Директива 91/250/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение I, част A, се отменя, без да се
засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на
директивите, посочени в приложение I, част Б.
Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно
таблицата на съответствието в приложение II.
Член 11
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на
Европейския съюз.
информация от EURO LEX

English version

Everyone interested in the protection of computer programs within the European Union will be interested in the fact that 91/250ESS Directive was repealed by the European Parliament and the Council and re-enacted by Directive 2009/24EO.
Repeal of old Directive and replacing with new one is provoked by the many amendments to the Directive 91/250EEC in the years since its introduction to date.
Therefore all the new elements have to be integrated in the new Directive 2009/24EO that unless new reserves and texts from the old Directive.

понеделник, 4 май 2009 г.

Как се отразява кризата на заявяването и регистрацията на марки в България-How the crisis affects on the application and registration of new marks

Intellectual property planet започва серия от проучвания, които имат за цел да установят как влияе световната финансова криза на процеса на заявяване и регистрация на марки в България.
За целта в следващите месеци ще бъдат публикувани статии касаещи проучвания, които сравняват по месеци развитието на кризата и отражението и върху марките. Приема се че кризата започва да се чувства в икономиката на България от месец октомври 2008 година, като следствие от краха на световните финансови пазари, фалита на множество банки, компании и тн.
За сравнение ще бъдат вземани месеци от 2007 година, когато икономиката на България е в силен подем.
В настоящата публикация се излагат данни за месец октомври 2008 година сравнен с месец октомври 2007 година в следните класове:
- 01- отнасящ се до химически продукти и тн.;
- 02- отнасящ се до бои, лакове и тн.;
- 03- отнасящ се до препарати за избелване и пране и тн.;
- 04- отнасящ се до промишлени масла и греси и тн.;
- 06- отнасящ се до неблагородни метали и техните сплави и тн.;
- 07- отнасящ се до машини и машинни инструменти и тн.;
Пълните заглавия на класовете може да откриете тук.
За сравнение се вземат първо тези класове защото индустриите за които се отнасят се считат за най-засегнати от световната икономическа криза.
Използвани са данни от BPO- online.
Графиката по-долу показва заявените марки през октомври 2007 и тези през октомври 2008.

Както си личи от графиката през октомври 2008 година имаме силен спад на заявените марки в класове- 01,02,03,04,06,07 за стоки характерни за химическата и тежката индустрии.
През октомври 2007 година е имало 16 заявени марки в клас 1, а през същият месец на 2008 година едва 2, подобен спад имаме и при другите разглеждани класове.
Естествено може да се приеме че данните извадени от BPO online не са напълно коректни с оглед на факта, че публикациите за някои марки може да са забавени или системата да има пропуски но при всички положения резултатите ще са близки до настоящите данни.
Дали може да се приеме, че намалените заявки са в отговор на кризата?
Разбира се този спад може да се дължи и на други причини, като цикличност и тн. но е факт, че при кризи всяка компания се стреми да намалява разходите си, включително и тези за интелектуална собственост.
Поради това може да се приеме, че спадат при заявките за горните класове се дължи в определена степен и на започналата икономическа криза отразяваща се и на компаниите в България.

English version

Intellectual property planet begins a series of studies designed to identify how the global financial crisis affect the process of filing and registration of trade marks in Bulgaria.
For this purpose in the coming months will be published articles on studies that compare the monthly evolution of the crisis and its impact on marks. A crisis that began to be felt in the economy of Bulgaria in the month of October 2008, as a result of the drastic fall in global financial markets, the bankruptcy of many banks, businesses etc..
For comparison will be made months of 2007, when the economy of Bulgaria is in a strong upswing.
This publication sets out data for the month of October 2008 compared to the month in October 2007 in the following classes Nice classification:
- 01 - relating to chemical products, and etc.;.
- 02 - relating to chemical paints, varnishes and etc.;.
- 03 - relating to the preparations for the bleaching and washing, and etc.;.
- 04 - relating to industrial oils and greases and etc.;.
- 06 - relating to base metals and their alloys and etc.;.
- 07 - relating to machinery and machine tools and etc.;.
The full titles of the classes can be found here.
For comparison, take first these classes because the industries to which they relate are considered the most affected by global economic crisis.
Data are used by BPO-online.
The graph below shows the trade mark applied for in October 2007 and in October 2008.

As evidenced by the chart in October 2008 have tumbled in the mark applied for classes 01,02,03,04,06,07-specific products for the chemical and heavy industries.
In October 2007 there have been 16 alleged marks in class 1 and in the same month of 2008 only 2, fall like this we have seen with other classes.
Naturally it can be assumed that the data extracted from the BPO online are not entirely correct in view of the fact that the publications of some marks may be delayed or the system has flaws but in any case the results are close to these data.
Whether it can be assumed that the applications are reduced in response to the crisis?
Of course, this decline may be due to other causes, such as cycle and etc.. but because of crises each company strives to reduce costs, including those on intellectual property.
It can therefore be assumed that the fall in requests for higher classes due to a certain extent and the economic crisis started reflecting on the companies in Bulgaria.неделя, 3 май 2009 г.

Churros е неотличително име за вафли в Дания

Class 46 съобщава новината за едно решение на датският съд относно спор за марка Churros.
От 2005 година насам A. Møller продава и маркетира продукт вафли в Дания под името Churros. След време датската верига магазини Netto – Dansk Supemarked A/S започват също да продават техни продукти ( вафли, кейкове и снаксове) под същото име CHURROS.
A. Møller завежда дело, като заявява че търговската верига нарушава нейната марка станала през годините общоизвестна на територията на страната.
Съдът в Дания наскоро излезе с решение по това дело, отхвърляйки претенциите на A. Møller , поради факта, че CHURROS е неотличително име и не може да бъде търговска марка показваща конкретен произход на определен продукт или услуга.
Според съдът въпреки че испанският език не е популярен в Дания и самото име CHURROS няма значение в датският език, то CHURROS е родово понятие за специфични кейкове произхождащи от Испания, наравно и с френската дума “croissant” за подобни продукти. Поради това съдът счита, че е необходимо името CHURROS да остане свободно за използване и от други търговци на пазара.
информация на Janne, Class 46.

Бум на IP за "зелени технологии" в Австралия ( Increase of the IP for "green technologies" in Australia)

Министърът на Австралия отговарящ за иновациите, технологиите и научните изследвания оповести доклад представящ в основни линии развитието на така наречените "зелени технологии" в Австралия.
Според този доклад през последните 5 години в Австралия има бум на този род технологии, като за доказателство се посочват статистически данни за интелектуалната собственост в страната и по конкретно за заявените и издадени патенти.
Според министър Kim Carr има 250% увеличение на търговските марки използвани в сектора на "зелената енергетика".
Издадените патенти за соларни и други подобни технологии са се увеличили съответно с 15% за австралийски притежатели и с 50% за чуждестранните такива.
Интелектуалната собственост отнасяща се до новите технологии позволява на Австралия да извлича не само икономически но и екологични ползи от това развитие.
информация на IPAustralia.

English version

Australian Minister for Innovation, Technology and Research announced a report presenting the main lines in development of so-called "green technologies" in Australia.
According to the report in the last 5 years in Australia there is a boom of such technology, and evidence indicating that is the statistics on intellectual property in the country and in particular applied for and issued patents.
According to Minister Kim Carr it has a 250 percent increase in the trade marks used in the "green energy".
Issued patents for solar and other technologies have increased by 15% to Australian owners and 50% for foreign ones.
Intellectual property rights relating to new technologies allows Australia to extract not only economic but also environmental benefits from this development.
information from IPAustralia.

събота, 2 май 2009 г.

Нови семинари на WIPO ( New WIPO seminars )


WIPO съобщава новината за организираните от организацията два нови семинара засягащи въпросите за промишленият дизайн и търговските марки.
Целта и на двата семинара е да повиши осведомеността относно дизайните защитавани чрез Хагската система и относно марките защитавани чрез Мадридската система.
Първият семинар касаещ дизайна ще се проведе на 13 Май 2009 година, а вторият засягащ марките ще бъде на 14 и 15 Май в квартирата на WIPO в Женева, Швейцария.
Повече информация може да откриете тук и тук.
информация на WIPO.

English version

WIPO announced the news that organizes two seminars on issues affecting the design and trademarks.
The aim of both workshops was to raise awareness of the protected designs with the help of the Hague system and protected trademarks using the Madrid system.
The first seminar concerning the design will be held on May 13, 2009 and the second concerning the marks will be 14 and May 15 in the housing of WIPO in Geneva, Switzerland.
information to WIPO.