петък, 28 септември 2018 г.

Авторскоправни проблеми за Vodafone в САЩ

Vodafone не успя да регистрира известното си лого, като обект на авторско право в САЩ. Причината за това се крие в отказа на Ведомството за авторско право в страната да регистрира логото, като такъв обект.
Според Vodafone логото е оригинално и е плод на творчески усилия, тъй като комбинира визията на кавички или капка вода в цвят и форма.
Ведомството обаче заключава, че логото не може да бъде обект на авторско право тъй като се състой от обикновени символи, които не могат да се счетат за оригинални макар и представени с комбинация с цветове. Според законодателството в страната оригинална комбинация от цветове може да бъде обект на авторско право но обикновенното оцветяване на прости геометрични форми или символи не задоволява критерият за оригиналност на произведението.
Източник: Nedim Malovic, IPKat.

сряда, 26 септември 2018 г.

Силата на бисквитите на европейска сцена

Апелативният борд на EUIPO излезе с решение по казус R2378/2017-2 между Intercontinental Great Brands LLCи  испанската компания GALLEAS Gullón, S.A.
Казусът касае следната заявена европейска марка в клас 30:
Срещу тази заявка е подадена опозиция на база на следните по-ранни марки също в клас 30:


Опозиционната дивизия излиза с решение за сходство между марките обусловено от наличието на изображение на бисквитите. Причината за това е общоизвестният статус на точно този вид бисквити доказан с проучване в което огромна част от потребителите потвърждават, че разпознават тези бисквити с конкретен търговски произход.
Апелативният борд потвърждава това решение. Макар словните части от марките да са различни това не е достатъчно да преодолее визуалното и концептуално сходство обусловено от централното разположение на визията на бисквитите.
Това създава опасност потребителите да помислят, че по-късната марка е част от продуктовото портфолио на притежателя на по-ранните марки.

вторник, 25 септември 2018 г.

Разкриване на информация от интернет доставчици при нарушаване на авторски права и разходите свързани с това

Върховният съд на Канада излезе с решение по делото Rogers Communications v Voltage Pictures, в което основният спорен момент е дали интернет доставчиците могат да претендират разходите свързани с разкриване на информация за потребители използващи техните услуги в случаи на нарушаване на права на интелектуална собственост.
Делото касае незаконно разпространяване на филми притежание на американската компания Voltage. С цел завеждане на съдебни дела срещу нарушителите, компанията изисква от канадския интернет доставчик Rogers предоставяне на информация за IP адресите и имената на нарушителите.
Макар Rogers да е съгласна да заркрие посочената информация, тя иска финансова компенсация свързана с нейните разходи по събирането и предоставянето на тази информация, на което американската компания се противопоставя.
Според решението на Върховният съд, в подобни случаи интернет доставчиците имат право да претендират разходи свързани с разкриване на тази информация стига тя да не е изискуема според изискванията на закона.
Например свръзването на IP адресите с реалните имена и адреси на нарушителите не е предвидено в законодателството в страната поради което разходите свързани с това могат да бъдат изискани от интернет доставчика.
Изночник: WIPR.

сряда, 19 септември 2018 г.

Кубинското патентно ведомство се присъедини към TMClass

EUIPO съобщава за присъединяването на Кубинското Патентно ведомство към синхронизираната база данни за класове стоки и услуги TMClass считано от 08.08.2018.
По този начин участващите патентни ведомства стават 71. Основната полза от използването на тази база данни за потребителите е възможността да търсят стоки и услуги по Ницката класификация, които са одобрени от съоветните ведомства. Това намалява рисковете от потенциални откази свързани с заявките за марки.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 17 септември 2018 г.

Проблеми за Apple относно тяхна марка в Швейцария

Peter Schramm и Guillaume Fournier публикуваха интересна статия за Lexology, която излага информация за проблеми на американската компания Apple да регистрира своя словна марка Apple в Швейцария.
Патентното ведомство на страната постановява частичен отказ за следните стоки: клас 14 - бижута, и клас 28 -  игри и карти за игра, електронни игри, ръчно управлявани и електронни компютърни игри, видео игри, интерактивни игри и интерактивни компютърни играчки.
Доводите на ведомството потвърдени и от Федералният съд при обжалването са че думата Apple е описателна относно бужита, тъй като нейната форма е използвана често за тяхното оформяне. 
По отношение на игри, включително и компютърни игри, ведомството приема, че ябълката, като предмет е чест мотив в тях, включително и нейната форма е използвана за направата на играчки, поради което думата е неотличителна.
Изводът относно заявяването на подобни марки в Швейцария е че е желателно те да бъдат придружени с доказателствен материал за придобита отличителност на пазара, тъй като интерпретациите на местното патентно ведомство могат да бъдат доста интересни.

петък, 7 септември 2018 г.

Астън Вила загуби опозиция в Япония

Английският футболен клуб Астън Вила загуби опозиция срещу следната заявена в Япония марка в класове 12, 25, 35:

Опозицията е основана на следната по-ранна марка за клас 25:

Според Патентното ведомство на Япония марките не са объркващо сходни поради факта, че по-ранната марка е комбинация с абривиатурата AVFC от една страна и факта, че изображението на лъв е често използвано в хералдиката поради което е с по-ниска степен на отличителност. В допълнение има и разлики в някои от елементите използвани в изобразяването на лъвовете.
Източник: Masaki MIKAMI

сряда, 5 септември 2018 г.

Проблеми за UEFA в САЩ относно известно лого

Европейската футболна федерация UEFA се провали в опита си да регистрира следното изображение, като обект на авторско право в US Copyright Office:

Както е известно, макар незадължително регистрацията на произведения обект на авторско право в САЩ е препоръчително, тъй като улеснява воденето на съдебни дела при евентуални нарушения.
UEFA губи казусът и при обжалването. Причината е че според ведомството това произведение не е оригинално само по себе си. 
Макар изискването на оригиналност да е ниско, ведомството счита, че така представеното изображение не е достатъчно оригинално, тъй като комбинира неотличителни елементи - звезди поставени в кръг.
Според UEFA лого е оригинално, най-малкото защото създава усещане за трийзмерност в съзнанието на хората.
Ведомството обаче отхвърля този довод облягайки се на Section 310 (3) of US Copyright Office Practice, според която преценката за оригиналност се прави на база обективната визия на произведението, а не символичното му и субективно впечатление, което може да предизвика.
Източник: IP KAT.

понеделник, 3 септември 2018 г.

Конан Варварина спечели нова битка в Ню Йорк

Компанията Robert E Howard Properties управляваща авторските права върху произведенията на известния американски автор Robert E Howard спечели съдебно дело в Ню Йорк срещу физическо лице, което произвеждало незаконно фигури във формата на герои от произведения на Howard.
Както е известно персонажите на Howard особено Конан Варварина са използвани в киното, комикси, видео игри и различни мърчандайзинг продукти от години.
Съдът приема, че някои от произвежданите фигури нарушават авторски права притежание на Robert E Howard Properties и отсъжда 21 000 долара компенсация заедно с направление за преустановяване на нарушението.
Източник: WIPR.