петък, 23 декември 2016 г.

Весели празници

 

Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.
Весели празници!

Съвети от EUIPO при заявяване на европейски дизайни

EUIPO публикува кратки илюстративни съвети относно заявяване на европейски дизайни, какво трябва и какво не трябва да правят заявителите.
Статията разглежда въпросите за дизайните които могат да бъдат включени в една заявка, представяне на техните визии, определяне на класовете по Локарнската класификация, претендиране на приоритет и др.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 21 декември 2016 г.

Кратки IP новини

1. Ръководство "10 стъпки за намиране на специалист по ИС" За повече информация тук. 

2.  Harvard Business Review: Как стриймингът променя музиката (отново)
За повече информация тук.

3. Gillette и Edgewell постигнаха споразумение по дело за патентни нарушения
За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

понеделник, 19 декември 2016 г.

Малайзия се присъедини към TM View

EUIPO съобщава новината за присъединяването на Малайзия към общата база данни за търговски марки TM View. По този начин участващите ведомства стават 56, като Малайзия добавя нови 750 000 търговски марки към базата.
Повече информация тук.

сряда, 14 декември 2016 г.

Използване на плеъри за достъп до съдържание в интернет - мнение на Генералния адвокат на ЕС

Генералният адвокат на Европейския съд M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA излезе със становище по дело C‑527/15  Stichting Brein  срещу  Jack Frederik Wullems, осъществяващ дейност под името „Filmspeler“. Делото касае следното:

Stichting Brein е фондация, която работи в областта на защитата на авторските и други сродни права. В нея членуват организации на производители и вносители на аудио-визуални носители, филмови продуценти, разпространители на филми, производители на мултимедийни продукти и издатели.
Г‑н Jack Frederik Wullems предлага на различни места в интернет (включително на своя сайт www.filmspeler.nl) няколко модела на мултимедиен плейър с търговското наименование „filmspeler“. Устройството функционира като свързващо звено между източника на образ и звук и телевизионния апарат. Разликите между моделите са от техническо естество, но начинът им на функциониране като цяло е един и същ: когато плейърът се свърже към интернет, от една страна, и към екран на потребителя (например телевизор), от друга, на екрана може поточно, чрез стрийминг, да се възпроизвежда образ и звук от интернет портал или уебсайт.
Хардуерът на филмовия плейър може да бъде закупен от различни доставчици. Г‑н Wullems инсталира на своите устройства софтуера с отворен код XBMC, позволяващ отварянето на файлове чрез потребителски интерфейс (user interface), който е структуриран на менюта и може лесно да се използва от всекиго. Освен това той инсталира добавки (add-ons), тоест отделни софтуерни файлове, разработени от трети лица и свободно достъпни в интернет, като ги интегрира в потребителския интерфейс на софтуера XBMC.
Тези добавки съдържат хипервръзки, които при кликване препращат към стрийминг уебсайтове на трети лица, на които е предоставен безплатен достъп до филми, телевизионни сериали и спортни предавания (на живо), със и без разрешението на притежателите на правата. Възпроизвеждането на цифровото съдържание стартира автоматично при кликване върху съответната хипервръзка.
Четиринадесет от посочените добавки препращат към филми, сериали и спортни предавания (на живо) без разрешението на притежателите на правото на възпроизвеждане. Други добавки пък препращат към стрийминг уебсайтове, на които цифровото съдържание е предоставено с разрешението на притежателите на правата.
Г‑н Wullems не оказва влияние върху разработването на добавките, нито ги променя, а и потребителите могат сами да ги инсталират на филмовия си плейър. Както на своя портал (www.filmspeler.nl), така и на сайтовете на трети лица, г‑н Wullems рекламира продуктите си със следните рекламни съобщения:
„Стига сте плащали за филми, сериали и спортни предавания, които можете пряко да следите без реклами и време за чакане (без такси за абонамент, без нужда от настройване). Netflix вече принадлежи на миналото!
Искате ли свободно да гледате филми, сериали и спортни предавания, без да се налага да плащате? Кой не би искал?
Никога вече няма да ви се наложи да ходите на кино благодарение на нашия оптимизиран софтуер XBMC. Безплатни HD филми и сериали, включително филми, наскоро прожектирани по кината — благодарение на XBMC“.
На 22 май 2014 г. Stichting Brein отправя покана до г‑н Wullems да преустанови продажбата на филмовия плейър. На 1 юли 2014 г. посочената фондация предявява иск пред запитващата юрисдикция да разпореди преустановяване на продажбата на устройството и предлагането на хипервръзки, осигуряващи на потребителите незаконен достъп до закриляни с авторско право произведения.
Фондацията мотивира иска си с това, че като продава плейъра „filmspeler“, г‑н Wullems „публично разгласява“ тези произведения в нарушение на членове 1 и 12 от Auteurswet (нидерландският Закон за авторското право), както и на членове 2, 6, 7а и 8 от Wet op de Naburige Rechten (Закон за сродните права).
Според Rechtbank Midden-Nederland (Първоинстанционен съд на Централна Нидерландия) изтъкнатите по делото разпоредби на националното право трябва да се тълкуват в светлината на член 3 от Директива 2001/29, която те транспонират в нидерландския правен ред. Доколкото страните в главното производство спорят дали продажбата на мултимедийния плейър на г‑н Wullems позволява да се достигне до „нова публика“ по смисъла на практиката на Съда, запитващата юрисдикция преценява, че нито решение Svensson и др., нито определение BestWater International предоставят достатъчно насоки за решаването на този спор. Ето защо според нея не е изяснен отвъд всяко разумно съмнение въпросът дали е налице публично разгласяване, когато произведението вече е било публикувано, но без разрешението на притежателя на авторското право.
На второ място, запитващата юрисдикция трябва да прецени довода на г‑н Wullems, че поточното гледане и слушане на закриляни с авторско право произведения от незаконен източник попада в обхвата на изключението по член 13, буква а) от нидерландския Закон за авторското право. Доколкото посочената разпоредба трябва да се тълкува в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, запитващата юрисдикция посочва, че Съдът все още не се е произнасял относно значението на изискването за „законно използване“, предвидено в член 5 от Директивата.
При тези обстоятелства Rechtbank Midden-Nederland (Първоинстанционен съд на Централна Нидерландия) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:
„1)   Трябва ли член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО за авторското право да се тълкува в смисъл, че е налице „публично разгласяване“ по смисъла на тази разпоредба, когато дадено лице продава продукт (медиен плейър), на който е инсталирало добавки, съдържащи хипервръзки към уебсайтове, които пряко предоставят на разположение закриляни с авторско право произведения като филми, сериали и предавания на живо без съгласието на притежателите на правата?
2) От значение ли е за този въпрос:
–  дали до този момент закриляните с авторско право произведения изобщо не са били публикувани в интернет със съгласието на притежателите на правата или са били публикувани така само въз основа на абонамент,
–  дали добавките, съдържащи хипервръзки към уебсайтове, които пряко предоставят на разположение закриляни с авторско право произведения без съгласието на притежателите на правата, са свободно достъпни и освен това могат да бъдат инсталирани на медийния плейър от самите потребители,
–  дали уебсайтовете — а заедно с тях и закриляните с авторско право произведения, предоставяни на разположение без съгласието на притежателите на правата — са публично достъпни и без медийния плейър?
3)  Трябва ли член 5 от Директивата […] да се тълкува в смисъл, че не е налице „законно използване“ по смисъла на параграф 1, буква б) от тази разпоредба, когато крайният потребител изготвя временно копие на закриляно с авторско право произведение при стрийминг от уебсайт на трето лице, на който това закриляно с авторско право произведение се предлага без съгласието на притежателя или притежателите на правата?
4)  При отрицателен отговор на третия въпрос, изготвянето от крайния потребител на временно копие на закриляно с авторско право произведение при стрийминг от уебсайт на трето лице, на който това закриляно с авторско право произведение се предлага без съгласието на притежателя или притежателите на правата, отговаря ли в този случай на критериите на „тристепенната проверка“ по член 5, параграф 5 от Директивата […]?“.

Мнението на Генералния адвокат:


„Продажбата на мултимедиен филмов плейър като разглеждания в главното производство, на който продавачът инсталира хипервръзки към уебсайтове, които предлагат свободен достъп до защитени с авторски права произведения като филми, сериали и преки предавания без разрешението на притежателите на правата,
–        представлява „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество и
–        не попада в обхвата на изключението по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, тъй като не съставлява „законно използване“ по смисъла на буква б) от посочената разпоредба и при всички положения не отговаря на условията за прилагане на член 5, параграф 5 от Директивата“.

понеделник, 12 декември 2016 г.

Европейски марки за слънчеви панели - не във всеки случай

Общият съд на ЕС излезе с решение по дела  T‑578/15 и Case T‑614/15, които накратко касаят опит на Azur Space Solar Power GmbH да регистрира следните европейски марки за класове: Клас 7: Електронни генератори, използващи слънчеви клетки и Клас 9: полупроводници, полупроводникови прибори, полупроводникови прибори за соларни клетки и соларни модули, слънчеви клетки, слънчеви клетки, изработени от III-V материал, слънчеви клетки, които имат множество забранени зони; соларни клетки модули, соларни клетки модули с масив от слънчеви клетки ":и


EUIPO отказва регистрацията на марките на основание липса на отличителност, изображенията могат да се възприемат, като стандартна подредба на слънчеви панели.
Съдът потвърждава това решение. Така както са представени марките не включват елементи, които да бъдат отличителни, така че марките да се възприемат, като индикатор за търговски произход.
 

сряда, 7 декември 2016 г.

Анди Уорхол, картини, марки и супи

Блогът Likelihood of Confusion публикува интересна статия дискутираща някои от произведенията на известният американски художник Анди Уорхол. В конкретният случай става дума за различни художествени произведения съдържащи изображения на марки, едни от най-известните например са картини съдържащи изображения на кутии на американската компания на хранителни продукти  Campbell's Soup.
Статията разисква въпросът до каква степен в такива случаи може да има претенции за нарушаване на права върху търговски марки, макар че тук конкретно Campbell's Soup са доволни от факта, че техните продукти добиват допълнителна популярност бидейки изложени в подобни произведения на един от най-известните американски артисти.
Като цяло практиката, поне в САЩ, за подобни случай показва, че включването на марки в художествени произведения не представлява нарушение. Ако обаче тези марки бъдат включени в обекти, като тениски и др. мърчандайзинг продукти, вече имаме хипотеза за нарушаване на права.
Повече информация може да откиете тук.

понеделник, 5 декември 2016 г.

Търговска верига Iceland срещу държавата Исландия

Казусът между британската верига хранителни магазини Iceland и държавата Исландия придоби популярност в последните месеци.
Накратко казусът касае използването на марка Iceland от британската верига, за която марка има редица регистрации важащи на територията на целия ЕС. Веригата използва марката в продължение на близо 50 години. 
Проблемът възниква когато веригата започва да подава опозиции срещу заявки на компании от Исландия, които заявяват марки съдържащи името на държавата. Казусът ескалира когато търговската верига подава опозиция дори и срещу марка заявена от правителството на Исландия, което в отговор започва процедура по заличаване на марките на веригата.
Последната информация по казуса е че търговската верига изпраща делегация в Исландия, която да преговаря за споразумение.
Този казус е особено интересен, тъй като показва сериозен недостатък при избор на търговска марка под която да се развива един бизнес. Капанът в случая е че избирайки Iceland за име на магазините си, британската компания естествено регистрира съответните марки. Когато се появят сходни на тях заявки, тя е призвана да подаде опозиция в противен случай на пазара в ЕС и Великобритания би могло да се появят магазини със същото име. В този случай обаче поради факта, че марката е идентична на името на държавата, прилагането на правата върху марките се сблъсква с географското наименование на държавата, чиито граждани и компании имат правото да използват това име за търговските си интереси.

сряда, 30 ноември 2016 г.

Годишна статистика за интелектуалната собственост през 2015 година - доклад на WIPO

WIPO публикува статистика относно активността касаеща различни обекти на интелектуална собственост под опеката на организацията.
Според данните заявките за нови патенти са се покачили с 7,8% през 2015 в сравнение с предходната година. Най-голям ръст на заявки за патенти е регистриран в Китай, Индонезия и Русия. През 2015 година са били заявени 2,9 милионна патентна, а 1,2 милиона са били регистрирани.
Заявките за търговски марки са се покачили с 15.3% през 2015 година, като са надхвърлили 6 милионна. С най-висок ръст при марките са Япония, Италия и Китай.
По отношение на промишлените дизайни е отбелязан ръст от 2,3%, като държавите с най-много заявки са Иран, Китай и САЩ.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 28 ноември 2016 г.

FORTUNE срещу FORTUNE HOTELS - решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело T-579/15, For Tune срещу EUIPO. For Tune заявява следната европейска марка:

Марката е заявена за следните класове:
 
- Клас 35: "Реклама; бизнес мениджмънт; бизнес администрация; офис функции, така и на всички услуги на списъка по азбучен ред в този клас;

- Клас 41: "Образование; предоставяне на обучение; забавление; спортни и културни дейности "и всички услуги на списъка по азбучен ред в този клас;

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна немска марка   'FORTUNE-HOTELS' за същите класове.

Заявителят твърди, че марките не са сходни, тъй като в неговата има визуално разделение на думите с цвят FOR TUNE.

Според съда и EUIPO обаче марките са сходни с оглед наличието на общ елемент, думата FORTUNE, което се разбира и от немските потребители. Марките са визуално, фонетично и смислово сходни за сходни и идентични стоки. 
Разликите в марките, наличието на визуално разграничение и наличие на думата hotels в по-ранната марка не са достатъчни за преодоляване на сходството.

петък, 25 ноември 2016 г.

Нови такси за регистрация на международни марки в Япония

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси за регистрация на международни марки за Япония. Таксите са както следва:  


Таксите влизат в сила считано он 14.12.2016г. Повече информация тук.

сряда, 23 ноември 2016 г.

Черно кафе или не - решение на Европейския съд

Общият съд излезе с решение по дела  T-37/10 и T-29/16 касаещи опит на италианската компания Caffe Nero Group ltd да регистрира следната европейска марка за клас 30 "Чай, кафе, какао; бисквити; бисквитки; хляб, сладкиши и захарни изделия, шоколадови блокчета, шоколад, обхванати кафе на зърна, и т.н. "и свързаните с търговията на дребно услуги от клас 35:
EUIPO отказва регистрация на абсолютни основания. Доводите за това са, че потребителите в Италия могат да разберат израза CAFFE NERO, като вид кафе сервирано без захар, мляко или друга добавка. В тази връзка изразът е описателен и неотличителен.
Компанията обжалва с довода, че този израз не се използва в Италия за поръчване на подобен тип кафе.
Според Общия съд решението на EUIPO е правилно. Дори да се приеме, че изразът не е широко използван в Италия за такъв вид кафе, неговото значение ще бъде разбрано от потребителите, поради което то е описателно за характеристиките на продукта. 

В допълнение за част от стоките, като: "чай, какао, заместители на кафе; билков чай; чаени напитки; какао и какаови продукти; какаови напитки; препарати и смеси за приготвяне на горепосочените стоки; шоколад на прах ", потребителите могат да изпаднат в заблуждение, че те съдържат кафе.
Източник: Marques Class 46.

понеделник, 21 ноември 2016 г.

Авторско право и "изчерпени" книги - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑301/15  с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Conseil d'État (Франция) с акт от 6 май 2015 г., постъпил в Съда на 19 юни 2015 г., в рамките на производство по дело  Marc Soulier,  Sara Doke  срещу  Premier ministre,  Ministre de la Culture et de la Communication,  в присъствието на:  Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA),  Joëlle Wintrebert и др. 

Делото касае следното:

По смисъла на Сode de la propriété intellectuelle „изчерпана“ е книга, която е била публикувана във Франция преди 1 януари 2001 г. и която вече нито се разпространява в търговската мрежа, нито се публикува в печатен или цифров формат. Членове L. 134‑1—L. 134‑9 от посочения кодекс установяват механизъм, който има за цел отново да осигури достъп до такива книги, като регулира използването им в цифров формат за търговски цели. Декрет № 2013‑182 урежда правилата за прилагане на посочените разпоредби.
На 2 май 2013 г. двама автори на литературни произведения — г‑н Soulier и г‑жа Doke предявяват до Conseil d’État (Франция) искане за отмяна на Декрет № 2013‑182.
В подкрепа на исканията си те по-специално твърдят, че членове L. 134‑1—L. 134‑9 от Сode de la propriété intellectuelle установяват изключение или ограничение на изключителното право на възпроизвеждане по член 2, буква a) от Директива 2001/29 извън изчерпателно изброените в член 5 от същата директива изключения и ограничения.
Впоследствие в подкрепа на исканията на г‑н Soulier и г‑жа Doke в главното производство встъпват Syndicat des écrivains de langue française (SELF), сдружението Autour des auteurs и тридесет и пет физически лица.
В писмените си защити Premier ministre и Ministre de la Culture et de la Communication пледират за отхвърляне на посочените искания.
SOFIA встъпва на по-късен етап в главното производство, като също пледира за отхвърляне на споменатите искания. SOFIA е дружество, състоящо от равен брой автори и издатели, на което е възложено управление на правото за разрешаване на възпроизвеждането и представянето на изчерпани книги в цифров формат, правото на публично заемане, както и възнаграждението за цифрово копиране за лично използване на писмени произведения.
Запитващата юрисдикция, след като отхвърля всички твърдения на г‑н Soulier и г‑жа Doke, освен тези, основани на членове 2 и 5 от Директива 2001/29, установява, че по-нататъшното разглеждане на спора налага тълкуване на последните разпоредби.
При тези условия Conseil d’État (Франция) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:
„[Членове 2 и 5] от Директива 2001/29 допускат ли нормативна уредба като [тази в членове L. 134‑1—L. 134‑9 от Code de la propriété intellectuelle], която възлага на лицензираните дружества за събиране и разпределяне на възнаграждения да упражняват правото за разрешаване на възпроизвеждане и на представяне в цифров формат на „изчерпани книги“, като същевременно позволява при определени условия на авторите на такива книги или на носителите на авторските права върху тях да възразяват срещу упражняването на това право или да го прекратяват?“.

Решението на съда:

Член 2, буква а) и член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство да възлага на лицензирано дружество за събиране и разпределяне на възнаграждения за авторски права да упражнява правото за разрешаване на възпроизвеждане и за представяне в цифров формат на т. нар. „изчерпани“ книги — тоест книги, публикувани във Франция преди 1 януари 2001 г., които вече нито се разпространяват в търговската мрежа, нито се публикуват в печатен или цифров формат — като същевременно позволява при определени условия на авторите на такива книги да възразяват срещу упражняването на това право или да го прекратяват.

петък, 18 ноември 2016 г.

Кратки IP новини

1. Противоконституционни ли са американските патентни закони? За повече информация тук.

2.Закрила на общоизвестни  марки в Европейския съюз. За повече информация тук. 

3. Иновации и оцеляване: поуки от войните със смартфоните. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  сряда, 16 ноември 2016 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Исландия

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси за регистрация на международни марки за Исландия. Таксите са както следва:

Таксите влизат в сила считано он 01.01.2017г.
Повече информация тук.

вторник, 15 ноември 2016 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за САЩ

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси за регистрация на международни марки за САЩ. Таксите са както следва:
Новите такси влизат в сила считано от 14.01.2017г.
Повече информация тук.

понеделник, 14 ноември 2016 г.

Адидас атакува марка на ФК Барселона в САЩ

WIPR съобщава за интересен казус възникнал между Adidas и ФК Барселона в САЩ.
Според информацията немската компания е подала опозиция срещу следната заявена от футболния клуб американска марка:
Марката е заявена за следните стоки:

Клас 16 - книга; картон; стоки, изработени от хартия, а именно, кутии от хартия, хартия за опаковане; стоки, изработени от картон, а именно, кутии от картон, картонени опаковки; книговезки материали; "материали, а именно, художници художници химикалки,, четки за художници художници пастели; четки за рисуване; пишещи машини; канцеларско оборудване, а именно, самозалепващи опаковки лента, течен коректор за тип, пръстите сергии, за сумиране, машини, пликове уплътнителни машини, перфоратори, гумени ленти, телбод; печатни инструкции или учебни материали в областта на спорта; Тип на печат; печатни списания, книги, брошури, каталози, отпечатан проспект, вестници и печатни периодични издания, всички в областта на спорта; плакати от хартия или картон; хартиени етикети; плакати; отпечатъци; фотографии; канцеларски материали; найлонови торбички и фолио за опаковане; лепила за канцеларски или домакински цели; клише

Клас 25 - Ризи, тениски, блузи, блузони, анораци, якета, панталони, ръкавици, чорапи, чорапогащи, бельо, пижами, нощници, потници, анораци, шалове, палта, шалове, потници, поли, рокли, вратовръзки, колани , жартиери, бански костюми; спортни облекла, а именно, баскетболни потници, футболни шорти и потници, платнени пелени, боа за носене на врата, муфи на неелектрически крак и Бирета, кърпа престилки, половината колани, ски ръкавици, скейтборд ръкавици, ръкавици за езда, помпи, получи нерегламентиран достъп, сутиени , ливреи, нагръдници, pelisses, pelerines, фишове, трикотаж; шапки, шлифери, анораци; гащеризони; получи нерегламентиран достъп; костюми; ризи; Обувки и headwea.

Клас 28 - игри, а именно, настолни игри; играчки, а именно, кукли, фигурки; гимнастически и спортни артикули, а именно, ръкавици за вратари, хокей ръкавици за голф, футболни топки, футболни топки, баскетболни топки, баскетболни мрежи, тенис топки, мрежи, ракети, рекет покрива, кордите за ракети, ракети преси и подпори, футбол наколенници, подложки на краката, налакътници и мрежи, началник охрана за карате; изделия за лов или риболов, а именно, въдици, ловни щори, ловни лъкове; украшения за коледни елхи; карти за игра

Опозицията е основана на база фамилия от по-ранни марки представляващи три ивици на Adidas в това число следните марки:
Клас 25
Клас 25

Класове 18, 25, 28

Според немската компания техните марки съдържащи три ивици са общоизвестни на територията на САЩ от 1952 година и са използвани за различни спортни стоки. Поради това компанията счита, че заявената от Барселона марка може да създаде потребителско объркване и да навреди на бизнеса й.
Предстой развитие по казуса, който сам по себе си е интересен пример за защита на образни марки, които имат статут и на общоизвестност.