сряда, 23 декември 2015 г.

понеделник, 21 декември 2015 г.

Европейският парламент прие промените относно защитата на Европейски марки

Европейският парламент прие окончателно пакета реформи на системата за защита на марки на Общността. Някои от най-важните промени в директивата за закрила на марки на територията на ЕС ( CTMR) са:

- промени относно тълкуването на заглавията на класовете стоки и услуги посочвани в заявките за търговски марки;
- намаляване на таксите за регистрация на марки;
- заплащането на таксата за заявка вече ще обхваща само един клас стоки, за всеки следващ ще се заплаща допълнителна такса;
- стоки транзитирани през територията на ЕС ще могат да бъдат задържани от митническите органи дори и да не са предназначени за ЕС, а за трети страни, стига да има основания за нарушаване на права върху марки използвани за обозначаване на стоките.
- марката на Общността вече ще се нарича Европейска марка ( в този блог отдавна наричаме тези марки европейски, така че логичното стана);
- OHIM вече ще се нарича “European Union Intellectual Property Office” - EUIPO.

петък, 18 декември 2015 г.

Лаос се присъедини към Мадридската система

WIPO съобщава за присъединяването на Лаос към Мадридската система за международна регистрация на търговски марки.  Страната подписа Мадридският протокол, който влиза в сила на 07.03.2016.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 16 декември 2015 г.

"Meetme" не може да бъде европейска марка

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-190/15. Делото касая опит за регистрация на следната европейска марка:

Клас 9: "Компютърен софтуер и компютърни програми; приложен софтуер за мобилни телефони и интернет; Software използва като интерфейс за приложно програмиране (API) софтуер улеснява онлайн услуги за социални мрежи, разработването на приложения за социални мрежи; изтегляне на софтуер под формата на мобилни приложения за гледане и споделяне на географско положение на даден потребител и да търсите и да намерите други потребители и сайтове и да си взаимодействат с тях "; 
Клас 38:" Предоставяне на достъп до глобална компютърна мрежа; предоставяне на достъп до бази данни; Интернет комуникациите в мрежата; предоставяне на достъп до електронни бази данни, както и онлайн на компютъра, телекомуникационни услуги, а именно електронно предаване на данни, съобщения и информация; предоставяне на онлайн комуникационни форуми по теми от общ интерес; улесняване на достъпа до уебсайтове на трети страни чрез универсално влизане; предоставяне на дискусионни форуми и електронни информационни табла онлайн; предоставяне на услуга за онлайн мрежа, която позволява на потребителите да прехвърлят данни за самоличност и да споделят лична информация за самоличност със или върху няколко интернет страници; Осигуряване на достъп до компютърни бази данни в областта на социалната мрежа "; 
Клас 45:" Лични и социални услуги, помощ на физическите лица, предназначени да образуват, управление и разширяване на тяхната собствена социална мрежа. "

OHIM отказва регистрацията на марката поради абсолютни основания за отказ, 7 (1) b) CTMR.
Според ведомството марката е неотличителна, представлява обикновено рекламно послание свързано с технически средства улесняващи срещи между хора. Наличието на шрифт и цветове не е достатъчно за да създаде отличителност на марката и да накара потребителите да я възприемат, като отличителен знак.

вторник, 15 декември 2015 г.

Design Class е налице

OHIM представи ново интерактивно средство за класифициране на стоки касаещи заявки за промишлени дизайни. Design Class е база данни съдържаща над 13 000 понятия и термини.
Повече информация може да намерите тук.

понеделник, 14 декември 2015 г.

Обявяване на марка за общоизвестна в Русия

Marques Class 46 съобщава за промени в процедурата за обявяване на марки, като общоизвестни на територията на Руската федерация. Според промените руското патентно ведомство трябва да излезе с решение дали една марка е общоизвестна или не максимум до 10 месеца след подаване на съответната заявка.
Повече информация тук.

петък, 11 декември 2015 г.

Проект на Закон за ратификация на Споразумението относно единния патентен съд

Патентно ведомство на Р.България публикува проект на Закон за ратификация на Споразумението относно единния патентен съд. Предоставя се срок до 20 декември 2015г. за коментари и бележки. Повече информация може да откриете тук.

Кратки IP новини


1.Проекторешение относно електронната търговия. За повече информация тук. 

2. Какво да направи патентопритежателят, когато иска да монетизира патента си. За повече информация тук. 

3. IP Outreach in Practice > IP Use and Awareness. За повече информация тук.


сряда, 9 декември 2015 г.

Базите данни за марки на Молдова и Южна Корея се присъединиха към Global Brand Database

WIPO съобщава за присъединяването на базите данни за търговски марки на Молдова и Южна Корея към общата база Global Brand Database. По този начин над 35 000 молдовски марки и над 3 милиона южнокорейски марки са налични за търсене през базата.
Повече информация може да откриете тук и тук.

понеделник, 7 декември 2015 г.

Търсене на марки по образни елементи в Европа

OHIM представи нова услуга касаеща проверка за наличие на заявени и регистрирани марки на Общността. Visual search предоставя възможност за търсене на марки по образни елементи, лога, графика и тн. Търсачката е в beta версия и тепърва предстой нейното развитие.
От теста на услугата, който направихме можем да заключим, че това е едно добро начало. Получените резултати показаха налични сходни и идентични лога, макар да имаше и наличие на множество лога, които трудно биха били определени, като сходни.
Повече информация може да откриете тук.

петък, 4 декември 2015 г.

Кратки IP новини

1. Продай идеята си с или без патент. За повече информация тук. 

2.  Google Transparency Report – линкове, свалени от търсачката поради проблеми с авторски права (статистика). За повече информация тук. 

3.  Видео игрите и интелектуалната собственост: Сложната връзка между интерактивността и креативността. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

сряда, 2 декември 2015 г.

Jaguar загуби дело за марка касаеща Land Rover

Европейският съд излезе с решение по дело T‑629/14, Jaguar Land Rover Ltd v  OHIM. Делото касая опит на Jaguar да регистрира следната европейска марка за класове 12, 14, 28:

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, липса на отличителност за следните стоки:

- Клас 12: "Превозни средства; Апарати за придвижване по земя, вода и въздух, линейки, Автомобили, Автомобили, Колички за голф, Електрически превозни средства, военни превозни средства за транспорт, Моторни къщи, Хладилни превозни средства, превозни средства за дистанционно управление, различни от играчки, спортни автомобили, микробуси [средства], Превозни средства за придвижване по земя, въздух, вода или железопътен транспорт, автомобилни органи, Automobile шаси, автомобилни качулки, органи за превозни средства, Абсорбатори за превозни средства, шасито на превозното средство, капаци на превозни средства [образна] ";

- Клас 28: "Игри и играчки, игри, радиоуправляеми играчки, превозни средства умален модел комплекти [играчки], модел превозни средства мащаб, превозни средства играчки, Играчки".

Решението е обжалвано. Апелативният борд отменя решението само за стоките:
"Апарати за придвижване по въздух или по вода". 
Съдът потвърждава това решение, като приема, че формата на автомобила представен от
Jaguar, макар да има отделни отличителни елементи, като цяло не се различава от стандартната визия на подобен тип автомобили.