вторник, 30 декември 2008 г.

Класация на луксозните марки за 2008 годинаInterbrand публикува класация на луксозните марки за 2008 година в световен мащаб.
На първо място се намира Louis Vuitton, втори е Gucci, на трето място е Chanel.
Прави впечатление присъствието предимно на марки от модната и парфюмерийна индустрия в топ 10 на класацията.

понеделник, 29 декември 2008 г.

Бъдещето на Интелектуалната собственост в условията на финансова криза


Интересна статия в IPEG излага някои основни моменти относно евентуалното бъдеще на интелектуалната собственост, в частност патентните портфейли, в условията на световна финансова криза. Стъпвайки на нея можем да достигнем до следните обобщения.
Инвестициите в интелектуална собственост, като нематериален актив растяха значително през последните години, но въпреки това те се намират все още в начално ниво от своето развитие.
За съжаление няма достатъчно данни в ретроспекция, на основата на които да се предскаже бъдещото развитие в областта. Поради това е трудно да се посочи какви ще бъдат последствията от настоящата финансова криза върху индустрията свързана с интелектуалната собственост.
Най-общо има два варианта на развитие в условията на криза:
Първият е свързан с тотално ограничаване на IP пазара с пълна липса на стратегически купувачи на интелектуална собственост.
При втория вариант шефовете на различните компании ще започнат да обръщат по-сериозно внимание върху IP порфейлите си. Този вариант е по-вероятен.
Тези които придобиват обекти на интелектуална собственост ще започнат да се оглеждат към придобиване на корпорации, които са затруднени или са пред банкрут.
Ако ликвидността остане ниска, компаниите ще реагират с намаляване на разходите си относно дейностите си по Проучване и Развитие. Това ще доведе до създаване на патентни портфолиа с по-малка стойност, което от своя страна ще рефлектира върху пазара на купувачите на IP активи. Колкото повече притежатели на IP обекти се опитват да ги предостъпят на основата на лицензия или продажба, толкова по вероятнн става те да се задоволяват с парични потоци независимо от тяхната стойност. Тоест те ще трябва да приемат парите които им се дават, без да имат големи претенции към тях, поради вихрещата се финансова криза.
Има и друг вариант на развитие. Той е свързан с ролята на така наречените патентни тролове.
През последните години дейността на троловете се засили много. Реално към настоящият момент индустриите свързани с технологиите не са защитени на 100% от предевяване на права относно нарушаване на патенти, нещо повече те не могат да бъдат защитени на 100%. Това се получава поради факта, че технологичното развитие достигна до такива предели, при които взаймообвързването стана значително. При тази ситуация никой не може да бъде сигурен, че не засяга нечий чужди права върху патенти.
С оглед на това все повече компании ще се стремят да придобиват патенти с цел създаване на "чисто поле" около техните продукти. От друга страна в условията на финансова криза и защита на инвестициите, правоприлагането в областа на интелектуалната собственост ще се засили.
Това е причина да се смята, че паричните потоци свързани с интелектуалната собственост ще продължат да се развиват макар фокуса да се пренасочи в някаква степен от създаването и придобиването на нови патенти към приходи получавани от правоприлагане и защита на обекти на интелектуалната собственост.
информация на IPEG.


Нова база данни на The Stanford Law School


The Stanford Law School въведе нова база данни със съдебни решения от американски съдилища относно патенти, търговски марки, поверителна информация и авторско право.
Достъпа до базата данни изисква предварителна регистрация, не се изисква плащане на някаква такса. Тази база данни би била полезна на всеки интересуващ се в дълбочина от правната система на САЩ в областта на интелектуалната собственост.
информация на Chicago IP Litigation Blog

Топ марките в Италия през 2008 година


Interbrand публикува класация на 10-те топ марки в Италия. Прави впечатление че по-голямата част от тях са брандове свързани с модната и порфюмерийната индустрия. Класацията се води убедително от GUCCI, след нея се нареждат Prada и Ferrari.
Информация на Class46.

четвъртък, 25 декември 2008 г.

събота, 20 декември 2008 г.

FSF заведе дело срещу CISCO за the General Public License (GPL)

Новина на ARS Technica.
The Free Software Foundation (FSF) е завела дело срещу IT гиганта CISCO за нарушаване на авторски права. Обвинението е че компанията е разпространявала софтуер, които е обвързан с the General Public License (GPL) без да спазва основни положения и изисквания на лицензията.
The GPL е лицензия разработена от FSF за така нареченият свободен софтеур. Тази лицензия дава право на потребителите да изучават, модифицират и променят софтуера, който използват но при условие че новите версии се разпространяват под условията на същата лицензия и кодовете за тях са предоставени на всеки желаещ да използва съответният софтуер.
Софтуерният продукт Linksys доразработен от CISCO е под закрилата на the General Public License (GPL) но кампанията не изпълнява условията на лицензията, като не предоставя свободен достъп до кодовете на софтеура.
Въпреки многократните забележки от страна на FSF към CISCO и обещанията за вземане на мерки, това не става.
Поради горното от FSF завеждат съдебно дело с искане за преустановяване на порочната практика на CISCO и заплащане на справедливо обезщетение.
Това дело представлява черен PR за софтуерната компания, която в последно време се опитва да ухажва създателите на продукти основани на Linux платформата.

петък, 19 декември 2008 г.

Нова машина за on-line търсене на патенти


FreePatentsOnline search engine е нов интернет портал предоставящ възможността за търсене на патенти. Според самият сайт това е една от най-мощните машини за търсене на патенти в глобалното пространство.
Действително сайта предлага доста добри възможности за търсене. Има възможност както за директно, така и за търсене по категирии, като- компютри, софтуер, телекомуникации, химия, медицина, мода и тн.
Създателите на сайта предлагат и различни услуги, като например анализ на патентен портфейл, при което се прави оценка и др. "Understand patent data and related statistics in revolutionary ways. For example, did you know that there is a correlation between the average value of a patent and the number of claims? Or that the number of times a patent has been cited may help assess the value of a patent? Our sophisticated analysis tools can help you understand your own IP portfolio, or help with due diligence for IP acquisitions.
If you regularly search patents, you know that it is impossible to be sure you have found 100% of the relevant art. The problem with typical patent search engines is that they are "dumb". To find what you are looking for requires searching on the exact words found in the document. Say you have searched for "aluminum widget" and a highly relevant document said "widget made of aluminum" (or even worse, "metal widget"), you won't find it using conventional search tools. Latent semantic analysis uses sophisticated statistical analysis of language to search on concepts, not just words, to help you find those documents - even if they don't contain any of the words you used in your search!"
информация на IPWatchdog.com

четвъртък, 18 декември 2008 г.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks влиза в сила следващата годинаСпоред новина на WIPO the Singapore Treaty on the Law of Trademarks ще влезе в сила от следващата година.
Това става възможно благодарение на ратификацията на споразумението и от Австралия, която е 10 страна, която официално се присъединява към него, благодарение на което то може да влезе в сила от 16 март 2009 година.
Според директорът на WIPO Francis Gurry Singapore Treaty ще позволи да се повиши ефективността при регистрация на марки и ще намали разходите за тази цел.
Сингапурското споразумение стандартизира процедурите по регистрация на търговски марки и тяхното лицензиране и позволява на собствениците на марки да получават по-големи предимства при използването и управлението на правата върху тях.
По този начин Споразумението цели да повиши защитата на инвестициите свързани с брандига както в развитите, така и в развиващите се пазари.
новина на IPKat.

Държавите с национално търсене относно CTM намаляха с четири


OHIM съобщава новината, че държавите които осъществяват национално търсене при процедурата за регистрация на марка на Общността намаляват с четири от януари 2009 година. Това става след като от Март 2008 година националното търсене стана пожелателно за държавите членки.
Националните ведомства които се оттеглят са тези на Ирландия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство.
Държавите които продължават да правят такова търсене са: България, Чехия, Дания, Гърция, Литва, Унгария, Австрия, Испания, Полша, Румъния, Словакия и Финландия.
Новата такса за национално търсене след януари 2009 година ще бъде 144 евро.

сряда, 17 декември 2008 г.

Победа за чехите

Наскоро излезе решението на The Court of First Instance of the European Communities по проточилото се дело Budějovický Budvar, národní podnik v Office for Harmonisation in the Internal Market, Anheuser-Busch, Inc.
Историята на случая е следната.
Американският пивоварен гигант Anheuser-Busch, Inc. подава заявка за марка на общността за
Класовете за които е подадена заявката са 16, 21, 25 и 32. Освен тази заявка компанията подава и още три заявки за словна марка BUD за класове 32, 33, 35, 38, 41 и 42.
Чешката компания за производство на бира Budvar подава опозиция срещу тези марки на основата на притежавана от нея марка

която е действаща в Австрия, Бенелюкс и Италия, както и на основата на найменование за произход BUD издадено по Лисабонското споразумение още през 1975 година, действащо в Италия, Франция, Португалия и Австрия. Освен това наименованието за произход BUD се счита за защитено и на базата на двустранно споразумение между Австрия и Чехословакия.
The Opposition Division към OHIM излиза с решение, което поддържа опозицията срещу марките на Anheuser-Busch, Inc. Счите се че Budvar имат права върху найменованието за произход в изброените страни въпреки, че в Италия и Португалия, аргументите на чехите не са достатъчни за посочване на обхвата на защита по националните закони.
Според The Opposition Division посочените в заявките на Anheuser-Busch ресторанти, барове и кръчми са идентични с тези в марката на Budvar, което може да доведе до объркване на потребителите. По отношение на останалите стоки и услуги Борда приема че няма причини за объркване с оглед на факта, че Budvar са се провалили в това да докажат как използването на Bud от Anheuser-Busch ще навреди на репотацията на найменованието за произход BUD за различни стоки и услуги от тези горе.
При обжалването пред The Board of Appeal, опозицията е отхвърлена и решението на Борда е отменено. Причините са в това че доказателствата на Budvar са счетени за недостатъчни за отмяна заявките на Anheuser-Busch.
В началото на тази седмица The Court of First Instance излезе с решение по делото. То отменя решението на The Board of Appeal и присъжда правото на страната на Budvar. Освен това Anheuser-Busch са осъдени да платят 1/3 от разходите на Budvar по делото, останалите две трети трябва да се поемат от OHIM. Най-общо решението на съда е следното:

"87 In the present case, the appellation of origin ‘bud’ ... was registered on 10 March 1975. France did not declare, within the period of one year from the date of receipt of notification of the registration, that it could not ensure the protection of that appellation of origin. ... when the contested decisions were adopted, the effects of the appellation of origin at issue had not been declared invalid, in France, by a decision against which there is no appeal.

88 ... Community law relating to trade marks does not replace the laws of the Member States on trade marks ... Accordingly, the Court of First Instance has held that the validity of a national trade mark may not be called in question in proceedings for registration of a Community trade mark ...

89 It follows that the system ... presupposes that OHIM takes into account the existence of earlier rights which are protected at national level. Accordingly, ... the proprietor of another sign used in the course of trade of more than mere local significance and which is effective in a Member State may, subject to the specified conditions, oppose the registration of a Community trade mark ...

90 Since the effects of the appellation of origin ‘bud’ have not been declared definitively to be invalid in France, the Board of Appeal ought ... to have taken account of the relevant national law and the registration made under the Lisbon Agreement, and did not have the power to call in question the fact that the claimed earlier right was an ‘appellation of origin’.

91 ... if the Board of Appeal had serious doubts as to whether the earlier right could be classified as an ‘appellation of origin’ and therefore as to the protection to be afforded to it under the national law relied on, when that issue was in fact the subject of court proceedings in France, the Board was entitled ... to suspend the opposition proceedings until a final judgment on the matter was delivered".

The bilateral treaty between Austria and Czechoslovakia also provided protection for the appellation 'bud':
"98 ... the bilateral convention is still effective in Austria for the purposes of protecting the appellation ‘bud’. In particular, the documents lodged in the proceedings do not show that the Austrian courts have held that Austria or the Czech Republic did not intend to apply the principle of the continuity of treaties to the bilateral convention, following the break-up of the Czechoslovak Socialist Republic. Moreover, there is no indication that Austria or the Czech Republic have denounced that convention. In addition, the ongoing proceedings in Austria have not led to the adoption of a final judicial decision. ... the Board of Appeal ought to have taken into account ... Budvar’s claimed earlier right without calling in question the actual classification of that right".

The Court added that, while an earlier trade mark right upon which an opposition is based may be discounted if that trade mark has not been the subject of genuine use, the same does not apply to oppositions founded on a non-registered trade mark or another sign used in the course of trade of more than mere local significance. Accordingly,
"... under Article 8(4) of Regulation No 40/94, it is possible for certain signs not to lose the rights attached to them, notwithstanding the fact that no ‘genuine’ use is made of them. ... an appellation of origin registered under the Lisbon Agreement cannot be deemed to have become generic, as long as it is protected as an appellation of origin in the country of origin. Moreover, the protection conferred on the appellation of origin is ensured without renewal of registration ... That does not mean that it is possible not to use the sign relied on ... However, the opposing party need do no more than show that the sign concerned was used in the context of a commercial activity with a view to economic advantage, and need not prove that the sign has been put to genuine use ...".
Пълният текст може да бъде намерен тук.
Съдържанието на делото е следното:

Legal context

A – International law

B – Community law

Background to dispute

C – Community trade mark applications lodged by Anheuser-Busch

D – Notices of opposition filed against the Community trade mark applications

E – Decisions of the Opposition Division

F – Decisions of the Second Board of Appeal of OHIM

Procedure and forms of order sought by the parties

Law

G – Admissibility and relevance of certain heads of claim by Budvar

H – Substance

1. The first part: the validity of the appellation of origin ‘bud’

(a) Arguments of the parties

(b) Findings of the Court

The appellation of origin ‘bud’ registered under the Lisbon Agreement

The appellation ‘bud’ protected under the bilateral convention

2. The second part: whether the conditions of Article 8(4) of Regulation No 40/94 are met

(a) Arguments of the parties

Arguments of Budvar

– The condition that the opposing party must be proprietor of the claimed earlier right

– The condition that the claimed earlier right must be used in the course of trade

– The condition relating to the right arising from the appellation concerned

Arguments of OHIM

Arguments of Anheuser-Busch

(b) Findings of the Court

The first complaint: use in the course of trade of a sign of more than mere local significance

– The requirement that the sign concerned be used in the course of trade

– The requirement relating to the significance of the sign concerned

The second complaint: the right arising from the sign relied on in support of the opposition

Costs

Това е важна победа за чешките производители на бира, както и за системата за защита на наименованията за произход във връзка със системата за защита на марки.
информация на IPKat.

вторник, 16 декември 2008 г.

Може ли да се регистрира, като марка емоцията


Интересна новина от Русия. Руснакът Oleg Teterin притежаващ компания за реклама, е подал заявка за регистрация, като марка на символа за изразямане на усмивка :)
Освен този символ Teterin е подал и други подобни символи изразяващи същото емоционално състояние.
Очакването на руснака било да получи регистрация и да даде множество лицензии за марките си.
Реакцията на бизнеса и обществеността в Русия не закъснява. Никои не иска да плаща лицензии за усмивки.
От Патентното ведомство на Руската Федерация излязоха със становище че символа :) може да бъде марка но само, като част от бранда на компанията, самостоятелно той не може да бъде търговска марка.
новина на Spiegel online

понеделник, 15 декември 2008 г.

Спасяване на "Големите три" в САЩ- спасяване на технологичното развитие

През последните седмици се развихри сериозен дебат относно това дали големите производителки на автомобили в САЩ, като Ford, GM и Crysler трябва да бъдат спасени или не.
J.E.Malackovski ( президент на Ocean Tomo) дава своето мнение по въпроса пред Vindy.com.
Според него проблема не е свързан само с факта, че така наречените "Големи три" могат да фалират.
Ford, GM и Crysler представляват и основните създатели на нови технологии в областта на така наречената "green technology" не само в Америка но и по света. При фалит на тези компании развитието на технологията бе се забавило в значителна степен, което от своя страна би оказало негативно влияние върху политиката по опазване на световният климат.
Ролята на "Големите три" в създаването на нови технологии може да се види от техните патентни портфолиа свързани с контрола върху вредните емисии, развитието на горивните клетки, хибридните и електиречески двигатели и тн.
Анализа показва че "Големите три" превъзхождат сумарно по притежавани патенти останалите си 14 конкурента на пазара в областта на новите технологии.
За сравнение Ford и GM притежават 1/3 от патентите за така наречената "green technology". Ford притежава 30% от патентите отнасящи се до иновациите в контрола на вредните емисии.
Ако "Големите три" фалират това ще доведе до загуби на позиции за САЩ в областта на иновациите. Това от своя страна ще позволи на основните чуждестрани конкуренти да навлязат и завладеят пазара в Америка.
Поради всичко това е изключително важно "Големите три" да бъдат спасени, с което ще се спаси и развитието на новите технологии в страната.
информация на Vindy.com

Излезе брой 6 на WIPO MAGAZINE


Списание WIPO magazine брой 6 вече е налично в сайта на WIPO. Съдържанието на броя е:
информация на WIPO.

петък, 12 декември 2008 г.

Имате проблем с домейна си в Китай?

Искайки да регистрират домейни в Китай много често компаниите срещат един и същи проблем. Някой преди тях вече е регистрирал домейна им.
Какво е необходимо да се направи в такава ситуация?
Има три подхода за разрешаване на този проблем- преговори и закупуване на домейна; завеждане на гражданско дело в Китай; завеждане на спор за домейна пред “CNNIC”.
China Internet Network Information Center (“CNNIC”) е организацията, която се грижи за регистрацията и разрешаването на спорове относно домейни в Китай.
Чрез завеждане на спор за домейн компанията може да поиска премахване на домейна или неговото прехвърляне. За да направи това е необходимо да са налични следните три елемента:
- спорният домейн трябва да е идентичeн на търговска марка или търговско име;
- регистранта няма законови основания върху домейна;
- регистранта е регистрирал домейна с цел нелоялна конкуренция;
Елементи 1 и 3 трябва да се докажат от компанията ищец завела спора за домейна.
Ако компанията няма регистрирана марка в Китай идентична на домейна, е необходимо да докаже използване на марката в други страни.
Доказателствата които компанията трябва да даде при доказване на нелоялна конкуренция се основават на това:
- че целта на регистранта за регистрация на домейна е бъдеща продажба и получаване на изгоди от нея;
- че регистранта е ригистрирал домейна с цел да предотврати неговото използване от страна на компанията, като това е негова постоянна практика;
- че регистранта е регистрирал домейна с цел да влоши репутацията на компанията и да доведе до объркване в потребителите;
Процедурата пред “CNNIC” трае между 1 и 2 месеца.
информация на Intellectual property law blog

Европейската комисия с план срещу финансовата криза


Сайта на Европейската комисия съобщава новината за оздравитилният план на ЕК относно преодоляването на световната финансова криза.
Наред с другите мерки, които ЕК смята да предприеме с оглед справянето с настоящата неблагоприятна ситуация, на стр. 14 под заглавие "Reduce administrative burdens and promote entrepreneurship"ЕК предвижда намаляване с 75% на таксите за подаване на заявка за патенти и наполовина намаляване на разходите за търговска марка на общността.
Това предложение цели улесняване на започването на нов бизнес в която и да е страна членка на ЕС, намаляване на разходите за правене на бизнес и засилване на международните икономически отношения.
Тази новина е доста интересна особено с оглед на полемиката разразила се през последно време относно това дали и как да се намаляват таксите за марка на общността. Реално икономическата криза в момента може да се окаже факторът, който да наложи едно такова намаляване на разходите за такси, както и да преодолее разнобоя по въпроса в различните страни членки на ЕС.

четвъртък, 4 декември 2008 г.

Че Гевара като търговска марка - вече не


Възможно ли е фотографията на един от най-известните революционери в историята да бъде търговска марка. Според френският съд - вече не.
За какво става дума по конкретно.
Към средата на 20 век Alberto Diaz Gutierrez ( известен като Korda) прави фотогравия на Че Гевара. През 60-те години италианският издетел Giangiacomo Feltrinelli започва да издава материали с тази фотография, благодарение на което Че Гевара се превръща в символ на революцията по целия свят. От своя страна Korda не реагира на изникналите възможности за комерсиално използване на неговото произведение до момента в който водка Smirnoff използва фотографията му в своя реклама. Започнато е съдебно дело с искане за обещетение в размер на 50 000 долара.
Чак през 1995 година Korda дава лицензия на Patrik M. за използване на неговото произведение за срок от 10 години. В чл.7 от лицензията е записано, че лицензополучателят има право да регистрира фотографията, като търговска марка. След смърта на Korda неговата дъщеря продължава срока на лицензията за още 3 години до 2008. През това време Patrik M. получава регистрация на фотографията, като марка на общността и дава лицензия от своя страна на Legendde LLC за използване на марката в срок от 1 година.
Впоследствие се разбира че испанката фирма Cartal и франската Sodisud са започнали използавето на фотографията върху различни свои продукти.
Дъщерята на Korda, Patrik M. и Legendde LLC завеждат дела във Франция за нарушаване на авторски права и права върху търговска марка. На първа инстанция те печелят но след това Апелативният съд в Париж променя решението. Доводите са следните:
"Considering that the parties have abundantly underlined the worldwide diffusion which this work from Korda has enjoyed ; that the echo it received has almost turned it into a sort of icon, an emblematic picture of an historical character, and trough his tragic fate, of a period of contemporary history; That the power of evocation carried by this picture to everyone's eyes is not contested; Considering that it follows that the consumer of the products and services for which the mark is registered, notably clothing, editorial products, cultural activities, will perceive the litigious community trade mark not as a sign which designates the origin of the products and services of his interest but as a political or artistic reference to the work of Korda which magnifies Che Guevara; That in other terms, the perception of this picture by the consumer excludes use [of said picture] to designate the origin of the products and services for which it was registered"
Поради факта че личността на Че Гевара е станала символ на революцията, превърнала се е в културен фактор и поражда определение настроения в хората, съдът смята, че тя не може да изпълнява основната роля на всяка една марка, а именно да посочва конкретен произход на определени стоки и услуги.
С оглед на това съдът отменя регистрацията на марката. За ищците остава възможността да се основат на авторското право, което би им помогнало повече в съдебните дела целящи да защитят правата върху портрета на Че Гевара направен от Korda.
информация на Class 46.

понеделник, 1 декември 2008 г.

Кой ще бъде новият "цар" на авторското право в САЩ


Един от основните въпроси, витаещи в сферата на интелектуалната собственост на САЩ е кой ще бъде посочен за "цар" на авторското право в страната.
Редица изпълнители от Bruce Springsteen до Stevie Wonder си задават този въпрос, с оглед на факта, че те оказаха значителна подкрепа на новият американски президент Барак Обама, който трябва да определи личноста, която да заеме този пост.
Какво представлява позицията "цар" на авторското право в САЩ?
Това е длъжност в администрацията на президента, която е създадена от Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act приет през октомври тази година.
Целта й е да осъществи координациони функции между различните администрации, като The Department of Justice, the Patent and Trademark Office and the U.S. Trade Representative, които се занимават със защита на права на интелектуална собственост в САЩ.
Лобирането по въпроса е значително. Представителите на музикалната индустрия настояват на поста "цар" да бъде назначен човек с управленски опит в администрацията, авторското право и може би най-важното да цени подобаващо стойността на интелектуалната собственост сама по себи си.
Едно от често споменаваните имена е на Hal Ponder- Директор по връзките с правителството в The American Federation of Musicians.
Очаква се скоро Барак Обама да посочи избраният от него за този пост човек. Според редица запознати това решение е едно от най-важните, които новия президент ще направи във връзка с програмата си за интелектуална собственост.
информация на Yahoonews.

Споразумение между Бразилия и Канада


The Meridian Institute съобщава новината за подписването на двустранно споразумение между Бразилското Министерство на науката и технологиите и Канадското Министерство на международната търговия.
Споразумението цели засилването на двустранното сътрудничество между двете страни по отношение развитието в технологичната сфера, а именно: нанотехнологиите, биотехнологиите, фармацефтиката, комуникациите и тн.
Канада ще участва с 1,5 милиона долара в това Споразумение през следващите две години.
Логичният въпрос който възниква обаче във връзка с това споразумение е как ще се уреждат правата на интелектуална собственост на създаваните научноизследователски резултати.